FJU 輔仁大學

#2Q2GJ8U

48 462

45 / 50

嗨,大家好。這是一個來自COC部落衝突的老玩家們組成的社團,這裡主張悠閒、輕鬆的遊戲模式。部落公約:1、捐卡550張老;900副首。2、零捐者會踢。3、部落決戰日不打累犯會踢。另部落有新開Line群!歡迎加入👏。首領Line ID: 498703498。

Admission du Clan
Membres 45 / 50
Type Inviter
Score du Clan 48 462
Trophées requis 3 000
Chef du clan Nion
Gamme des Trophées 3 046 – 5 604
Info du clan
Origine Taïwan
Dons Par Semaine 11 960
Aînés 9
Chefs adjoints 19
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef
Nion
#P08Y80J2
13 5 604
2019-10-20 05:40:40
688
680
2 Aîné
瓦卡力
#22YJJYPLU
12 5 439
2019-10-19 20:26:08
181
80
3 Chef adjoint
彬仔
#8Y2UGVGG
13 5 363
2019-10-20 12:18:35
949
640
4 Chef adjoint
亞洲通殺
#GVYYYC88
12 5 290
2019-10-20 10:26:55
480
320
5 Chef adjoint
Clash Warrior
#2GQJCY8Y
12 5 149
2019-10-20 06:28:08
218
400
6
2
Chef adjoint
機霸昏
#8Y8RUGVY
12 5 107
2019-10-19 21:49:39
392
320
7 Aîné
jim
#9G8CURJ0Y
12 5 101
2019-10-20 13:13:13
566
380
8
1
Chef adjoint
永恆的眷戀
#LY02Q9LC
12 5 068
2019-10-19 13:41:20
536
280
9
3
Chef adjoint
蒼塵
#9CCPQQRL
12 5 046
2019-10-20 13:48:20
1229
720
10
1
Chef adjoint
cathy
#2899RCG22
12 5 029
2019-10-20 10:39:19
393
470
11
1
Chef adjoint
阿迪迪
#2CQL0RRQ
12 5 012
2019-10-20 00:59:00
138
280
12
1
Chef adjoint
渴望
#8Q2U09R0
13 5 010
2019-10-20 08:48:55
542
320
13
7
Chef adjoint
小嫻嫺
#9RV080YGG
12 4 981
2019-10-20 13:35:17
540
730
14 Chef adjoint
Bruce
#Y82U2PC8
12 4 972
2019-10-20 00:48:53
294
280
15 300
#9L8QRLGQG
11 4 889
2019-10-20 06:50:00
31
0
16
1
Chef adjoint
驚3小
#Y9QV2UJ92
11 4 874
2019-10-20 12:42:26
1304
680
17
1
winos2
#8UL0UJQPG
11 4 856
2019-10-20 12:31:17
178
360
18 Aîné
承承承佑
#PRQU0J8CU
10 4 805
2019-10-17 18:03:57
120
160
19 我阿嬤都比你厲害AuA
#9U2VGPV8J
11 4 728
2019-10-20 09:21:19
226
440
20 Aîné
我超爛
#9C88LPRPQ
10 4 728
2019-10-20 13:22:33
310
190
21
1
Chef adjoint
corner
#8QV2LQ9Q
13 4 720
2019-10-20 11:59:58
404
520
22
1
Aîné
Chocolate
#PURGYJG8
9 4 680
2019-10-20 06:35:04
293
280
23 Chef adjoint
蕭蕭煙雨
#8YJR8RC9V
10 4 620
2019-10-20 11:27:42
200
330
24 Aîné
!!!∑(°Д°ノ)ノ
#2LC0UYR92
10 4 611
2019-10-20 06:36:33
100
200
25
1
CMG.
#9P2CC8JLG
9 4 600
2019-10-20 02:51:32
154
240
26
1
Aîné
西瓜城
#9RCC8VJJ
11 4 583
2019-10-10 04:25:21
0
0
27 ▄︻̷̿┻̿═━一小祐
#PQ9J0QCCY
10 4 534
2019-10-20 12:18:36
211
240
28 阿休羅Godspeed
#2CUJ090C2
10 4 373
2019-10-18 08:18:42
0
0
29
1
Chef adjoint
Ken
#P8C8JVRV8
10 4 310
2019-10-19 12:50:03
86
0
30
3
WeiCheng0124
#YYY20099U
8 4 309
2019-10-20 00:00:21
0
0
31
2
super d
#98Y9JYJLY
10 4 307
2019-10-20 07:47:23
0
0
32
1
Chef adjoint
好村莊
#8GQCRPUV
13 4 239
2019-10-20 07:43:15
278
360
33
1
Chef adjoint
riceBall
#9JJCLCUQJ
11 4 223
2019-10-20 03:46:51
0
80
34 大趴趴
#9Y0GGCV8
12 4 199
2019-10-16 22:24:24
36
120
35 Chef adjoint
cake
#PYQU0YUCL
10 4 187
2019-10-20 00:46:12
0
0
36 Andy
#P20GCPLLP
10 4 170
2019-10-19 07:13:17
0
0
37 black wolf
#P98JJYJG8
10 4 163
2019-10-20 09:23:33
0
40
38 8連殺
#28J8JYPCG
10 4 086
2019-10-17 22:43:52
20
0
39 Aîné
Nero
#8Y29GGQ0L
12 4 063
2019-10-19 17:16:43
107
280
40 至聖win
#2PU2PJL8R
11 4 030
2019-10-15 11:36:43
20
80
41 Aîné
CHW
#PYRP8LCR
12 4 000
2019-10-20 10:36:57
356
780
42 Arène 12 貢丸魚丸花枝丸
#YYJJ8L29C
8 3 960
2019-10-18 09:36:31
10
40
43
1
Arène 12 Chef adjoint
小信
#9LUGPULJC
11 3 898
2019-10-20 09:37:32
350
600
44
1
Arène 12 楊淇盛
#PQCPJLG9L
9 3 723
2019-10-10 18:30:47
0
0
45
1
Arène 10 ♡M. Rajoy♡
#YLRLQ22VL
7 3 046
2019-10-18 21:49:36
20
40

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr