Bosch

#LRG0R2

54 626

46 / 50

클랜전고수환영👍클랜전참여는자유👍수집전참여시3회및전쟁일 필참(참여여부체크함)👍강퇴조건(욕설😭주당지원100미만😭수집전3회미만&전쟁일 일정횟수불참시)🏅실적에따라주기적으로 승급/강등조치🏅타워랩12이상🏅이전트로피5700이상

Admission du Clan
Membres 46 / 50
Type Inviter
Score du Clan 54 626
Trophées requis 5 300
Chef du clan 프로그
Gamme des Trophées 4 267 – 5 889
Info du clan
Origine Corée du Sud
Dons Par Semaine 23 342
Aînés 12
Chefs adjoints 4
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1
1
Chef
프로그
#VP0Y8J9P
13 5 889
2019-10-19 18:37:45
788
670
2
1
Aîné
2222
#J2VGV9PC
13 5 821
2019-10-19 16:58:06
704
560
3
1
Chef adjoint
황금알
#28RRQL0PR
13 5 805
2019-10-19 13:49:25
968
640
4
3
개봉구
#PPVQPJU0
13 5 781
2019-10-19 15:07:57
1256
680
5 RIN
#89RGRLRC8
13 5 740
2019-10-19 16:22:08
1044
600
6
1
Aaronthepreachr
#2RCRL8YR
13 5 708
2019-10-19 19:51:34
284
280
7
1
Aîné
쉬펑
#QQQ2V2G
13 5 680
2019-10-19 15:00:52
1107
640
8
2
Aîné
꼬망구
#L2L2PJ29
13 5 679
2019-10-19 16:10:56
475
520
9
4
Aîné
나나나
#8LY2G92JG
13 5 662
2019-10-19 16:09:19
1304
680
10
1
뽕뽕뽕
#980UVPJPL
13 5 626
2019-10-19 19:18:14
574
660
11
3
Aîné
Opps Man
#2J22J0RGP
13 5 590
2019-10-19 09:49:16
646
520
12
4
dO_Ohen
#8RV89J2LJ
13 5 533
2019-10-19 07:16:34
154
320
13
5
용사뽀로로
#92QJL2QUL
13 5 528
2019-10-19 13:26:53
414
640
14
2
큐피트한
#9RGQ28VU
13 5 499
2019-10-19 15:30:36
568
600
15
4
워드
#GJRQ9G2R
12 5 446
2019-10-19 17:57:50
288
630
16
2
DarK NighT
#80V09PJ8Y
13 5 430
2019-10-19 16:45:46
321
592
17 Aîné
Vincent
#9URJ9RGYJ
13 5 428
2019-10-19 14:43:04
537
720
18
2
KILLER
#2PVUPYV8
13 5 413
2019-10-19 16:31:03
440
440
19
4
Aîné
반달푸우
#8JL9CPPU
13 5 391
2019-10-19 16:06:52
702
640
20
1
Chef adjoint
이경민
#2Q0J9Y9G
13 5 388
2019-10-19 12:55:41
452
440
21 satto1
#2QVLGC89Q
12 5 374
2019-10-19 14:55:28
106
200
22
1
Aîné
슬로우
#UUQ89UQC
13 5 328
2019-10-19 14:50:41
174
160
23
1
Aîné
정신차려라
#822YCLUVY
13 5 327
2019-10-19 15:56:02
1136
640
24
1
༺࿅ོwolf&rose࿅ོ༻
#9RQUL02Y
13 5 305
2019-10-19 05:28:37
66
360
25
1
외국인행님
#V8Y99PYQ
12 5 276
2019-10-19 10:52:21
130
320
26
2
튼튼방글
#8YLCVGLLQ
12 5 276
2019-10-19 12:52:38
60
280
27 피어리양
#8YJQPYR9P
12 5 274
2019-10-19 13:32:01
327
640
28
6
자이언트
#9GPC2VV0V
12 5 264
2019-10-19 15:12:50
888
640
29
3
k_geee
#20LYVJ0C
13 5 223
2019-10-19 13:11:34
629
400
30 Chef adjoint
OldSkull
#2QQ80RCU
13 5 199
2019-10-19 13:38:34
819
640
31 mjhcan
#299VLVPC8
12 5 197
2019-10-19 16:33:04
616
560
32
1
장군
#8YV0QG080
12 5 174
2019-10-19 13:46:24
165
320
33
4
Aîné
육로가든
#P229CCQV
13 5 173
2019-10-19 12:34:11
284
440
34
2
야로
#VU0RLGJC
13 5 161
2019-10-19 11:30:30
589
640
35
1
뾰리릭
#8R8LGUVVJ
12 5 143
2019-10-18 23:43:49
164
440
36
4
Twice정연
#UR9VQVGV
12 5 137
2019-10-19 17:46:05
182
320
37
2
kingofworldman
#PPYGG0R2
12 5 059
2019-10-19 15:21:10
44
280
38
1
Chef adjoint
박스
#8LR9VV8C
13 5 050
2019-10-19 17:18:19
804
680
39
1
사과덩쿨
#P8VL8RQJ
13 5 047
2019-10-19 16:59:25
50
280
40
1
mayeomayeo
#8L0ULL9C0
12 5 024
2019-10-19 14:58:56
342
440
41 휘이니
#PCV9JRV0
13 4 888
2019-10-19 16:25:28
350
480
42 Kuroz131
#8JPVVVVC9
12 4 832
2019-10-19 19:45:45
204
430
43 넴메
#2JVVRQL9Q
12 4 717
2019-10-19 15:45:26
100
280
44 From The Utopia
#829CVJ2LU
12 4 683
2019-10-19 16:45:27
215
640
45 Aîné
살구
#G8UU9YQR
13 4 270
2019-10-19 17:01:23
868
680
46 Aîné
SaLGu
#2JQRCUPL
13 4 267
2019-10-19 17:31:38
994
680

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr