دبي TM

#29G8PY2U

44 421

46 / 50

حياكم الله .. االكؤوس المطلوبة اكثر من 3000 واقل لفل 10 والدعم مطلوب والمشاركة في الحرب قدر المستطاع

At war! 3 / 14 battles remaining! Ends: 2019-07-15 20:22:41

Data for the last 10 wars

2019-07-13 13:18:30 -45
17 participants War Collection
القناص Missed! 769
anwer 1/1 560 2/3
Rod 1/1 245 1/3
@@[email protected]@ Missed! 454 2/3
✌️الملك✌️ Missed! 735
rashid 0/1 455 1/3
2019-07-11 13:17:04 +107
15 participants War Collection
Rod Missed! 1225
AxRz 1/2 560 1/3
2019-07-09 11:49:54 +84
15 participants War Collection
lulu219 Missed! 420 2/3
salem.170 Missed! 1260
Gran cavaliere 1/1 280 1/3
bu s3eed 1/1 1190 2/3
2019-07-04 17:20:34 -96
10 participants War Collection
بوزايدUAE 1/1 840 2/3
rashid 0/1 210 1/3
2019-07-02 09:50:26 -19
14 participants War Collection
Alshamsya Missed! 560 1/3
2019-06-30 07:49:22 -46
15 participants War Collection
Rod Missed! 490 1/3
khaledgamer86 Missed! 420 1/3
Alshamsya Missed! 1400
هند 0/1 525 2/3
2019-06-24 07:30:25 -97
15 participants War Collection
jasoom_àlkààbî Missed! 1120
AxRz Missed! 1400
yuskaly Missed! 245 1/3
خوزيه المعرق Missed! 227 1/3
مرتضى نصيف Missed! 1575
ÅŁMĢHØŁ Missed! 682 2/3
khaledgamer86 Missed! 840
rashid Missed! 1260
wedyan 0/1 280 1/3
2019-06-21 22:40:53 -71
12 participants War Collection
هند 0/1 350 1/3
AxRz 0/1 280 1/3
Bu_Muhammad 0/1 892 2/3
العبقري 0/1 245 1/3
Bu_Mayood 1/1 245 1/3
2019-06-19 20:11:17 -97
14 participants War Collection
wedyan Missed! 560 1/3
rashid Missed! 840
khaledgamer86 0/1 840 2/3
العبقري 1/1 245 1/3
2019-06-17 19:58:57 -95
17 participants War Collection
DOOM Missed! 1137
yousef amodi Missed! 1137
Rod Missed! 1137
العبقري 1/1 735 2/3
Naughty War Collection
القناص
2019-07-13 Missed! 769
anwer
2019-07-13 1/1 560 2/3
Rod
2019-07-13 1/1 245 1/3
2019-07-11 Missed! 1225
2019-06-30 Missed! 490 1/3
2019-06-17 Missed! 1137
@@[email protected]@
2019-07-13 Missed! 454 2/3
✌️الملك✌️
2019-07-13 Missed! 735
rashid
2019-07-13 0/1 455 1/3
2019-07-04 0/1 210 1/3
2019-06-24 Missed! 1260
2019-06-19 Missed! 840
AxRz
2019-07-11 1/2 560 1/3
2019-06-24 Missed! 1400
2019-06-21 0/1 280 1/3
lulu219
2019-07-09 Missed! 420 2/3
salem.170
2019-07-09 Missed! 1260
Gran cavaliere
2019-07-09 1/1 280 1/3
bu s3eed
2019-07-09 1/1 1190 2/3
بوزايدUAE
2019-07-04 1/1 840 2/3
Alshamsya
2019-07-02 Missed! 560 1/3
2019-06-30 Missed! 1400
khaledgamer86
2019-06-30 Missed! 420 1/3
2019-06-24 Missed! 840
2019-06-19 0/1 840 2/3
هند
2019-06-30 0/1 525 2/3
2019-06-21 0/1 350 1/3
jasoom_àlkààbî
2019-06-24 Missed! 1120
yuskaly
2019-06-24 Missed! 245 1/3
خوزيه المعرق
2019-06-24 Missed! 227 1/3
مرتضى نصيف
2019-06-24 Missed! 1575
ÅŁMĢHØŁ
2019-06-24 Missed! 682 2/3
wedyan
2019-06-24 0/1 280 1/3
2019-06-19 Missed! 560 1/3
Bu_Muhammad
2019-06-21 0/1 892 2/3
العبقري
2019-06-21 0/1 245 1/3
2019-06-19 1/1 245 1/3
2019-06-17 1/1 735 2/3
Bu_Mayood
2019-06-21 1/1 245 1/3
DOOM
2019-06-17 Missed! 1137
yousef amodi
2019-06-17 Missed! 1137

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr