608

#8LYQ0GJL

47 440

49 / 50

All active players r welcome^^ if u participate in collection day dun skip war day; 400 donation/ week elder, 1000/week coleader

Admission du Clan
Membres 49 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 47 440
Trophées requis 4 000
Chef du clan Kayaka
Gamme des Trophées 3 483 – 5 279
Info du clan
Origine Hong Kong
Dons Par Semaine 3 294
Aînés 6
Chefs adjoints 17
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1
2
Chef adjoint
justin winner
#2Q9LRC2QC
13 5 279
2019-10-17 08:22:19
402
420
2
1
Chef adjoint
Kebra
#QVRG99G0
12 5 241
2019-10-17 02:27:21
154
120
3
1
Chef
Kayaka
#892JL9CVG
12 5 111
2019-10-17 08:03:11
251
260
4 Chef adjoint
Ernest
#80R02YP8L
12 5 087
2019-10-17 04:19:38
242
280
5 Chef adjoint
石堅
#PJVLCLLY
13 5 085
2019-10-17 07:50:42
278
240
6
1
kackender Bär
#9QCV8JU0Q
10 5 049
2019-10-17 10:13:42
190
240
7
4
Chef adjoint
Juicy J
#2PVUULYQ8
13 5 007
2019-10-17 06:22:06
60
80
8
2
Chef adjoint
wunlay
#89QLGV9Q9
11 5 002
2019-10-17 08:53:55
110
0
9
1
heeming
#8GJ0QU0G2
12 4 970
2019-10-17 07:05:46
158
130
10
1
Aîné
孖雞
#29PLQJP9
12 4 940
2019-10-17 06:07:02
82
120
11
3
Chef adjoint
mikehk
#YPQQL9Q
13 4 907
2019-10-17 05:43:36
283
240
12 mc pedrinho
#Q22QVCL9
12 4 837
2019-10-17 07:31:17
96
10
13 Chef adjoint
lpk
#Q082YP28
12 4 805
2019-10-17 10:20:33
44
40
14
1
Aîné
提子麟
#2UPVPRQCR
10 4 782
2019-10-17 04:54:46
263
274
15
1
muflone
#2Y08UCYLJ
11 4 768
2019-10-16 10:33:12
18
80
16 whotster
#922YY0J9
11 4 662
2019-10-17 03:54:31
0
0
17 江浙
#P0UY8QCP2
11 4 647
2019-10-14 15:11:12
38
40
18 Hinson Hau
#29PLY2VLQ
10 4 639
2019-10-13 09:38:43
0
0
19 Aîné
Icravedeath
#PU8R2RJJL
11 4 620
2019-10-16 20:11:52
180
140
20 Annalise
#22Q0VC2G0
10 4 577
2019-10-15 04:32:55
0
0
21 Chef adjoint
DJC
#22208PLVR
12 4 529
2019-10-16 16:57:39
86
80
22 reza
#8L2QC0299
10 4 520
2019-10-16 17:17:35
20
0
23 Chef adjoint
klala
#QGU92LCG
11 4 501
2019-10-11 05:21:08
0
0
24 mrkira1022
#8GGG8LL00
10 4 434
2019-10-16 03:44:58
0
0
25 Morty
#8P2P28L9G
11 4 369
2019-10-15 06:41:41
0
0
26 seemboom
#9QJ9L98G8
10 4 275
2019-10-14 17:33:38
53
80
27 never say never
#298Y2088P
11 4 206
2019-10-13 15:27:18
0
0
28 阿植
#82GV2R89Y
11 4 205
2019-10-12 10:38:57
0
0
29 pollyhwl
#GLCJJRYR
11 4 107
2019-10-13 09:58:12
0
0
30 Mars
#PPQGQQ0P
11 4 074
2019-10-13 11:54:16
0
0
31 JoKeR
#JUYG2P0
11 4 050
2019-10-16 19:42:13
227
250
32 IHE-xxoo
#8CCYC2VR
11 4 004
2019-10-16 15:19:34
11
80
33 Aîné
hi
#CQVPVQQV
11 4 002
2019-09-28 05:54:55
0
0
34 Rick
#9UJLPC2G
11 4 001
2019-10-02 13:01:20
0
0
35 Chef adjoint
Sterrr
#28LP9J82U
12 4 001
2019-04-24 04:59:48
0
0
36 你的智商都拿去卖萌了吗✪ω✪
#2QL9YG90L
11 4 001
2019-09-11 10:42:47
0
0
37 Chef adjoint
martini
#QCLG2VV
12 4 001
2019-10-01 07:24:00
0
0
38 Dm8
#PR0YVP22
12 4 001
2019-10-04 18:48:20
0
0
39 Nirvana can fly
#8CUGV9CC
13 4 001
2019-10-14 13:51:35
28
70
40 Chef adjoint
Rock
#8P2GU02L
13 4 001
2019-04-21 10:59:13
0
0
41 BbbbbillyHK
#298QJRUUR
11 4 001
2019-08-24 00:34:25
0
0
42 Biig
#22P28LG98
11 4 001
2019-08-28 09:28:42
0
0
43 Chef adjoint
Magmalightning
#2JR2P0YQ
12 4 001
2019-07-28 12:12:16
0
0
44 扑街啦on9仔
#YLQ0CJQC
10 4 001
2019-09-28 07:50:04
0
0
45 Chef adjoint
EDDY
#9YQLYJG02
12 4 001
2019-08-12 05:28:05
0
0
46 Aîné
阿修羅
#9Q0YG220
12 4 001
2019-09-15 04:11:06
0
0
47 Chef adjoint
DJRJ
#98YJVQU80
11 4 001
2019-09-14 14:39:29
0
0
48 Aîné
^``{[冰與火]}''^
#RY2GPCVJ
11 4 001
2019-09-20 04:09:57
0
0
49 Arène 11 Chef adjoint
charmy
#98UPU022U
10 3 483
2019-04-06 04:16:56
0
0

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr