papazone

#898209J

44 307

38 / 50

🇮🇱veni-vedi-vici 🇮🇱גילאי 26 ומעלה. נא לכתוב בקשת כניסה בעברית בלבד ולהמתין לאישור מנהלי הקלאן.

Admission du Clan
Membres 38 / 50
Type Inviter
Score du Clan 44 307
Trophées requis 4 600
Chef du clan Cheno
Gamme des Trophées 4 336 – 5 022
Info du clan
Origine Israël
Dons Par Semaine 11 080
Aînés 3
Chefs adjoints 1
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Contrib.
Trophées
Contribution
Dons
Reçu
1 Aîné
Roy Ginzo
#22G22RLC2
13 5 022
2 511
464
40
2 roi and aba
#2G90UUCJP
13 4 941
2 470
368
280
3
14
MONSTER
#2VVPU99UC
13 4 805
2 402
969
280
4
1
pakoga
#2QYCC8GJJ
13 4 805
2 402
0
0
5
1
Lishay king
#2CCQRYVCP
13 4 790
2 395
220
440
6
1
dr. evil
#2R9PLJCPV
13 4 762
2 381
194
440
7
4
nir
#CJLG2J2Q
12 4 757
2 378
476
400
8
1
Chef adjoint
motimv
#VGVGPY8
13 4 705
2 352
140
240
9
1
KobyO
#8PG008RU
13 4 682
2 341
448
450
10
1
Aîné
moshiko
#2CY9LLP0Y
13 4 680
2 340
984
470
11
3
guycccc
#2082QGVU8
13 4 675
1 168
934
440
12
6
בשביל המשכנתא
#2PPG8YU88
12 4 653
1 163
190
320
13
1
Bennahon
#80GJP09V0
12 4 623
1 155
304
330
14
1
dror
#2C0R00L2J
13 4 617
1 154
10
0
15
9
Chef
Cheno
#22VJLY8
13 4 614
1 153
750
440
16
1
ArChe
#202V22QQJ
12 4 608
1 152
114
320
17
1
ShimonTar
#9YJQPG2U
13 4 576
1 144
86
240
18
1
Abaki
#8PY8Y2PY
12 4 542
1 135
206
160
19
6
tomersht
#GQLQJ820
12 4 507
1 126
100
400
20
4
yariv
#YVVGQ99J
12 4 505
1 126
175
360
21 knight
#2UVQUGRLL
12 4 504
540
106
120
22 NajeRS
#92V2C22L2
11 4 500
540
346
320
23
6
Maorna
#82G9JP0Q9
12 4 499
539
130
440
24
1
Yobel
#QVR00GU
12 4 499
539
40
0
25
5
yvl
#22PYCYJYJ
12 4 490
538
50
240
26
1
bullsarebest
#2J80Y89CL
12 4 490
538
238
400
27
1
benimo
#22LYLVR8
12 4 474
536
20
80
28
14
lir0n
#2C2VRLYLG
12 4 472
536
254
200
29
1
tristian
#82YRUG2U
12 4 424
530
269
240
30
2
מייק
#GP0PU8V9
12 4 424
530
164
200
31 מיקי
#208CRUQQ2
13 4 414
441
198
240
32
1
Aîné
Chenzo
#RVQGGY80
13 4 399
439
341
360
33
5
Noy
#V808CJQJ
12 4 389
438
196
310
34
4
Eden
#2QVQJUY8R
12 4 363
436
183
440
35
1
MJFerman
#YGQCCPVR
12 4 360
436
430
360
36
1
עדי קוליק
#20J82VVG9
12 4 357
435
294
400
37 Samwize
#909RU8P9
13 4 352
435
375
320
38
2
KF1874
#2JP99JLJL
13 4 336
433
0
0

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr