Divine temple、

#L0LVV0J

52 810

50 / 50

本群公告:欢迎各位加入我们的大家庭👏1.周捐600长老,900副首,部落战第一长老(已经长老则升副首)2.每周曰调整官职,官职每周不可少于450捐兵.3.部落Q群458405771有兴趣可加.4.参加集卡战必须参加终极战5.发现死鱼立T望大家积极参与💪

Admission du Clan
Membres 50 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 52 810
Trophées requis 4 600
Chef du clan Gentry、DH
Gamme des Trophées 4 600 – 5 647
Info du clan
Origine Chine
Dons Par Semaine 15 145
Aînés 6
Chefs adjoints 15
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1
1
Chef adjoint
特雷西·麦克格雷迪
#8JRLJ8CY
13 5 647
2019-07-19 14:27:45
1004
400
2
1
Chef adjoint
Pijieflyfly
#8CQRVJJG
13 5 604
2019-07-19 10:43:32
810
400
3 皇室老王
#PVLV8YJ8
12 5 567
2019-07-18 15:33:31
156
160
4
1
Chef adjoint
小白杨
#Y00YYCYQ
13 5 526
2019-07-19 16:29:12
780
400
5
1
Aîné
monkees
#P0GRU2QGG
12 5 433
2019-07-19 14:25:06
452
280
6
4
Aîné
席琳子夜
#9RP0JUC09
12 5 412
2019-07-19 16:11:54
405
410
7
1
Chef adjoint
解放碑
#L9CLCYJJ
12 5 410
2019-07-19 15:45:16
706
442
8
1
Chef adjoint
自由飞翔
#2CYJ2R08Y
12 5 360
2019-07-19 16:03:50
213
360
9
1
Chef adjoint
wurjn
#8CYLLR0PL
12 5 358
2019-07-19 14:27:13
530
360
10
1
Chef adjoint
叶白
#JUPY9JJ2
12 5 358
2019-07-12 14:14:31
0
0
11 Chef adjoint
不撕B不舒服斯基
#2LQQQQ9Q
12 5 329
2019-07-19 16:04:45
295
480
12 Chef
Gentry、DH
#2PUCU9L22
12 5 314
2019-07-19 12:56:56
275
280
13
1
Aîné
翱翔
#9J8YRGJL9
12 5 305
2019-07-19 12:28:24
552
400
14
1
Aîné
冰冻法术
#8LQQ88GJ0
12 5 298
2019-07-18 02:53:10
140
160
15
1
Chef adjoint
YOYO
#YP8QJYG2
12 5 237
2019-07-19 12:38:00
637
440
16
1
风无痕
#8JQ2J82U2
11 5 205
2019-07-19 15:10:39
100
440
17
3
Aîné
棒棒大魔王
#YLL8CPUJ
11 5 174
2019-07-19 15:19:34
376
400
18
15
Coooooooooooool
#220L9VJ80
12 5 159
2019-07-19 16:01:59
164
560
19
2
Chef adjoint
圣斗士
#2YG29P8V
12 5 137
2019-07-19 13:59:17
591
320
20
1
帅气大哥哥
#G2V8V8G9
12 5 129
2019-07-19 15:02:09
58
240
21
3
mix城°
#22YVRPC99
11 5 108
2019-07-19 01:26:27
20
240
22
6
圈圈的小可爱
#L00PVC0Y
11 5 082
2019-07-19 15:44:36
107
480
23 Aîné
吕布
#QG9V8J2J
11 5 050
2019-07-18 03:36:20
171
200
24 Chef adjoint
coco
#98VJV88R
12 5 046
2019-07-19 13:47:19
696
480
25 Chef adjoint
大雪纷飞
#28VJ88C2U
11 5 044
2019-07-19 13:36:09
175
320
26
3
RookieZ
#208CG2J8G
12 5 037
2019-07-19 09:41:26
540
0
27
5
Chef adjoint
一方乐土
#8VRVLJ92G
12 5 035
2019-07-19 16:00:16
884
520
28
2
一周年莫
#U9CUCR8G
11 5 030
2019-07-19 07:35:39
58
272
29
2
Solis
#CV9L0JCY
12 5 029
2019-07-19 09:49:20
168
320
30 我最帅了
#20C92CPCP
11 5 017
2019-07-19 07:30:45
92
120
31 HollowHeart丶
#GLYY09C8
11 5 011
2019-07-18 04:47:20
38
80
32 CLL
#YLQLJUPJ
12 5 007
2019-07-19 06:17:07
76
120
33
1
王佐之护
#Y8QYLGPQ
13 4 977
2019-07-19 10:14:35
332
200
34
1
Chef adjoint
沦陷吧、美神
#2P02QRU9L
13 4 977
2019-07-19 10:28:05
719
400
35
16
zhangz
#9GUV2JVGJ
10 4 972
2019-07-19 15:15:27
176
559
36
1
TJ
#UYJ9J88R
10 4 935
2019-07-19 15:25:36
164
480
37
1
zhua~
#V0VU09P2
11 4 933
2019-07-14 06:32:26
0
0
38 Mr.Liu
#P9PGVVPQ2
10 4 890
2019-07-19 00:52:34
104
240
39
4
hui
#8RYGQUVYQ
9 4 857
2019-07-19 15:44:51
198
240
40
2
巨根RXY
#9GYRRVYYY
11 4 857
2019-07-18 23:08:27
75
80
41
1
别用三枪,我害怕。
#2Q8PPG9Q8
10 4 820
2019-07-19 05:03:04
66
120
42
2
LUENGPUICHI
#9V00P20C9
10 4 805
2019-07-19 04:57:40
40
120
43
4
爱堀北真希真是太好了丶
#JJYRCUJJ
11 4 800
2019-07-19 10:23:04
125
160
44
3
夏天
#80LVUL8UJ
10 4 800
2019-07-19 14:14:26
168
390
45 我太帅哥俩个
#CP2YRQJC
10 4 725
2019-07-19 09:11:33
425
192
46 Chef adjoint
皮皮
#28YGRLPP
11 4 717
2019-07-19 15:36:00
365
400
47 飞飞
#PGVQ0RJCJ
10 4 710
2019-07-18 22:19:01
107
200
48 铭·老司机
#CJJRQQQQ
10 4 687
2019-07-19 14:05:46
0
0
49
1
战神
#820UPL80U
11 4 658
2019-07-19 16:00:25
70
400
50
1
阿斯顿马丁
#99GVQ9QYU
9 4 600
2019-07-18 02:16:19
18
120

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr