القصيم2

#92CUGPPL

49 553

49 / 50

(حياكم الله في الفرع الثاني من كلان القصيم💓🌹

Not at war!

Data for the last 7 wars

2019-06-17 00:41:57 +105
10 participants War Collection
dos Missed! 891
2019-06-14 23:13:56 +58
16 participants War Collection
électro Missed! 1120
Nova l Romero™⚡ 1/1 560 1/3
راكان القرني 1/1 560 1/3
ملك الظلام 1/1 560 2/3
abdulmajed 776 Missed! 1400
2019-06-11 19:22:39 -96
12 participants War Collection
yasser Missed! 1680
ملك الظلام Missed! 560 1/3
Nova l Romero™⚡ Missed! 1680
tareq Missed! 1400
aziz(2) Missed! 1487
☆《 الزعيم 》☆ 0/2 280 1/3
2019-06-08 18:43:00 -22
10 participants War Collection
ملك الظلام Missed! 280 1/3
the king 0/1 840 2/3
Nova l Romero™⚡ 1/1 280 1/3
2019-06-06 18:18:30 -45
11 participants War Collection
ملك القراصنة Missed! 560 2/3
aziz(2) 1/1 840 2/3
2019-06-03 17:49:11 +107
10 participants War Collection
faso0ol99 1/1 595 1/3
2019-06-01 13:37:14 -45
11 participants War Collection
ابوو عامر 0/1 560 1/3
yasser Missed! 1400
the king 0/1 297 1/3
Naughty War Collection
dos
2019-06-17 Missed! 891
électro
2019-06-14 Missed! 1120
Nova l Romero™⚡
2019-06-14 1/1 560 1/3
2019-06-11 Missed! 1680
2019-06-08 1/1 280 1/3
راكان القرني
2019-06-14 1/1 560 1/3
ملك الظلام
2019-06-14 1/1 560 2/3
2019-06-11 Missed! 560 1/3
2019-06-08 Missed! 280 1/3
abdulmajed 776
2019-06-14 Missed! 1400
yasser
2019-06-11 Missed! 1680
2019-06-01 Missed! 1400
tareq
2019-06-11 Missed! 1400
aziz(2)
2019-06-11 Missed! 1487
2019-06-06 1/1 840 2/3
☆《 الزعيم 》☆
2019-06-11 0/2 280 1/3
the king
2019-06-08 0/1 840 2/3
2019-06-01 0/1 297 1/3
ملك القراصنة
2019-06-06 Missed! 560 2/3
faso0ol99
2019-06-03 1/1 595 1/3
ابوو عامر
2019-06-01 0/1 560 1/3

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr