TOP10

#9CCP09G

50 486

45 / 50

1.周捐小于500(๑ `▽´๑)۶不打部落战滴!直接踢

Admission du Clan
Membres 45 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 50 486
Trophées requis 5 000
Chef du clan BaBa
Gamme des Trophées 3 526 – 5 428
Info du clan
Origine Chine
Dons Par Semaine 15 815
Aînés 5
Chefs adjoints 15
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1
1
Chef adjoint
落风无毒
#2Y9QL2CY8
12 5 428
2019-10-19 00:23:16
189
80
2
1
Chef
BaBa
#88U2YYCV
13 5 403
2019-10-19 02:16:52
714
480
3
1
Chef adjoint
sunny dady
#9YP2QQ0PR
13 5 394
2019-10-19 06:46:27
1000
520
4
1
Chef adjoint
这游戏真辣鸡
#8GGU02UCL
12 5 382
2019-10-19 03:28:25
244
360
5 Chef adjoint
晶澳太阳能
#V2VV99CP
13 5 330
2019-10-19 07:36:16
620
470
6
1
瞌睡虫
#VQGLQ98J
12 5 288
2019-10-19 06:07:49
356
440
7
1
Chef adjoint
Ellie喵呜喵呜
#8RL2Q0PCC
12 5 232
2019-10-19 04:53:19
662
440
8 Aîné
爆射火魂
#GL2G8UUR
11 5 167
2019-10-19 06:31:28
845
615
9 兰陵笑笑生
#2PUPJJCLV
12 5 166
2019-10-18 23:46:15
0
40
10
2
王面框
#C9PGY8VR
12 5 109
2019-10-19 07:31:15
118
320
11
3
Chef adjoint
传奇
#Q828CV2
11 5 086
2019-10-19 01:02:03
498
280
12
2
Chef adjoint
女巫匆匆
#9QJPYRQL
12 5 069
2019-10-19 03:49:03
286
360
13
3
Chef adjoint
傲娇的胡萝卜
#9989GU98P
11 5 062
2019-10-19 06:14:09
402
240
14
3
Aîné
小布点
#YJ299CG0
13 5 061
2019-10-17 08:16:23
64
400
15
2
得分机器
#P28P9C0JP
11 5 052
2019-10-19 01:37:19
144
310
16
7
多多
#9GV0PRVY9
10 5 030
2019-10-19 07:26:52
292
600
17
3
Aîné
航埠脚哥
#2J288YPQ0
11 5 029
2019-10-19 06:01:52
370
240
18
7
东隅
#2P2QPRY98
11 5 016
2019-10-19 05:02:47
580
510
19
8
好阿婆
#RU2C2U0J
11 5 012
2019-10-19 05:33:54
438
280
20
11
Chef adjoint
遗忘之城
#989YJV08
11 5 007
2019-10-19 07:15:28
621
400
21
2
Chef adjoint
苍山有井独自空
#LCYR9G8P
11 5 004
2019-10-18 19:58:32
482
430
22
1
Aîné
thebear
#Y0P2RR2GP
11 5 003
2019-10-19 07:00:53
282
560
23
8
xj135
#GY288U9J
13 4 998
2019-10-19 07:06:43
334
590
24
1
借口
#V999VVUJ
12 4 996
2019-10-18 23:54:05
124
360
25
5
Chef adjoint
贝利亚
#22QCV9CVC
13 4 993
2019-10-19 07:07:59
846
630
26
2
Chef adjoint
teng
#22CGUYGLJ
13 4 988
2019-10-19 06:05:35
939
630
27
10
hjj
#9JCJPJP0
11 4 985
2019-10-19 00:36:13
128
510
28
4
德州拂晓
#VYVVR9G0
10 4 980
2019-10-19 05:30:31
168
400
29
7
關雲長灬
#LY0VU92G
11 4 966
2019-10-19 05:38:36
78
400
30
1
战斗吧~朋友
#2RV8PRR0U
12 4 953
2019-10-19 05:51:54
10
0
31
13
龙骑士
#9P2882YGJ
12 4 952
2019-10-19 06:48:17
674
520
32
6
Chef adjoint
混沌漂移
#8RGV29QU2
12 4 921
2019-10-19 04:07:09
961
520
33 相声、锅得钢
#2829Q8LVY
10 4 885
2019-10-18 12:28:18
56
200
34
2
小燕
#UUYLRQJ8
12 4 864
2019-10-18 23:05:25
264
400
35
1
扒了猛干⚡️
#20L0R0Y9V
12 4 859
2019-10-19 07:25:53
488
410
36
3
无可抵挡
#2QJJ2GGLG
13 4 762
2019-10-19 00:37:21
54
80
37
2
刘仕名卉是狗
#8YVRQPP2R
11 4 744
2019-10-18 11:41:36
190
390
38
2
小马哥
#2JRP9CU2Q
10 4 737
2019-10-19 03:36:13
396
320
39
2
鹏鹏
#8LY2G0Q0Q
10 4 725
2019-10-15 22:40:13
202
0
40
2
Chef adjoint
汪大大
#CJ2Q8JU2
12 4 705
2019-10-18 10:33:46
184
240
41
1
Aîné
kd
#2G22CRJ9U
12 4 622
2019-10-19 07:37:35
290
280
42
1
爆三塔
#22L209Y9V
9 4 616
2019-10-19 04:39:18
0
320
43
1
最牛逼的人
#PQ0GLQYQ2
10 4 526
2019-10-17 11:39:49
138
120
44
1
豪哥
#RCPLJCQJ
10 4 310
2019-10-16 00:21:43
48
120
45
1
Arène 11 Chef adjoint
TOP10
#PVVY8J2R
10 3 526
2019-09-28 06:22:35
0
0

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr