India

#9QCJVLVG

51 187

49 / 50

eat sleep clash repeat👑☠Burn them All🔥😡NeVer GiVe Up😎

Admission du Clan
Membres 49 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 51 187
Trophées requis 5 000
Chef du clan upesh repalto
Gamme des Trophées 4 001 – 5 404
Info du clan
Origine Inde
Dons Par Semaine 4 900
Aînés 4
Chefs adjoints 14
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1
1
AbhiHBK
#200Q9JYL
12 5 404
2019-11-20 12:42:33
60
0
2
1
Chef adjoint
js
#8V9LYRL8
13 5 397
2019-11-19 08:59:03
20
0
3
1
AllgEoWin
#8UG0QQ9G8
12 5 317
2019-11-20 17:13:57
165
80
4
8
Chef adjoint
SAM D KING
#90VY2V00R
11 5 314
2019-11-20 16:36:11
86
80
5
3
Aîné
zERO1
#29LC2QYR9
13 5 305
2019-11-20 16:41:03
340
320
6
3
Chef adjoint
vipool777
#Q8CR9VUV
13 5 289
2019-11-20 11:11:25
260
240
7
2
Barbarian
#2GPC08UVJ
13 5 244
2019-11-20 17:33:03
372
200
8
2
Chef adjoint
B€!NG [email protected]
#YRP2Y8JP
13 5 217
2019-11-20 14:42:51
393
320
9 Sarang_
#80QGVLRP
11 5 205
2019-11-20 16:09:08
168
200
10
3
Ankit
#89V2PVUUQ
11 5 205
2019-11-20 17:05:55
38
280
11
1
sharanya
#8YQPPC8C0
13 5 147
2019-11-20 15:52:25
230
240
12
1
Aîné
DON
#9PJRV22G
12 5 137
2019-11-20 05:14:55
20
160
13
2
Chef adjoint
Meet Dand
#2829VCPGL
12 5 125
2019-11-20 14:09:42
256
240
14 PrAjYoT
#RQVQV9LG
12 5 120
2019-11-20 16:00:18
10
40
15
4
Aîné
Parker
#8Y8GLJQ8P
11 5 083
2019-11-20 14:40:32
264
320
16
1
Dabhi
#9YYRPQ098
10 5 074
2019-11-20 13:54:06
179
310
17
1
Aîné
Payal Negi
#2U09YY0P
12 5 063
2019-11-20 10:56:17
116
260
18 Chef adjoint
Rohit
#2GRJ9UVY
13 5 057
2019-11-20 13:47:09
260
0
19
2
fj
#8QU0G0V8G
12 5 049
2019-11-20 17:36:22
238
0
20
4
Arun
#9G8RR8Y2
12 5 033
2019-11-20 05:25:33
0
0
21 zadelygalleta
#9VG9VY9Y9
11 5 026
2019-11-18 21:22:12
8
40
22 Chef adjoint
COOL BUDDY S. D
#P00LRURVR
12 5 023
2019-11-20 13:45:03
58
40
23
3
Chef
upesh repalto
#2QQVYVGUJ
13 5 022
2019-11-20 08:24:58
152
160
24
2
safal
#9R88J8YLC
11 4 992
2019-11-20 03:55:21
30
40
25
2
Chef adjoint
Killer KP
#GCLPU8VJ
12 4 981
2019-11-20 15:49:06
110
200
26
1
PifPif!!!
#9QP99G2
12 4 969
2019-11-16 11:37:19
0
0
27
4
binod
#99YRJUJCC
10 4 966
2019-11-20 15:50:14
18
40
28 Chef adjoint
RAM
#RUP0JG0
13 4 952
2019-11-20 17:08:45
194
40
29 Chef adjoint
Anger Banger
#2GRGYPQYR
12 4 932
2019-11-20 11:00:41
132
130
30
3
Akhil svas
#2UCLYCQR9
11 4 931
2019-11-20 13:44:41
40
120
31
1

#PURCL8CL
12 4 930
2019-11-20 16:53:16
81
40
32
2
Chef adjoint
rossi
#9L9VP2R8G
12 4 929
2019-11-20 09:37:14
68
160
33
5
Aidan
#9P90LRV0
10 4 900
2019-11-20 17:14:41
28
0
34
5
rips
#98G0U98VV
11 4 874
2019-11-20 16:22:18
0
0
35
1
Shubham
#2RYL02GLJ
11 4 834
2019-11-20 13:53:50
0
0
36 DARK HORSE
#9VLYUJ280
11 4 825
2019-11-17 17:16:04
0
0
37 thunderstrike
#C0YC9Q0V
12 4 818
2019-11-20 11:29:39
0
0
38
3
APPA SHETH
#9PPYUYG9Q
10 4 812
2019-11-20 14:19:36
28
120
39
2
Witty Witch
#PY82UQGL0
10 4 799
2019-11-20 15:06:08
102
0
40 ujjwal
#80UPYCLV
11 4 791
2019-11-20 12:10:27
0
0
41
2
vaishu
#8VQYGUGL
11 4 760
2019-11-20 10:26:55
10
0
42 pramod (tapash)
#Y2RVGRQVL
10 4 729
2019-11-20 16:58:40
0
0
43
2
Chef adjoint
vicky
#9Y90UVJ88
12 4 641
2019-11-19 14:35:14
36
120
44
2
⚡Boss⚡
#902PCUYP
10 4 623
2019-11-20 13:50:44
70
160
45
1
Nitin jasrotia
#PJPVR0YPR
10 4 573
2019-11-20 12:48:06
90
40
46
1
SACHIN25000
#2PQCCLVUC
12 4 540
2019-11-20 16:08:57
130
120
47
1
rohith sai
#9Y9J92G8G
12 4 481
2019-11-18 15:22:45
30
40
48
1
Chef adjoint
Ram
#98PJUGQG0
12 4 001
2019-09-18 02:02:03
0
0
49
1
Chef adjoint
BASAIAH
#980JGJVUC
10 4 001
2019-09-18 01:59:27
0
0

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr