2030 KSA

#98J0GQ90

47 829

50 / 50

♡ إذا أردت السلام فاستعد للحرب ♡ الترقية تمنح ولا تطلب لأصحاب الكؤوس والتبرعات العالية ♡ قروب واتس خاص بالكلان 0544882289

Admission du Clan
Membres 50 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 47 829
Trophées requis 4 600
Chef du clan f4or
Gamme des Trophées 2 661 – 5 092
Info du clan
Origine Arabie saoudite
Dons Par Semaine 16 152
Aînés 9
Chefs adjoints 7
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1
9
Aîné
☆damar☆
#CL99JV0U
13 5 092
2019-04-20 20:52:27
492
400
2
2
zez
#80208CYU
13 5 033
2019-04-20 20:12:18
512
440
3
2
majeed12
#P9QJ2Y29
12 5 025
2019-04-20 20:19:25
152
120
4
1
zaid707
#P9RUC8YQ
12 5 025
2019-04-20 22:38:37
339
360
5
3
Chef adjoint
أبو عبدالرحمن
#20CVP88VL
13 5 010
2019-04-20 22:55:57
532
510
6
1
Chef
f4or
#2VPJP8V8
13 4 928
2019-04-20 20:19:36
401
360
7
2
العنزي
#P9PP0GGP
12 4 894
2019-04-20 16:10:21
645
280
8 Chef adjoint
تركي
#2Y9Y8QJ9
13 4 862
2019-04-20 19:30:35
591
520
9
5
ميرو
#8J28QLPL0
12 4 860
2019-04-20 22:19:56
652
480
10
4
Aîné
msh
#8PRQGY898
12 4 849
2019-04-20 21:17:55
1265
680
11
1
Amr
#CPCQC9QY
12 4 822
2019-04-20 18:55:29
380
480
12
6
Abody99
#9QJVGV8YY
11 4 818
2019-04-20 22:17:40
60
352
13
2
Xx go xX
#PGPPYL9P
12 4 809
2019-04-20 19:15:37
295
480
14
5
Chef adjoint
Anas
#V2G0U9C
12 4 802
2019-04-20 21:01:13
251
580
15
4
Dark
#9RRL2YVRQ
12 4 780
2019-04-21 00:37:53
247
200
16
1
Chef adjoint
محمد عسيري
#8RYYCP2J
13 4 750
2019-04-20 21:21:11
516
520
17
1
⚔️امجد⚔️
#28YCYVC8P
12 4 749
2019-04-20 08:17:23
230
280
18
5
abdullh
#8UYJ9Y2V
13 4 737
2019-04-20 22:42:44
156
200
19
8
maged-1413
#2Q9CYJPR
11 4 735
2019-04-20 17:32:10
174
80
20 Hamdi
#82YJUQ0VU
12 4 716
2019-04-21 00:15:20
100
180
21
5
ahmad- 07
#9JPYJ0J
12 4 673
2019-04-20 23:55:38
42
360
22
1
Aîné
pirlo21
#8GQVCYLC
13 4 669
2019-04-20 19:31:11
674
470
23 Aîné
Nora
#2GG9LYVRU
12 4 645
2019-04-20 22:11:40
673
560
24
5
قسوهه
#8RG8LVP99
10 4 630
2019-04-20 20:14:03
56
80
25
3
mm
#9RGV8C02C
11 4 604
2019-04-20 16:49:50
180
240
26
2
Allankk
#8LVCQ8JC0
11 4 604
2019-04-19 22:55:49
90
160
27
2
Aîné
azoz
#RU9UCRQ0
12 4 600
2019-04-20 22:58:38
1135
600
28
2
Aîné
العريمضي
#9U98U8U2
12 4 581
2019-04-20 22:31:56
389
520
29
1
Aîné
Engsas
#CG28ULYQ
13 4 570
2019-04-20 21:58:30
944
600
30
2
ولكم
#C9QYCQ9R
12 4 534
2019-04-20 22:05:50
238
280
31
2
moota
#2UVP9UJQ
11 4 532
2019-04-21 00:19:41
48
160
32
1
Chef adjoint
I Ahmad Ksa
#2JPYUQPC
13 4 498
2019-04-20 22:02:27
314
360
33 أوفى الخلق
#9Y8G0R88
12 4 448
2019-04-20 22:14:25
446
480
34 mamdouh
#8Y2QY28R
12 4 447
2019-04-20 22:14:11
278
400
35 Xx-فؤؤؤؤدي-xX
#JQ9GURU8
12 4 428
2019-04-21 00:17:50
350
280
36
4
jou
#8RRCGGRRJ
11 4 405
2019-04-20 22:49:46
224
200
37
1
Aîné
Mu96afa
#VCJPV998
12 4 390
2019-04-20 22:17:19
50
120
38
1
EMİNCAN
#9L8YRUYY
11 4 325
2019-04-20 16:27:47
342
320
39
1
Aîné
ilxendr
#VLYQ0G2U
12 4 319
2019-04-20 13:25:43
430
480
40
1
oOHELLBOYOo
#CRQPP8GJ
12 4 312
2019-04-20 22:26:43
272
560
41
3
Negan
#9UVQ2UP0Q
11 4 224
2019-04-21 00:29:31
0
0
42
1
Chef adjoint
The Boss
#2LGRCVV0
11 4 222
2019-04-17 14:36:41
60
80
43
1
lu.n.m 72 ⭐️⭐️
#8009JU0YC
12 4 177
2019-04-20 17:06:02
126
240
44
1
The Boss (No.2)
#299JLR2QR
9 4 130
2019-04-20 07:36:37
0
200
45 Chef adjoint
The Boss (VIP)
#CCJQ9G
12 4 113
2019-04-17 08:53:17
66
160
46 AZOOZ
#PLULRP82
11 4 001
2019-03-26 05:40:11
0
0
47 سرمدي ZD
#2RGQQ9280
11 4 001
2019-01-27 21:38:01
0
0
48 العسيري
#YVGL9UCG
12 4 001
2019-02-13 22:13:27
0
0
49 SAIF
#2QU2RCQQ
12 4 001
2019-03-22 00:16:34
0
0
50 Arène 9 BLUE
#2YPPYV2UQ
10 2 661
2019-04-18 16:22:22
115
0

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr