Nova大唐 l 朱雀軍

#2RLG9920

54 315

48 / 50

Nova l 大唐天子 華人社區 同盟部落 禁衛軍 神策軍 北府軍 萌新軍 青龍軍 申請請加微信A7502316

Admission du Clan
Membres 48 / 50
Type Inviter
Score du Clan 54 315
Trophées requis 5 600
Chef du clan MST//BzTeddy
Gamme des Trophées 4 671 – 6 128
Info du clan
Origine Chine
Dons Par Semaine 17 050
Aînés 9
Chefs adjoints 11
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef adjoint
In4piration
#2LGVVV0
13 6 128
2019-10-19 09:02:40
838
520
2
1
Chef adjoint
LPK丨P4yche~s
#220VVC0JY
13 5 910
2019-10-19 11:50:42
194
240
3
1
Aîné
Jun
#2UP20QC2
13 5 862
2019-10-19 10:52:02
925
490
4
2
Aîné
Allure Love
#PVVPJYQ
13 5 801
2019-10-19 11:50:33
811
600
5
1
Chef adjoint
Hopeless丶小呗
#PJ9C9VP0
13 5 782
2019-10-19 05:05:47
668
560
6
11
Aîné
五彩缤纷大奶牛
#8G8PY8JVR
13 5 548
2019-10-19 12:21:19
48
240
7
1
Aîné
Leo
#2298LQJ0C
13 5 544
2019-10-19 05:44:11
337
480
8
1
Aîné
烤鸭上桌
#229U9UQP2
13 5 500
2019-10-19 11:47:23
502
600
9
4
玉玺Mars
#U2GVVG
13 5 498
2019-10-19 09:29:12
840
600
10
1
Nova l Stark
#JYV90JJG
12 5 477
2019-10-19 11:48:25
374
640
11
1
Aîné
ZLWorm
#R0CRP0CP
13 5 445
2019-10-19 12:08:38
512
560
12
1
别叫我哥
#Q20JQ9LL
13 5 434
2019-10-19 11:03:15
379
480
13
3
Chef
MST//BzTeddy
#890L0JL
13 5 416
2019-10-19 09:06:36
656
640
14
9
MST//MyDivide
#G8UU8JYL
12 5 400
2019-10-19 08:32:55
144
200
15 Aîné
羅二發
#2Q02QJQUV
13 5 385
2019-10-19 10:56:47
717
650
16
3
Chef adjoint
MST//Crazy Pig
#229CR9VGL
13 5 351
2019-10-19 08:03:33
523
640
17
3
Chef adjoint
Dr、墨白
#9PYL2QVG
13 5 344
2019-10-19 09:52:28
258
400
18
6
Chef adjoint
6Ys boy
#Q0C2V99P
12 5 334
2019-10-19 10:44:26
1
0
19 冷月消魂
#UYQR89LQ
13 5 302
2019-10-19 10:12:22
148
320
20
2
R天才
#VYU2JVJ0
13 5 301
2019-10-19 07:38:27
464
240
21
4
靓仔部落
#YLLJURUR
13 5 266
2019-10-19 12:14:34
302
280
22 Aîné
Nova l silver
#298PV9GJ0
12 5 258
2019-10-19 11:49:26
354
360
23
2
Roy
#2822CLCP
13 5 232
2019-10-19 12:31:39
188
280
24
2
Chef adjoint
MST//NightBen
#UGYGJQV8
13 5 218
2019-10-19 09:38:58
754
520
25
5
勇者
#UR9L9L0Y
12 5 198
2019-10-19 11:02:50
176
240
26
2
MST//七爷
#CLL0VPLP
13 5 197
2019-10-17 08:25:08
56
80
27
3
Chef adjoint
美妞村庄
#ULC2028P
13 5 156
2019-10-19 10:07:51
0
0
28
1
咪西迪西丶
#82QGJ8CY0
12 5 110
2019-10-19 10:13:01
368
240
29 Waiting
#2JU8QYRV
13 5 063
2019-10-18 23:29:06
117
160
30
2
Nova I Vincent
#2VV9VPLQ
13 5 062
2019-10-19 06:54:50
72
200
31 陈雷霆
#P8GRVRY92
11 5 031
2019-10-19 07:10:45
30
240
32 橙子jyun
#P9VC20CYV
11 5 026
2019-10-19 11:23:49
962
400
33 孙猴子搬来的救兵
#22L2PJY08
12 5 024
2019-10-19 09:25:22
412
320
34 Chef adjoint
大唐---李晟
#UG0RPG
12 5 019
2019-10-16 16:31:14
86
160
35 炼狱天狼
#8YVQGGGVJ
12 5 017
2019-10-19 09:30:52
116
320
36 Mr.Andsen
#LVPU0VCJ
12 5 008
2019-10-19 02:16:16
86
280
37 CHN_yang
#2VU2GQJJ
12 5 004
2019-10-19 12:20:15
1651
600
38 owen
#U92GGP82
13 5 001
2019-10-19 12:29:30
324
280
39 尼古拉斯富贵
#2CU2LRQRC
12 4 978
2019-10-19 10:24:36
270
640
40 猫咪不吃肉
#9JJRLRLPU
12 4 968
2019-10-19 05:14:05
475
440
41
1
梟雄
#20RY8VR8L
12 4 955
2019-10-19 05:52:44
0
120
42
1
笑呵呵
#8RVG8PG2
13 4 938
2019-10-13 08:39:27
0
0
43 RockKD
#9JCJQ2GPU
11 4 921
2019-10-19 10:05:03
253
400
44
1
大熊跑出来啦
#9J9Q20LJR
11 4 877
2019-10-19 10:27:20
89
160
45
1
Jarvan Lee
#28GRLY2JP
12 4 848
2019-10-19 08:12:26
38
630
46
1
Aîné
NOVA I 诺克发的力量
#9JG9JVRJC
11 4 780
2019-10-19 10:34:52
74
0
47
1
Chef adjoint
进击的黄瓜
#Q2JRCLGJ
13 4 759
2019-10-14 23:19:48
10
40
48 Chef adjoint
死亡如风,常伴吾身
#9U0RJ8P2R
12 4 671
2019-10-15 03:52:26
30
40

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr