B.T.G

#9LGU9JC8

60 328

50 / 50

B.T.G 【Beyond The Game】 重庆欢迎你!这里有酒有故事,有美女也有热血。杯5800+,平均卡等12+,部落战胜场100+,和谐部落,欢迎加入!联系VX: qq328676355

Admission du Clan
Membres 50 / 50
Type Inviter
Score du Clan 60 328
Trophées requis 5 600
Chef du clan CQ.Elite 咸鱼
Gamme des Trophées 5 291 – 6 613
Info du clan
Origine Chine
Dons Par Semaine 3 890
Aînés 27
Chefs adjoints 11
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef
CQ.Elite 咸鱼
#QJRC92CL
13 6 613
2019-06-24 15:08:22
150
80
2
1
Chef adjoint
CQ.Elite 萌胖
#YR2LUUPL
13 6 313
2019-06-24 02:52:20
30
10
3
1
Aîné
黄族
#Q9LPVLQY
13 6 312
2019-06-24 17:14:02
100
80
4
2
Chef adjoint
利布特
#LG92JP9Y
13 6 254
2019-06-24 17:12:31
216
80
5
1
Tim
#8RGUYQ88
13 6 234
2019-06-24 18:34:05
140
120
6
1
冰封宇宙
#V9V2G0U8
13 6 234
2019-06-24 18:44:53
30
80
7 Chef adjoint
酷毛耍巨炮
#PV8V0RQG
13 6 187
2019-06-24 17:05:27
30
120
8 Chef adjoint
CQ.Elite屾྄ི鵬ོ༼༽
#QJ9L0G02
13 6 107
2019-06-24 13:28:19
218
80
9
1
Aîné
CQ.Elite 喷喷
#C0LQV08
13 6 073
2019-06-24 16:32:28
50
80
10
7
Chef adjoint
星の所在
#P9L8P2YR
13 6 052
2019-06-24 16:47:16
30
110
11
3
Aîné
小兔几
#29JPLYQP8
13 6 048
2019-06-24 15:30:11
48
40
12
1
Aîné
Day
#RCQYJ8CU
13 6 045
2019-06-24 15:43:39
10
40
13
4
Aîné
阿尤
#8Y8LJQYGL
13 6 025
2019-06-24 16:32:22
170
80
14
2
Aîné
浑南
#PVLYYQLJ
13 6 012
2019-06-24 16:16:41
178
120
15
2
Chef adjoint
eric
#2P8L8YY
13 5 997
2019-06-24 16:45:51
120
120
16
2
一米阳光
#2PRVUUJGJ
13 5 928
2019-06-24 15:31:06
78
80
17
2
Chef adjoint
CQ.Elite 大佬
#8G2C9U2U
13 5 912
2019-06-24 13:52:23
68
80
18
2
Aîné
韩信凸(`0´)凸
#29PVGLYCY
13 5 910
2019-06-24 12:37:49
40
40
19
3
Aîné
爱吃大香蕉
#2UVYGR9YY
13 5 874
2019-06-24 15:40:58
68
80
20 Aîné
南城丶
#9LRY2CVU
13 5 873
2019-06-24 14:19:20
216
120
21 Aîné
CQ.Elite 阿姨饶了我
#YV0YYVRL
13 5 868
2019-06-24 16:08:45
48
90
22
4
Aîné
飛尨θ
#2YYJL98JL
13 5 866
2019-06-24 13:30:08
80
80
23
4
Aîné
安魂曲
#89VJR8QL
13 5 840
2019-06-24 18:00:06
160
120
24
6
Aîné
戴一一
#V99LYG98
13 5 804
2019-06-24 18:50:03
138
90
25
2
Chef adjoint
你好z主任
#9UGVYCVR
13 5 802
2019-06-23 12:43:09
0
0
26
2
⭐太阳神⭐
#UVR8U2GG
13 5 800
2019-06-24 17:16:23
58
120
27
1
Aîné
ArcherBu
#2P80GYVGC
13 5 751
2019-06-24 12:40:22
50
60
28
1
Aîné
Soulhunter
#2L208228
13 5 745
2019-06-24 17:11:28
10
70
29
6
Aîné
潘老师
#22RGYRJC
13 5 727
2019-06-24 17:48:53
10
40
30
1
Aîné
CQ.Elite 墨鱼๑
#22U0P2VV8
13 5 712
2019-06-24 18:32:17
120
110
31
5
宝宝心里苦
#22CRP8RQR
13 5 703
2019-06-24 18:46:35
150
120
32 Aîné
时间的灰灰
#8LUVQJJ8
13 5 701
2019-06-24 12:57:23
68
80
33
8
信手捏来
#8QL092P8
13 5 698
2019-06-24 13:57:35
116
80
34
1
Aîné
CQ.Elite 爱缘缘
#L8VVV02G
13 5 695
2019-06-24 16:36:20
68
80
35
1
Aîné
小蘑菇炖野鸡
#PUL20222
13 5 690
2019-06-24 18:14:42
10
40
36
5
Levi
#82RRV00P
13 5 678
2019-06-24 15:36:06
118
110
37
2
Maang
#GJQ892LL
13 5 666
2019-06-24 19:27:03
30
120
38 Aîné
mystylexd
#P08YG8V2
13 5 634
2019-06-24 19:03:34
20
80
39
2
帝王江山
#8QG0GCJJQ
12 5 613
2019-06-24 13:15:44
78
80
40
3
Aîné
三个火枪手
#80PPJUG8P
12 5 608
2019-06-24 17:40:56
110
80
41
2
胆小鬼
#LRVGUJCJ
13 5 606
2019-06-24 16:46:01
50
120
42
2
Aîné
年迈的老司机
#RRRCV990
13 5 569
2019-06-24 15:07:34
60
80
43
1
Aîné
小野鸡炖蘑菇
#8Y8CQQ0V
13 5 515
2019-06-24 09:37:34
110
80
44
1
Aîné
该昵称已注册
#L8PUYJ0R
13 5 495
2019-06-24 08:57:01
0
40
45
3
Aîné
声控野牛
#YJQ2R988
12 5 475
2019-06-24 12:53:03
0
40
46 小星星
#22YPQ29QU
13 5 394
2019-06-24 13:26:50
0
80
47 Aîné
@咸鱼也有梦想@
#R9L9VLQU
12 5 362
2019-06-24 13:21:16
10
0
48 Chef adjoint
铲大皮
#QVPV8YVP
13 5 348
2019-06-22 13:47:08
0
0
49 Chef adjoint
周_丑丑
#QUJPQVU8
12 5 344
2019-06-24 15:46:39
40
80
50 Chef adjoint
CQ.Elite 伟少
#2Y90JJJQY
13 5 291
2019-06-24 15:07:16
188
80

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr