ΛΑ ΚΟΚΑ ΝΟΣΤΡΑ

#9P9UR

51 829

50 / 50

Αντέχεις την πίεση? Αν ναι μπήκες αν όχι βγήκες trollers και spammers ⛔️

Collecting cards! Ends: 2019-06-20 09:13:17

Data for the last 10 wars

2019-06-19 07:00:01 -93
28 participants War Collection
anifas Missed! 1400
fortnite gamer Missed! 280 1/3
samo1926 0/1 595 1/3
ser Mike 1/1 892 2/3
2019-06-17 06:21:23 +64
29 participants War Collection
ZAPS-ZERO Missed! 1400
anifas Missed! 1400
⚔️PizDi3ts☠️⚔️ 1/1 297 1/3
Monk 0/1 594 2/3
mantis 0/1 595 1/3
fortnite gamer 1/1 280 1/3
samo1926 1/1 297 1/3
ser Mike 0/1 297 1/3
2019-06-15 05:26:09 +116
27 participants War Collection
chris Missed! 1400
allitsia 1/1 595 1/3
Nick 0/1 560 1/3
samo1926 1/1 892 2/3
alexpanahs 1/1 1120 2/3
Kaushik Missed! 560 2/3
anifas 1/1 1120 2/3
⚔️PizDi3ts☠️⚔️ 1/1 594 2/3
Antonissj Missed! 1189
2019-06-13 05:20:44 -93
28 participants War Collection
orfekios 0/1 560 1/3
Monk 0/1 560 2/3
Antonissj 0/1 594 2/3
fortnite gamer 0/1 560 1/3
chris Missed! 1120
allitsia 0/1 594 2/3
samo1926 Missed! 595 1/3
<Tol_Koum> 0/1 297 1/3
2019-06-11 05:14:31 -94
25 participants War Collection
sam Missed! 1680
Dimitra 0/1 280 1/3
samo1926 Missed! 297 1/3
alexpanahs 0/1 560 1/3
Helioc Missed! 1120
fortnite gamer 0/1 560 2/3
anifas 0/1 280 1/3
⚔️PizDi3ts☠️⚔️ Missed! 280 1/3
¤TheUnforgiven¤ Missed! 1680
<Tol_Koum> 0/1 297 1/3
Antonissj 1/1 595 1/3
Haki Missed! 1400
2019-06-09 05:01:04 +61
25 participants War Collection
anifas Missed! 1120
⚔️PizDi3ts☠️⚔️ 0/1 560 2/3
TOLIS 0/1 1120 2/3
<Tol_Koum> 0/1 892 2/3
DARKLORD 0/1 280 1/3
mantis 0/1 892 2/3
alexpanahs 1/1 840 2/3
2019-06-06 21:07:11 +65
30 participants War Collection
orfekios Missed! 1120
fortnite gamer 1/1 560 2/3
samo1926 Missed! 1120 2/3
alexpanahs 1/1 560 2/3
⚔️PizDi3ts☠️⚔️ Missed! 1120 2/3
Monk 1/1 280 1/3
Madboy 1/1 560 1/3
pavlan Missed! 1400
2019-06-04 21:02:53 -93
30 participants War Collection
ÕŔESTI$ 0/1 1120 2/3
orfekios 0/1 560 1/3
Monk 0/1 297 1/3
TOLIS 0/1 560 1/3
Madboy 0/1 560 1/3
<Tol_Koum> 0/1 595 1/3
anifas 1/1 595 1/3
projimis6 0/1 280 1/3
sam 0/1 280 1/3
alexpanahs 0/1 560 2/3
2019-06-02 19:27:28 -40
31 participants War Collection
orfekios 0/1 892 2/3
coolswarnava 1/1 297 1/3
exarhos_14 Missed! 280 1/3
¤TheUnforgiven¤ Missed! 1400
Antonissj 1/1 297 1/3
2019-05-31 18:49:51 +123
35 participants War Collection
chris 1/1 892 2/3
sam 0/1 560 1/3
samo1926 0/1 892 2/3
alexpanahs 1/1 595 1/3
CaptainHornny 1/1 1120 2/3
frogi 1/1 1190 2/3
⚔️PizDi3ts☠️⚔️ 0/1 560 2/3
YTtryhardxxTTV 1/1 560 1/3
Madboy 1/1 297 1/3
frits 0/1 892 2/3
Naughty War Collection
anifas
2019-06-19 Missed! 1400
2019-06-17 Missed! 1400
2019-06-15 1/1 1120 2/3
2019-06-11 0/1 280 1/3
2019-06-09 Missed! 1120
2019-06-04 1/1 595 1/3
fortnite gamer
2019-06-19 Missed! 280 1/3
2019-06-17 1/1 280 1/3
2019-06-13 0/1 560 1/3
2019-06-11 0/1 560 2/3
2019-06-06 1/1 560 2/3
samo1926
2019-06-19 0/1 595 1/3
2019-06-17 1/1 297 1/3
2019-06-15 1/1 892 2/3
2019-06-13 Missed! 595 1/3
2019-06-11 Missed! 297 1/3
2019-06-06 Missed! 1120 2/3
2019-05-31 0/1 892 2/3
ser Mike
2019-06-19 1/1 892 2/3
2019-06-17 0/1 297 1/3
ZAPS-ZERO
2019-06-17 Missed! 1400
⚔️PizDi3ts☠️⚔️
2019-06-17 1/1 297 1/3
2019-06-15 1/1 594 2/3
2019-06-11 Missed! 280 1/3
2019-06-09 0/1 560 2/3
2019-06-06 Missed! 1120 2/3
2019-05-31 0/1 560 2/3
Monk
2019-06-17 0/1 594 2/3
2019-06-13 0/1 560 2/3
2019-06-06 1/1 280 1/3
2019-06-04 0/1 297 1/3
mantis
2019-06-17 0/1 595 1/3
2019-06-09 0/1 892 2/3
chris
2019-06-15 Missed! 1400
2019-06-13 Missed! 1120
2019-05-31 1/1 892 2/3
allitsia
2019-06-15 1/1 595 1/3
2019-06-13 0/1 594 2/3
Nick
2019-06-15 0/1 560 1/3
alexpanahs
2019-06-15 1/1 1120 2/3
2019-06-11 0/1 560 1/3
2019-06-09 1/1 840 2/3
2019-06-06 1/1 560 2/3
2019-06-04 0/1 560 2/3
2019-05-31 1/1 595 1/3
Kaushik
2019-06-15 Missed! 560 2/3
Antonissj
2019-06-15 Missed! 1189
2019-06-13 0/1 594 2/3
2019-06-11 1/1 595 1/3
2019-06-02 1/1 297 1/3
orfekios
2019-06-13 0/1 560 1/3
2019-06-06 Missed! 1120
2019-06-04 0/1 560 1/3
2019-06-02 0/1 892 2/3
<Tol_Koum>
2019-06-13 0/1 297 1/3
2019-06-11 0/1 297 1/3
2019-06-09 0/1 892 2/3
2019-06-04 0/1 595 1/3
sam
2019-06-11 Missed! 1680
2019-06-04 0/1 280 1/3
2019-05-31 0/1 560 1/3
Dimitra
2019-06-11 0/1 280 1/3
Helioc
2019-06-11 Missed! 1120
¤TheUnforgiven¤
2019-06-11 Missed! 1680
2019-06-02 Missed! 1400
Haki
2019-06-11 Missed! 1400
TOLIS
2019-06-09 0/1 1120 2/3
2019-06-04 0/1 560 1/3
DARKLORD
2019-06-09 0/1 280 1/3
Madboy
2019-06-06 1/1 560 1/3
2019-06-04 0/1 560 1/3
2019-05-31 1/1 297 1/3
pavlan
2019-06-06 Missed! 1400
ÕŔESTI$
2019-06-04 0/1 1120 2/3
projimis6
2019-06-04 0/1 280 1/3
coolswarnava
2019-06-02 1/1 297 1/3
exarhos_14
2019-06-02 Missed! 280 1/3
CaptainHornny
2019-05-31 1/1 1120 2/3
frogi
2019-05-31 1/1 1190 2/3
YTtryhardxxTTV
2019-05-31 1/1 560 1/3
frits
2019-05-31 0/1 892 2/3

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr