درع الخليج

#GUY9R9

55 470

49 / 50

حياكم جميعا,, هنا تحصل افضل دعم وبطولات وبتفاعلكم بنكون افضل كلان👍🏼👍🏼 الترقيات تمنح ولا تطلب،، ملك الدعم 👑 Faisal 👑

Collecting cards! Ends: 2019-07-17 12:10:35

Data for the last 10 wars

2019-07-16 11:46:12 +116
30 participants War Collection
King 2016 1/1 935 1/3
Ez86 Missed! 1760
proo Missed! 1869
Darweesh_11 0/1 1870 2/3
2019-07-14 11:36:43 +66
32 participants War Collection
Ez86 Missed! 2200
vikings 1/1 935 1/3
Rusalka Missed! 2337
Bobshait.11m Missed! 1870 2/3
proo Missed! 1869
abdulrahman 1/1 934 2/3
kemo0o Missed! 2200
2019-07-12 11:07:09 +121
31 participants War Collection
salooom505 1/1 1870 2/3
kemo0o 1/1 880 2/3
Rusalka Missed! 2805
abdulrahman 1/1 1402 2/3
abd 0/1 1870 2/3
harry potter Missed! 1869
المستشار 0/1 467 1/3
2019-07-10 11:05:16 -6
32 participants War Collection
King 2016 1/1 1402 2/3
فالح 0/1 1760 2/3
2019-07-08 10:37:31 +63
30 participants War Collection
mr.idn Missed! 2805
2019-07-06 10:09:43 +113
28 participants War Collection
ALI Missed! 1869
Ez86 Missed! 1760
d7o0omy15 0/1 1320 2/3
Gr7 Missed! 1760 2/3
abdulrahman 0/1 1402 2/3
kemo0o 0/1 880 1/3
2019-07-04 08:00:58 +120
27 participants War Collection
Gr7 Missed! 880 2/3
فالح 1/1 440 1/3
kemo0o 0/1 1320 2/3
ALI 0/1 1402 2/3
abdulrahman 1/1 1402 2/3
mr.idn 0/1 1320 2/3
2019-07-02 07:56:53 +67
30 participants War Collection
نون Missed! 935 1/3
d7o0omy15 1/1 1402 2/3
ALI 0/1 935 1/3
2019-06-30 05:43:37 +68
27 participants War Collection
Selly_sa 0/1 934 2/3
نون 1/1 934 2/3
abdulrahman 0/1 934 2/3
2019-06-28 04:52:15 -14
28 participants War Collection
نواف المري 0/1 935 1/3
d7o0omy15 0/1 1402 2/3
نون 1/1 467 1/3
المستشار 0/1 467 1/3
Naughty War Collection
King 2016
2019-07-16 1/1 935 1/3
2019-07-10 1/1 1402 2/3
Ez86
2019-07-16 Missed! 1760
2019-07-14 Missed! 2200
2019-07-06 Missed! 1760
proo
2019-07-16 Missed! 1869
2019-07-14 Missed! 1869
Darweesh_11
2019-07-16 0/1 1870 2/3
vikings
2019-07-14 1/1 935 1/3
Rusalka
2019-07-14 Missed! 2337
2019-07-12 Missed! 2805
Bobshait.11m
2019-07-14 Missed! 1870 2/3
abdulrahman
2019-07-14 1/1 934 2/3
2019-07-12 1/1 1402 2/3
2019-07-06 0/1 1402 2/3
2019-07-04 1/1 1402 2/3
2019-06-30 0/1 934 2/3
kemo0o
2019-07-14 Missed! 2200
2019-07-12 1/1 880 2/3
2019-07-06 0/1 880 1/3
2019-07-04 0/1 1320 2/3
salooom505
2019-07-12 1/1 1870 2/3
abd
2019-07-12 0/1 1870 2/3
harry potter
2019-07-12 Missed! 1869
المستشار
2019-07-12 0/1 467 1/3
2019-06-28 0/1 467 1/3
فالح
2019-07-10 0/1 1760 2/3
2019-07-04 1/1 440 1/3
mr.idn
2019-07-08 Missed! 2805
2019-07-04 0/1 1320 2/3
ALI
2019-07-06 Missed! 1869
2019-07-04 0/1 1402 2/3
2019-07-02 0/1 935 1/3
d7o0omy15
2019-07-06 0/1 1320 2/3
2019-07-02 1/1 1402 2/3
2019-06-28 0/1 1402 2/3
Gr7
2019-07-06 Missed! 1760 2/3
2019-07-04 Missed! 880 2/3
نون
2019-07-02 Missed! 935 1/3
2019-06-30 1/1 934 2/3
2019-06-28 1/1 467 1/3
Selly_sa
2019-06-30 0/1 934 2/3
نواف المري
2019-06-28 0/1 935 1/3

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr