Nova EG Taurus

#8J9QP82G

60 102

49 / 50

Official Nova Esports & 📺CWA Clan🌟Apply for Esports/Nova EG Tourneys🌟discord.gg/C5m2hCd🌟cr-api.com

Admission du Clan
Membres 49 / 50
Type Inviter
Score du Clan 60 102
Trophées requis 5 600
Chef du clan VVonka
Gamme des Trophées 4 822 – 6 727
Info du clan
Origine International
Dons Par Semaine 7 390
Aînés 12
Chefs adjoints 5
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef adjoint
Alaa 1.0
#J2Q2YQC9
13 6 727
2019-06-25 21:11:35
376
200
2 Nova I Hey
#80JGCYU0J
13 6 524
2019-06-25 20:53:31
178
120
3 ⚡️ZAT1TAN⚡️
#2LQQ8RL
13 6 403
2019-06-25 21:14:28
0
0
4
1
Aîné
Arny
#2899J08
13 6 392
2019-06-25 21:41:45
226
240
5
1
⚡Domm⚡
#20GJ8VGV
13 6 355
2019-06-25 06:34:52
50
120
6
2
Aîné
TheLegend27
#ULYL0JP0
13 6 272
2019-06-25 21:29:13
130
160
7 Nova l KORI
#J9Y2PJQY
12 6 122
2019-06-25 13:48:13
10
80
8 Aîné
Play™️
#20C8JC9C
13 6 033
2019-06-25 20:01:37
70
120
9 Sarker
#2RCYYGCC
12 6 006
2019-06-25 15:33:58
130
160
10 Person2
#2LPV0PJPJ
12 6 005
2019-06-25 18:43:19
348
200
11 Aîné
ZOMBIE
#YCGGYCY0
13 6 003
2019-06-25 21:25:35
138
200
12
2
Chef adjoint
Vega7781
#2QLJJCYY
13 5 966
2019-06-25 20:33:47
218
240
13
1
Aîné
Bardul
#2UQ8P98VP
13 5 944
2019-06-25 21:48:22
304
240
14
1
Aîné
Rhys
#2PRR8UJR2
13 5 923
2019-06-25 21:51:14
621
240
15
1
《《JoaKo》》
#28YRJJPL
13 5 917
2019-06-25 19:32:00
86
120
16
7
teenperm16
#GV28RVGQ
12 5 911
2019-06-25 20:27:02
152
240
17
3
Cristina
#9908JC8
13 5 906
2019-06-25 20:55:47
175
160
18
1
Chef adjoint
nsnn
#22LJUC0U9
13 5 900
2019-06-25 21:16:03
283
160
19 Aîné
Fireox
#9VGC9C0G
13 5 882
2019-06-25 19:32:23
51
160
20
2
Chef
VVonka
#LG2YUUP
13 5 867
2019-06-25 19:56:12
164
120
21
1
Certified-G
#8R9J0VU0
13 5 853
2019-06-25 12:44:18
134
120
22
9
Nova I Diego
#2PPLVGYG
13 5 851
2019-06-25 20:22:05
40
120
23
2
Aîné
Midas
#9QC0U9PU
13 5 824
2019-06-25 20:04:13
78
80
24 Chef adjoint
Actness
#LLVJRP0Q
13 5 749
2019-06-25 21:11:08
214
160
25 leo
#2Y0C0RQ
13 5 735
2019-06-25 17:22:05
148
200
26 joshzyu
#2VU8PU9V9
13 5 693
2019-06-25 18:19:11
140
240
27 Accio
#GY020PUR
13 5 690
2019-06-25 21:49:23
232
190
28 Aîné
Dr House
#2LJYR8YQV
13 5 664
2019-06-25 13:01:52
20
120
29 復讐
#8VQVLVJ
12 5 662
2019-06-25 21:44:03
10
200
30
1
Bryan
#UYJQUV8R
12 5 630
2019-06-25 21:43:39
50
80
31
1
Aîné
KnightOP
#908YYR0QC
13 5 627
2019-06-25 21:07:44
178
40
32
1
Bry
#2JURUVQR
13 5 626
2019-06-24 11:02:24
10
40
33
8
Aîné
Anthony
#V90UPRLY
13 5 618
2019-06-25 21:37:17
236
160
34
4
KKM
#8G0YJYPLU
13 5 613
2019-06-25 20:48:17
379
200
35
5
Aîné
hamlin
#28C2202UU
13 5 610
2019-06-25 10:24:56
68
120
36
2
Smalls
#8YR2LPU
12 5 607
2019-06-25 21:25:32
520
240
37
2
Firestorm™
#CJ0JL08P
12 5 602
2019-06-25 19:05:49
0
40
38
2
i am a hacker
#2LV28CUV0
12 5 601
2019-06-25 21:43:01
45
160
39 Kakarot™️
#2UC8RCG09
13 5 573
2019-06-25 17:36:08
34
120
40
3
O_o
#U29PV889
12 5 570
2019-06-25 13:28:53
58
40
41
1
Chef adjoint
Ahaan
#2LYV2LRR
12 5 494
2019-06-25 18:46:51
247
240
42 Èl Tour
#V209PVU
13 5 450
2019-06-24 19:11:24
0
0
43 HeaDTuRNeR
#P28VJ89G9
12 5 449
2019-06-25 18:59:45
30
40
44
1
alexanderdoc
#8QLC0VQC
13 5 292
2019-06-25 21:17:12
50
240
45
1
Rhett
#8YJ2JQQJ
12 5 269
2019-06-25 21:08:23
58
200
46 Tekashi69
#8L8RGRU
12 5 158
2019-06-25 13:22:41
72
160
47 MAGICAL BLOW
#29Q2CU9QY
12 5 067
2019-06-25 14:23:43
56
40
48 BMills7
#JQYU2VV
12 5 054
2019-06-25 04:37:34
0
80
49 Krastal
#2JYGYVC9
12 4 822
2019-06-25 21:03:19
87
200

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr