Nova大唐 l 风神营

#2CJG0RV9

55 968

50 / 50

大唐天子重磅回归!欢迎来到Nova大唐|风神营!本部落异常活跃,极其团结,上升速度巨快,进群请添加微信:272904301 我们的口号:低等级抗压升杯。招收历史4900+,平均卡等最低要求11,不足请搜索分部Nova大唐 l 蛟龙营

Admission du Clan
Membres 50 / 50
Type Inviter
Score du Clan 55 968
Trophées requis 5 500
Chef du clan 殇之风云
Gamme des Trophées 4 532 – 5 920
Info du clan
Origine Chine
Dons Par Semaine 5 280
Aînés 7
Chefs adjoints 7
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Chef
殇之风云
#L9VLJRGU
13 5 920
2019-06-18 07:46:34
298
160
2
5
彩莲我男神
#GLGVGR9Y
13 5 882
2019-06-18 06:51:32
308
160
3
1
Whisperd
#8VL9GUGR
13 5 788
2019-06-18 05:58:19
130
80
4
1
Chef adjoint
唯唯的龙龙
#8V8Q0GG8
13 5 786
2019-06-18 05:07:49
206
90
5
2
Chef adjoint
停!卡死了
#89RCLCGLY
13 5 785
2019-06-08 03:08:47
0
0
6
3
Chef adjoint
弥里娜'星辰
#VJUQJ9VY
13 5 775
2019-06-18 03:45:13
80
120
7
1
cRse7en
#URGGUCLP
13 5 724
2019-06-18 05:51:27
40
80
8 redic
#GRQ0YCVU
13 5 718
2019-06-18 07:44:05
228
120
9
2
Tseeee
#8U99YUJ2
13 5 705
2019-06-18 01:30:29
116
80
10
2
将孤独喂饱将回忆埋好
#8JVLVYCY
13 5 696
2019-06-18 06:54:48
80
120
11
1
Dark Uchia
#8L2LL29V
13 5 687
2019-06-17 21:15:55
10
80
12
8
CML
#2LGVV2RPP
13 5 676
2019-06-18 07:24:11
50
110
13 院长
#UQQ2YRCQ
13 5 624
2019-06-18 07:48:24
148
200
14
3
笑面追魂客
#GC928RL9
13 5 566
2019-06-18 07:58:36
312
120
15
1
Trainer 丶 Mr. L
#20LU2G0P2
12 5 555
2019-06-18 07:28:58
60
160
16 ☆小怪兽☆
#QQY90YGL
13 5 553
2019-06-18 06:08:54
110
120
17
6
Aîné
雷赤龙
#V2V0YQ29
13 5 529
2019-06-18 03:56:48
178
160
18
3
Aîné
༺ེ༼ིཫ丘༵༒氏༵ཀ༽ྀ༻ྀ
#CRJURJ
13 5 527
2019-06-16 10:07:24
0
0
19
1
不要非主流
#R29PUY2Y
12 5 482
2019-06-18 04:33:43
80
120
20 yup
#20VRU2RU9
13 5 473
2019-06-18 03:35:26
80
160
21 Fireinthe浩gg
#9V2LR0RJ
13 5 453
2019-06-18 00:25:00
80
120
22 坎德人
#VJLJPYG9
13 5 441
2019-06-18 07:16:01
362
160
23
4
渔福
#2PJQG8C9G
13 5 441
2019-06-18 07:54:44
236
160
24
1
Chef adjoint
夜战寡妇岛
#P9L99LPV
13 5 415
2019-06-18 06:50:07
158
160
25
1
血舞
#2R8U989V2
13 5 399
2019-06-18 07:47:43
110
160
26 Aîné
哥布林初代目
#288U998P
13 5 394
2019-06-18 07:38:16
0
160
27 红着眼
#8PYQ9JQ0P
12 5 366
2019-06-18 07:36:40
150
160
28 叫我久宝宝
#88UYGJR98
11 5 359
2019-06-16 06:53:29
0
0
29 戰無不克
#288P0PLRU
13 5 340
2019-06-18 07:50:19
230
120
30 CAESAR
#2Q9QYLLG8
12 5 307
2019-06-18 07:28:51
78
160
31
2
William Woo
#LRV8YL8G
12 5 305
2019-06-18 05:16:39
68
160
32
1
Chef adjoint
☞企鹅电竞~影波风☜
#ULLPR9PY
13 5 304
2019-06-18 05:20:29
8
40
33
1
Aîné
惊破天
#2Y0CJVJYG
13 5 290
2019-06-18 06:44:30
230
120
34 颖儿宝宝
#9PQ8JLRV
12 5 262
2019-06-18 06:39:47
0
120
35 星耀苍穹
#89U00QQPP
13 5 253
2019-06-18 07:04:39
300
120
36 Aîné
kingslayer
#Y0J80L0G
12 5 251
2019-06-18 04:02:03
10
80
37
1
今晚打老虎
#8YL8U8LL
13 5 235
2019-06-18 07:03:38
30
120
38
1
最低工资补差2690
#2JYJGQQPC
11 5 234
2019-06-17 16:32:56
30
80
39 Chef adjoint
航哥
#2VYVJ29R
13 5 153
2019-06-13 09:28:11
0
0
40
1
Dr. Lecter
#2YCPJY2QP
12 5 141
2019-06-18 04:06:15
0
160
41
1
战神部落
#9CG282R0
12 5 119
2019-06-18 06:54:30
70
120
42
1
晚来天欲雪,能饮一杯无?
#P2C0PRQVY
12 5 051
2019-06-18 07:38:52
140
120
43
1
Aîné
AOLA
#228V2CJL
12 5 038
2019-06-18 07:54:14
20
40
44 Aîné
Quietness
#UQ9RQYPY
13 4 945
2019-06-14 13:07:18
0
0
45 菲德洛•雪凛
#8QRPYPGC
12 4 904
2019-06-18 08:05:08
140
80
46 浮生若梦
#29GRJJ8YG
13 4 872
2019-06-17 05:20:29
0
40
47 陈小群
#PUV2LV0YL
12 4 835
2019-06-08 05:48:22
0
0
48 wsslyy
#QLCLGYGU
13 4 834
2019-06-17 15:55:00
70
80
49 Chef adjoint
老虎怎么了?
#PUV982LJ
13 4 747
2019-06-18 07:32:36
166
120
50 Trafalgar.D.Law
#YV0CPGJG
13 4 532
2019-06-18 00:03:44
80
80

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr