سلاح الفرسان

#2P22RU0

55 009

50 / 50

الدعم .. احترام الاخرين .. المشاركة في الحرب

At war! 6 / 22 battles remaining! Ends: 2019-06-20 03:22:01
Remaining Left Victoires Crowns
AgentStar
#PUUUP29
2 7
(9)
18
(20–24)
Kevinshoes
#9820J8
1 7
(8)
16
(17–19)
[BGF] Bordeaux
#YLR8C8Y
0 7 10
PogChamp
#2Y0CC0V
0 6 16
سلاح الفرسان
#2P22RU0
6 5
(11)
13
(19–31)
Naughty Combats Cards Collected
smolder 1 1402 2/3
abdullah 1 935 1/3
albaso 1 934 2/3
Naif.Saiari 1 935 1/3
Never-Run-aWaY 0 440 1/3
Remaining Combats Cards Collected
yoyo 0 2805
latif 0 2337
Bo Khalid 0 2337
Abo Ahmed 0 2200
bo adnan 0 1869
Never-Run-aWaY 0 440 1/3
Losers Combats Cards Collected
BO NANA 1 2337
Moigne3 1 2337
Tariq 1 2337
omar 1 2337
faisal.s 1 2337
HAK 1 2200
Prince Fares 2 2200
mrfaisal 1 1869
حسن 1 1869
Naif.Saiari 1 935 1/3
Winners Combats Cards Collected
lio 1 2337
Tiger_77 1 2337
smolder 1 1402 2/3
abdullah 1 935 1/3
albaso 1 934 2/3

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr