POA小猪联盟

#98LLUPVP

51 340

50 / 50

Piggy of Alliance ,捐卡500给长老,副首领部落战成绩优异,捐卡900!目標每月部落戰拿一次第一名!每二屆集卡戰後送飛機✈️票給不參與又不提前請假的伙伴,加油^0^

Admission du Clan
Membres 50 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 51 340
Trophées requis 4 000
Chef du clan 财富
Gamme des Trophées 3 012 – 5 741
Info du clan
Origine Chine
Dons Par Semaine 2 402
Aînés 14
Chefs adjoints 8
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef
财富
#9992CY89G
12 5 741
2019-07-22 16:35:32
158
120
2
3
Ivenfeng
#P8J2GR9Y
12 5 561
2019-07-22 15:51:35
0
0
3 Chef adjoint
笑笑
#LYGUL9J0
13 5 534
2019-07-22 11:30:04
68
40
4
2
Aîné
宝贝新天地
#9QGLG0UU0
11 5 524
2019-07-22 16:03:40
85
120
5
1
Chef adjoint
James Harden
#2C98C0C0Y
13 5 424
2019-07-22 13:03:12
56
40
6 Silence is fun
#28G9JLVJY
12 5 313
2019-07-22 15:37:44
44
80
7 Chef adjoint
宇智波我愛羅
#28P2P89YV
13 5 308
2019-07-22 15:13:47
192
80
8 Aîné
布川库梓
#RLPUP8RU
12 5 279
2019-07-22 16:19:33
202
120
9 阿里山大娃
#9QPYJQGU
12 5 250
2019-07-22 14:47:30
0
0
10 Chef adjoint
荔枝好大颗啊
#P0VLUPQJV
11 5 162
2019-07-22 16:29:25
116
80
11
1
Aîné
哈密瓜
#P9UPLRJU0
11 5 138
2019-07-22 12:46:38
100
40
12
1
東哥
#2PCUGPQ20
12 5 116
2019-07-22 16:09:13
62
40
13 Pigeon
#P0UQVQJQ9
11 5 059
2019-07-22 14:11:03
10
80
14 Chef adjoint
主角の光环
#CVRU9PQV
11 5 047
2019-07-22 09:32:25
18
40
15 Chef adjoint
夜空中最亮的风
#28LVR00UG
12 5 034
2019-07-22 12:48:37
18
80
16 Chef adjoint
Ni_まこと
#22G82RPYU
11 5 026
2019-07-16 23:28:17
0
0
17 Aîné
小智
#2YRRGUYJL
11 5 015
2019-07-22 09:03:28
10
40
18 泰甫
#YPRG22U8
10 5 003
2019-07-22 13:06:13
74
80
19
1
神王
#82LP8QUYL
11 5 002
2019-07-22 16:24:50
10
80
20
1
Aîné
lam
#Y09GQPCCV
11 4 983
2019-07-22 16:06:34
118
80
21
1
8888
#9C9GPQCP2
11 4 976
2019-07-22 15:35:47
28
40
22
1
Aîné
荒晓小
#YQG9GJY0
11 4 967
2019-07-22 06:46:56
52
40
23
2
Aîné
elwood
#29V8PQLVV
11 4 934
2019-07-22 16:11:34
0
0
24
2
Aîné
哎呦,俊哥哥
#9R9J0URJ2
10 4 923
2019-07-22 16:21:16
196
80
25 Aîné
梧桐爺
#YV2PPRQ0
11 4 905
2019-07-22 11:32:29
76
40
26
2
猪猪侠
#2CUUUJV9P
11 4 897
2019-07-22 15:03:05
116
80
27 mansam
#9PJ8CGVQ
11 4 895
2019-07-22 16:04:26
42
70
28 LinkYoyo
#9VLY292VP
11 4 871
2019-07-22 12:53:09
60
80
29
1
梳油头的贝叔
#PP8LQ2YYR
9 4 810
2019-07-22 17:30:35
8
40
30
1
L!tao
#92L29Y20
11 4 809
2019-07-22 08:07:12
0
0
31 Chef adjoint
胜奇
#P8V8J8P20
11 4 802
2019-07-22 06:53:07
10
40
32
1
Aîné
依然范特西
#2QQ2UR2Y
11 4 772
2019-07-22 14:44:59
40
40
33
1
哎呀妈
#PRPY0YGJU
11 4 744
2019-07-22 11:39:46
0
40
34 百里守约
#P2UGCY0LR
11 4 743
2019-07-22 09:40:48
18
0
35 残风ヽ皮神
#P2QRGGL0C
10 4 719
2019-07-22 08:21:47
62
40
36 KIMI炫舞HERO英雄互娱
#8JJQ0YJY
10 4 695
2019-07-18 06:38:23
0
0
37 想想
#2JU8YGVG2
10 4 656
2019-07-22 12:50:51
8
40
38 一天
#P0JULJ9YY
10 4 642
2019-07-21 16:23:02
0
0
39 死神-2
#2L8G8C80R
11 4 479
2019-07-22 08:06:53
0
0
40 element
#Y22LGJ0G9
9 4 453
2019-07-22 08:47:26
94
40
41 大宇
#VVJ8YY2J
10 4 355
2019-07-19 18:35:34
0
0
42 Aîné
十亿少女的春梦
#9UGQG02U8
11 4 350
2019-07-22 14:13:06
44
40
43 Aîné
小瓜皮
#2JGVQVGVJ
11 4 186
2019-07-22 09:56:52
106
60
44 Aîné
莫离狼
#P90Q8YUJU
11 4 091
2019-07-22 06:55:21
50
40
45 爸爸爱你
#QYJLCRQL
11 4 027
2019-07-22 09:59:15
8
40
46 掂起脚尖吻你
#8JCUVU2CY
10 4 016
2019-07-13 05:40:23
0
0
47 ✨最爱晓艾✨
#CYJJYQP
9 4 000
2019-07-22 16:13:02
34
40
48 Arène 11 吞风吻雨葬落日
#2P2L99VL8
10 3 440
2019-07-22 12:27:51
0
80
49 Arène 10 呵呵呵
#YY2G8CVG0
7 3 110
2019-07-22 14:25:43
0
80
50 Arène 10 Aîné
污山
#8VQ2YC8Y2
10 3 012
2019-07-22 12:15:24
9
72

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr