CLANS""METEOR""

#82CRRYLU

50 195

50 / 50

selamat datang salam kompak saling donasi.. wajib.. donasi d bwah 200 di ganti yg lain. goodluck all yg donasi 0 tendang

Admission du Clan
Membres 50 / 50
Type Ouvert
Score du Clan 50 195
Trophées requis 4 600
Chef du clan "Master""NOWO""
Gamme des Trophées 4 001 – 5 529
Info du clan
Origine Indonésie
Dons Par Semaine 105
Aînés 6
Chefs adjoints 4
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef adjoint
Saee Long
#LLUYPQR2
13 5 529
2019-10-20 23:02:20
0
0
2 Chef adjoint
njun
#PYC8V9JP
13 5 375
2019-10-20 11:51:26
0
0
3 Arthur Martins
#8PRL9G9QG
12 5 322
2019-10-20 20:54:41
0
10
4 Aîné
ardianjuve
#CCUGLC20
12 5 253
2019-10-20 23:07:52
0
0
5 atul21
#QQ0LC0JP
12 5 218
2019-10-20 17:09:08
0
0
6 andre
#PCRVG8LP
11 5 128
2019-10-18 14:26:20
0
0
7 Indonesia
#8YUVCLP9V
12 5 120
2019-10-21 00:21:49
56
10
8 Aîné
bospuja (pwk)
#2QUV0LQGC
11 5 105
2019-10-20 23:58:24
0
17
9
1
Aîné
Nawar
#2CCVJYQP
13 5 097
2019-10-20 18:51:40
0
0
10
1
ChiefJosephJPD
#Y8VY2UR2
12 5 063
2019-10-20 12:28:35
0
0
11
3
Mario Nesta
#98RVJ2QP
12 5 034
2019-10-20 11:49:39
0
0
12
1
SatzujinX
#G8U29LYR
12 5 013
2019-10-20 22:20:57
0
0
13 Aîné
Fiki Imran
#YYQJPJ0P
12 5 004
2019-10-20 15:37:16
0
0
14
2
Aîné
yudi acong
#9PG8VJ8VQ
12 5 003
2019-10-21 00:09:42
0
20
15
1
udin-g4mbuTzz
#V8GVU0L
11 4 952
2019-10-20 09:35:39
0
0
16
1
mbelgedes
#J9YLVQY
11 4 939
2019-10-20 16:42:06
0
0
17
3
KYNG
#8UGP2JG9
10 4 909
2019-10-20 23:40:10
31
8
18
1
kick fast
#YR2CJCP98
10 4 904
2019-10-20 07:10:16
0
0
19
1
“(ATMOSFER)”
#9VV09G90Q
10 4 903
2019-10-16 14:45:16
0
0
20
1
Arjun Abdullah
#2YJC2CVGJ
10 4 874
2019-10-20 13:05:14
0
0
21
6
MztReXoZzLound
#289P08PQP
11 4 866
2019-10-20 15:32:38
0
0
22
1
Straw Hats
#8J80UUJRY
11 4 859
2019-10-19 07:13:31
0
0
23
1
IpoenK!
#UPGRYUVL
10 4 857
2019-10-20 11:50:05
0
0
24
1
ALFISWISSTEN
#9V0PGVQY
11 4 853
2019-10-20 07:05:34
0
0
25
1
masya_kecil
#892CLRUUP
11 4 846
2019-10-16 09:10:04
0
0
26
1
OliverDarkness
#J089LJ8G
12 4 835
2019-10-15 04:19:39
0
0
27
1
LHOOTONG
#R0J08U90
10 4 802
2019-10-20 23:40:51
0
30
28 °ABiD!N°…×A``M™
#2CJPQQLC
11 4 794
2019-10-20 12:33:02
0
0
29 Dodo's
#8CV2RRYV9
10 4 758
2019-10-20 15:15:45
0
0
30 SHINICY KUDO
#20PPGQYPY
11 4 739
2019-10-20 22:25:31
0
10
31 Pearl ChiMoT
#99Q8YQ0VQ
11 4 719
2019-10-20 22:02:50
0
0
32 spartan on 1
#888L2RL9G
12 4 708
2019-10-19 06:36:44
0
0
33 LEO
#8QVGYLL8V
11 4 708
2019-10-20 22:45:20
0
0
34 AyuraSofia
#PUQVUG2UQ
10 4 688
2019-10-20 14:45:53
0
0
35
1
Sardi
#LC9PUPVV
10 4 681
2019-10-20 12:18:07
0
0
36
1
CHRIS
#QLR98PG2
11 4 650
2019-10-09 14:21:35
0
0
37 HAIKAL 06
#R908C9C0
10 4 636
2019-10-20 12:38:18
0
0
38 joMbLo_nGeneS
#22UULL2U
10 4 575
2019-10-20 09:34:57
0
0
39 Kentot
#PCGPULR8R
9 4 573
2019-10-12 18:01:11
0
0
40 diday
#8L9Q0QG0U
10 4 564
2019-10-18 10:53:10
0
0
41 yoyok ozunu
#YV220YGU
11 4 551
2019-10-08 05:43:14
0
0
42 Dr.Rytan
#28902CPL
10 4 549
2019-10-14 02:08:18
0
0
43 MASTER ALIF
#2JGY00GCY
10 4 546
2019-10-18 01:00:57
0
0
44 B145
#YY9P2YPUG
10 4 527
2019-10-14 20:50:58
0
0
45 BiggBoss
#22PG2PRL
10 4 525
2019-10-19 13:59:02
0
0
46 rudi
#9R9YRUVYQ
10 4 320
2019-10-13 11:39:32
0
0
47 Aîné
frizzly
#2RCL8292
12 4 047
2019-10-21 00:01:35
18
0
48 Chef
"Master""NOWO""
#2Q2QY2G22
12 4 004
2019-09-03 22:48:35
0
0
49 Chef adjoint
captain wandi
#2C82YVPQQ
13 4 001
2019-07-02 16:55:38
0
0
50 Chef adjoint
dzakir
#2L0QCJYPU
12 4 001
2019-07-20 13:53:25
0
0

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr