نخبة النخبة

#9YLCQG9J

44 515

45 / 50

شباب التفاعل و التبرعات و والمشاركة بالحرب أهم شي والا رح يصير تخفيض رتبة و بعدها طرد أهلا و سهلا بالجميع

Collecting cards! Ends: 2019-04-22 19:34:15

Data for the last 10 wars

2019-04-21 19:32:33 -43
17 participants War Collection
بطاح Missed! 1120
alhoawi Missed! 1400
~■AVATAR■~ 1/1 840 2/3
2019-04-19 19:26:11 -17
16 participants War Collection
Yousef Missed! 1120
alhoawi 1/1 280 1/3
2019-04-17 19:22:25 -16
16 participants War Collection
alhoawi Missed! 280 1/3
شـۦـيـۦـطـۦـانۨ 1/1 280 1/3
RsKy99 1/1 1120 2/3
2019-04-15 19:19:53 -21
14 participants War Collection
بطاح 0/1 262 1/3
2019-04-13 19:11:22 -19
15 participants War Collection
TVT Missed! 1312
بطاح Missed! 787 2/3
alhoawi Missed! 1120
RsKy99 1/1 560 1/3
2019-04-11 19:07:27 -16
17 participants War Collection
CA-_-PTO Missed! 1312
بطاح 0/1 525 1/3
2019-04-09 18:34:27 +107
13 participants War Collection
بطاح Missed! 787 2/3
RsKy99 Missed! 1049
osama 1/1 840 2/3
2019-04-07 17:15:51 -97
13 participants War Collection
~■AVATAR■~ Missed! 560 1/3
osama 0/1 560 2/3
Yousef 0/1 560 1/3
2019-04-05 16:44:46 -46
15 participants War Collection
Yousef Missed! 1120
RsKy99 0/1 560 1/3
2019-04-03 16:44:08 -96
13 participants War Collection
فهد المطيري Missed! 1400
SANAD Missed! 1050 2/3
Yousef 1/1 560 1/3
Naughty War Collection
بطاح
2019-04-21 Missed! 1120
2019-04-15 0/1 262 1/3
2019-04-13 Missed! 787 2/3
2019-04-11 0/1 525 1/3
2019-04-09 Missed! 787 2/3
alhoawi
2019-04-21 Missed! 1400
2019-04-19 1/1 280 1/3
2019-04-17 Missed! 280 1/3
2019-04-13 Missed! 1120
~■AVATAR■~
2019-04-21 1/1 840 2/3
2019-04-07 Missed! 560 1/3
Yousef
2019-04-19 Missed! 1120
2019-04-07 0/1 560 1/3
2019-04-05 Missed! 1120
2019-04-03 1/1 560 1/3
شـۦـيـۦـطـۦـانۨ
2019-04-17 1/1 280 1/3
RsKy99
2019-04-17 1/1 1120 2/3
2019-04-13 1/1 560 1/3
2019-04-09 Missed! 1049
2019-04-05 0/1 560 1/3
TVT
2019-04-13 Missed! 1312
CA-_-PTO
2019-04-11 Missed! 1312
osama
2019-04-09 1/1 840 2/3
2019-04-07 0/1 560 2/3
فهد المطيري
2019-04-03 Missed! 1400
SANAD
2019-04-03 Missed! 1050 2/3

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr