1st CHN

#9RPGJV99

53 209

47 / 50

本部落创建于2018.8.8☁周捐值600长老1200副首,部落战积极参加且每次都打满3+1胜率高的可降低周捐值门槛晋升。周捐低于200的,和集卡战多次不打满三场的,依据其它表现降职/踢。部落战浪费第二天决战名额降/踢。有事一周内的需请假,超一周的须加群请

Admission du Clan
Membres 47 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 53 209
Trophées requis 5 000
Chef du clan 你不管我呀
Gamme des Trophées 4 001 – 6 000
Info du clan
Origine Chine
Dons Par Semaine 18 536
Aînés 5
Chefs adjoints 12
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef
你不管我呀
#2GJPP8RJU
13 6 000
2019-07-21 10:20:52
1015
760
2 小吹
#UPGP2JQL
13 5 869
2019-07-21 11:19:49
174
440
3
2
Chef adjoint
onlypresent
#9UQRC9UJ
13 5 643
2019-07-21 11:45:29
1362
640
4
1
Chef adjoint
Eddie
#2VYYR2UJ2
13 5 615
2019-07-21 07:23:20
718
600
5
1
Chef adjoint
elfin
#J9PUJ9JV
12 5 522
2019-07-20 14:20:13
480
400
6
4
有点意思
#PJ9P00J9U
11 5 480
2019-07-21 11:39:07
206
600
7
1
Chef adjoint
me醉了。
#CLQYRP9C
12 5 459
2019-07-21 12:40:55
482
360
8
1
Chef adjoint
na
#99LPUQQQY
11 5 454
2019-07-21 12:18:25
310
456
9 灵魂de跳动。
#QULLRPGQ
12 5 376
2019-07-21 10:46:11
556
400
10
1
天阶夜色
#UC0LUVQV
13 5 350
2019-07-21 04:33:34
684
530
11
3
Chef adjoint
腾飞
#8Y920LPRU
11 5 332
2019-07-21 12:52:57
335
570
12 午夜撕胸罩
#P0QUU9LY
11 5 312
2019-07-21 08:59:18
127
480
13
5
光影骑士
#YRV0CLG9
12 5 309
2019-07-21 10:20:41
82
40
14
1
Chef adjoint
老苏
#88P8Y80V0
12 5 269
2019-07-21 10:47:55
766
560
15
6
起风了
#9YUQ8GL08
11 5 267
2019-07-21 12:53:03
254
290
16
1
Chef adjoint
路人
#2G8LU0PG9
13 5 256
2019-07-21 08:04:08
753
560
17
3
打屎你也比
#2UVC2GCL
12 5 247
2019-07-20 23:47:55
202
160
18
1
Chef adjoint
树还是树
#2Q8PVG9UP
13 5 230
2019-07-21 11:47:12
1646
720
19 聖劍Phy
#Q9GYLP9P
12 5 226
2019-07-20 21:12:25
508
560
20
4
幽冥鬼谷子
#QVY8GY99
11 5 213
2019-07-21 10:59:41
769
560
21
2
天罡地煞•重生
#Y290RG8J
12 5 202
2019-07-21 00:10:37
102
440
22 Chef adjoint
宇航
#UJ0JYRG9
12 5 190
2019-07-21 12:17:40
296
460
23
1
Meteor
#2JVLJ02J
11 5 187
2019-07-21 10:32:21
10
80
24
16
回马枪
#2R0Q2PVU0
11 5 186
2019-07-21 05:31:30
1036
560
25
1
♡銘
#2QU289PYU
11 5 182
2019-07-21 11:54:45
255
490
26
1
mango
#V88JJ9P9
12 5 176
2019-07-20 11:38:27
20
40
27
4
Aîné
JX国
#8UJ9URQL0
11 5 170
2019-07-21 11:59:53
510
630
28
1
Young
#U0RQLQ22
11 5 159
2019-07-21 09:57:07
222
240
29
2
Aîné
玲儿的叮当猫
#99U0G89Q9
12 5 135
2019-07-21 08:28:44
704
650
30
2
噬魂者
#2UVL9YLP2
12 5 125
2019-07-21 09:54:19
138
280
31
1
海阔天空
#UP90UJYL
11 5 119
2019-07-17 10:52:18
165
200
32 尘缘
#QLLJUC8J
11 5 086
2019-07-21 11:03:14
0
0
33
1
forever王者
#28LGQ0VYL
12 5 065
2019-07-19 13:44:20
10
0
34
1
M'iguel Pearce
#Y9P82C98
12 5 058
2019-07-19 01:20:48
58
120
35
1
扛霸子
#P0JQ80U92
10 5 030
2019-07-21 09:36:01
396
400
36 趴在墙头等杏红
#UQ2RJJ2L
11 5 016
2019-07-18 12:57:56
10
120
37
4
6ix9ine-Q9
#PRPP8J9RC
10 4 999
2019-07-21 06:24:54
262
280
38
4
帅气的黄淇
#8GQP8V0YL
12 4 935
2019-07-21 07:01:27
326
360
39 Chef adjoint
咸鱼西米
#2RCPCCPU8
13 4 926
2019-07-21 07:22:13
506
480
40 昊天
#U289CLL2
10 4 921
2019-07-21 08:51:59
623
720
41
2
獨戀灬乔
#20GG2V9QQ
10 4 893
2019-07-21 09:50:21
76
480
42
2
Aîné
她说它能当他用
#2PPUR0YPP
12 4 825
2019-07-20 00:14:46
46
40
43
2
Chef adjoint
DwDDDDD
#980RUY9CY
11 4 738
2019-07-21 11:08:15
28
80
44
2
Aîné
霞之诗丘羽
#PGRV2QRRP
11 4 674
2019-07-01 10:12:11
0
0
45
2
YJJaaaaaa
#9LGVRV20V
10 4 608
2019-07-13 23:58:20
0
0
46
2
你的爸爸
#VCVYJGVJ
11 4 111
2019-07-21 11:47:55
205
360
47
2
Aîné
恶灬人
#PPLV8Q8
12 4 001
2019-06-29 15:36:31
0
0

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr