Mejores Corea del Sur Jugadores

# Rango Arena Jugador Trofeos Trofeos Clan
1
2
☆Mogun I Kwon☆
#8G2CJYQV
13 6934 잎새
2
2
WELCOME
#2VQ9PRQ9Y
13 6836
-98
잎새
3
2
Polaris✨
#8008J8L0
13 6802
-34
잎새
4
2
mango stone
#VPVJLJUQ
13 6754
-48
AllinForce
5
3
Gakgi
#Y0Y9VL8U
13 6722
-32
Sun Shine
6
142
DKBK Sandbox
#28VLGUGY9
13 6705
-17
잎새
7
149
✨ice wizard✨
#88Q9J8PCY
13 6704
-1
High five
8
6
병진
#LQYJJP9L
13 6683
-21
잎새
9 JupiterKing
#U9V0VC9L
13 6665
-18
잎새
10
14
✨농맨✨
#CQ8J82Y8
13 6653
-12
상위%
11
1
Youtube SunnyCR
#89VLRC9QG
13 6638
-15
사랑하는시청자분들
12
11
MediaWraps
#2Y9LGJCR8
13 6627
-11
잎새
13
30
TNT
#PYJ2JUL
13 6622
-5
KOREA
14
6
Confuse™
#8RPR8QQ8U
13 6621
-1
C Royal Knight
15
38
Astray™
#2JCYPV0
13 6619
-2
김치한민어머니
16
1
STALKER™
#QG9LCJ29
13 6611
-8
C Royal Knight
17
12
YT_SMARTLIFECR
#92LC0UPP
13 6611
0
Pivots Family
18
7
john lee
#P9PLQRG
13 6608
-3
탑스트라이커 A
19
3588
WHAM! Capgun✨
#YYJ0R0G
13 6600
-8
cap❤️candy
20
24
mrs.jo
#2GP9CQ9QQ
13 6584
-16
ETERNITY
21
11
망고
#8L2YJVYV8
13 6582
-2
잎새 1기
22
5
알랑가몰랑
#2V2V8LJC
13 6579
-3
슈퍼셀패밀리
23
10
공부좀하자
#YJC9GUL8
13 6565
-14
부산
24
16
BALMAIN
#99R8C0JPP
13 6551
-14
로얄패밀리 KOREA
25
124
✨WHAT2do✨
#8L8CC2VJ2
13 6538
-13
잎새
26
5
루네스
#PLGPJG88
13 6534
-4
잎새
27
20
Elite <이니시스>
#8VJVJRP9
13 6527
-7
Nice Strategy
28
2
Bandit
#2Q29JQ9UC
13 6524
-3
ㅤㅤ
29 찰진궁댕이^^
#RG0G8RVR
13 6522
-2
하얀청포도
30
6
来自Nova的杨咩咩
#9YRQPLGC
13 6518
-4
Nova l 大唐天子
31
52
통통
#VJLYY9U
13 6514
-4
부계정도 개쎄다
32
12
Hwi
#89YRPYCJ
13 6512
-2
Pivots Family
33
101
Ficus lyrata
#JYCLU
13 6510
-2
Average At Best
34
9
누렁이
#U90QCQV9
13 6510
0
ㅤㅤ
35
13
이지코어
#8LLQVC0VC
13 6509
-1
Hall of Fame
36
8
Dana
#9QY29UGRV
13 6505
-4
247노래타운
37
21
건휘왔당
#2GGR2GPQ0
13 6504
-1
Re:Start
38
8
루달
#R8P2Y29G
13 6500
-4
Cemos
39
24
Nuri
#2PP82JQUR
13 6499
-1
Pivots Family
40
3
Ruin
#8YYQ8J9RQ
13 6490
-9
잎새
41
23
prince
#CJCYU2UJ
13 6483
-7
잎새
42
9
쿠키
#22V8P828G
13 6473
-10
C Royal Knight
43
29
KFC
#2LCJ982U
13 6468
-5
19금
44
14
고민돼지
#8VRQRV8L
13 6460
-8
Angry Royale
45
3
스케팀
#2YGURQYJU
13 6447
-13
1/n
46
39
SSHOKKI
#J2PCGJ2
13 6446
-1
UNITS
47
2
아타락시아
#28GQ9L0GC
13 6444
-2
대한민국•KOREA
48
7
•●ULTRACELL●•
#29CV2VV0C
13 6443
-1
Pivots Family
49
15
IZI
#GJJUP2QR
13 6437
-6
DE Palestina
50
1248
수박의희망
#20ULUGVL9
13 6434
-3
KOREA
51
150
SANDBOX no1
#8L2URCCR0
13 6432
-2
High five
52
79
원숭이파마
#PGP98Y9Q
13 6427
-5
Rocket Pong #1
53
402
Emperor
#80YJJCGLL
13 6424
-3
Highest⭐
54
49
PacE)RinCe
#PLYPQ8LP
13 6423
-1
KOREA
55
37
Rico
#8YGY0999
13 6423
0
일베 ilbe 일간 kor
56
44
NoobMaster69
#L2CQ0L82
13 6421
-2
Stealth UK
57
20
✨히피✨
#VQYR2YG2
13 6414
-7
KOREA +
58
106
프린스
#2RLCVGUVQ
13 6414
0
Pivots Family
59
17
Shaden Smuki
#28CJY89J9
13 6411
-3
늦었거든요?
60
22
아론
#8GP2VV90
13 6407
-4
고고
61
4
한국문화유산
#CY0JY2QY
13 6403
-4
A.U2
62
179
N҉E҉R҉F҉ ҉R҉G҉
#8LR0U00G
13 6397
-6
Req n Donators™
63
372
이도소태도
#99U902LY
13 6395
-2
GAME OF THRONES
64
23
SQUARE DOGS
#298LYJJCJ
13 6394
-1
AllinForce
65
15
[ ξ ] Zeta
#JYJUQ8UV
13 6387
-7
High five
66
31
UZMAKI NARUTO
#2LQ2V2JLG
13 6383
-4
BE LEGEND
67
15
티붕
#9VJJPYL0
13 6382
-1
UNITS
68
21
싹싹
#8PR08U8UY
13 6374
-8
!UnitedStates!
69
307
shodomo
#8092GC2P9
13 6373
-1
one&won
70
3
밤을걷는소리꾼
#8809YCLP
13 6372
-1
부산
71
135
MOOKUNNI
#8YL80V8RQ
13 6372
0
C Royal Knight
72
12
모블리
#9LR8JR2P0
13 6368
-4
thank you all
73
11
Bewhy
#8PYLLLGV
13 6364
-4
잎새
74
35
곱v
#P28GL92P
13 6364
0
잎새
75
116
양평회관
#2YL8PCJGC
13 6363
-1
Nova I DPRK
76
8
euna
#2RQCCGJ98
13 6362
-1
Pivots Family
77
113
용용
#8Q8URVQ8
13 6361
-1
Hall of Fame
78
39
원고 문과 간판
#22QGGGPC9
13 6359
-2
High five
79
136
Lv.반야✌
#2PVUY9Y2Q
13 6358
-1
Level: Korea
80
2
hello peeps
#28082Y0C2
12 6356
-2
Burning
81
12
마스터크로스헌터M
#2CCR8JGC
13 6356
0
New Balance
82
12
수종아빠
#20P8R8YRY
13 6353
-3
광주 clan
83
161
별빛감자
#28U88RJ02
13 6348
-5
감자유치원
84
24
✨NOVA✨I OH YEAH
#2PJ9GYCGV
13 6346
-2
경기 대표
85
262
까메오
#8QL0PYL2
13 6346
0
너랑 나랑♡
86
52
사과
#LYLVRYGP
13 6344
-2
High five
87
28
병재
#CL0V2PRU
13 6341
-3
Pivots Family
88
401
엑톤블레이드
#2VYL98Q2J
13 6340
-1
공구리
89
36
Roy Halladay
#P8JRQJRJ
13 6333
-7
즐라탄엉덩이즐라탄탄
90
1478
KHĂNI
#8R0GGVCR
13 6333
0
your face
91
3
MOONLIGHT
#92LUC8802
13 6331
-2
Pivots Family
92
38
즹앙이
#PUG99PUJ
13 6329
-2
Re:Start
93
74
Paladin
#29LGUC0R0
13 6327
-2
공감
94
20
척사광
#9QP8JCJC
13 6326
-1
KOREA 8기
95
188
PCW
#980PL28
13 6326
0
High five
96
47
지영승민
#8LYP0R08
13 6326
0
귀농지원센터
97
22
말뚝귀
#2V8P8V2L2
13 6324
-2
늦었거든요?
98
22
RAVí✨
#8CG8PLG99
13 6324
0
ENvy Korea
99
67
농락하는오봉승
#2JV2QPC9
13 6324
0
공감
100
155
silverbrandy
#8QPYC8G0Q
13 6319
-5
KoR.한민족
101
106
이형ㅎ
#L0GLRP2U
13 6319
0
your face
102
13
suspend
#RJ2P22GC
13 6318
-1
3040 무한지원
103
187
Anais✌️
#2PU8G8CQ
13 6318
0
A.U2
104
1
겨울잠쥐
#2RRVL0C92
13 6318
0
호구랜드
105
39
거친김여사
#GU08RLY
13 6318
0
Pivots Family
106
319
avante
#2PQYCC2U9
13 6318
0
AVAN
107
8
종혁
#20G20RL2L
13 6317
-1
KOREA
108
10
뚫어뻥
#9UUVVGYYG
13 6317
0
HACKERS
109
53
BALOHAM
#2PP8U8YPU
13 6317
0
딜넣는 도둑
110
28
갓빵야
#LP8Q80Q9
13 6315
-2
까리용
111
63
클맨
#2R2JRG0YJ
13 6314
-1
1000원버리고 만든클랜
112
101
yeongjune
#28JYR9Y9
13 6313
-1
Sin clan
113
303
✨P O P C O R N✨
#2PG9VJYUJ
13 6313
0
ETERNITY
114
32
june
#Y89J0UG
13 6312
-1
Pivots Family
115
29
iAmSkrub
#8U9U99PQ
13 6311
-1
Orange Leaf
116
29
사과도둑
#PPPY9V9Q
13 6310
-1
사과나무
117
96
Re:Start™    ⚡
#YLU0VRPU
13 6310
0
Re:Start
118
47
도주이
#8J8009RR9
13 6309
-1
헬조선
119
25
미니언즈
#209RJG8RG
13 6308
-1
대전 노는 오빠들
120
47
Greed
#2PQJYJV80
13 6308
0
A.U2
121
30
✨韩 国 大 學 校✨
#2PGLGQ29
13 6308
0
동농물장
122
166
짜른김밥
#2P0908V2Q
13 6307
-1
MUSIK
123
61
★파송[PPASONG]★
#2QCR9L9P2
13 6306
-1
PATRONES TM
124
246
A$AP ROCKY
#P9Y2YJG
13 6305
-1
Nice Strategy
125
32
송송맨
#820CRYCGG
13 6304
-1
잎새
126
32
IZ*ONE 쌈무원영♥️
#2P8LCP288
13 6304
0
Lunar™
127
58
Ptah
#2P29QRJG
13 6304
0
Elixium
128
33
너구리
#82YYGYR0
13 6302
-2
무한도전
129
2
GOD푠
#8J8PQ0J8
13 6301
-1
까리용
130
2
로이드
#2VJP2YV0
13 6301
0
Kstar United
131
67
마담 르로아
#P909U2V
13 6295
-6
지리네
132
34
ALPHA
#2QJ0PRPLJ
13 6292
-3
KOREA
133
8
로쑤인
#2RR20PLR
13 6291
-1
잎새
134
54
✨쉐도우테란✨™️
#8YYUU2Y9
13 6291
0
1분 1초
135
77
☆Dark Prince☆
#29JCLJ8QU
13 6290
-1
Angry Royale
136
3
YT✌DDaB0ng™
#2U92QLL2J
13 6288
-2
only fishman
137
24
재밋게다섯
#22P20P9R9
13 6287
-1
고양화정
138
19
태허니
#8VLJU0PC
13 6287
0
대전 직장인 용병단
139
3
김다호
#2L82UPJY
13 6285
-2
꾹형과 근로자들
140
7
구세준
#29C2G2L8J
13 6285
0
High five
141
21
권고사직
#P9RRJUGR
13 6281
-4
독서실
142
53
Bale
#VPGU8UV
13 6279
-2
C Royal Knight
143
100
xyz
#CCY8LR9G
13 6278
-1
라스트히어로
144
49
GUSIGI
#22QYG0V0L
13 6274
-4
Rocket Pong #1
145
80
青山ひかる™
#V0VPQLY8
13 6272
-2
딜넣는 도둑
146
86
Sy
#2YPQUYU0J
13 6271
-1
Level: Korea
147
216
타이팍스
#CJ22LY2U
13 6268
-3
CLUB SMART
148
129
현민
#2GRCJLLV0
13 6267
-1
Rocket Pong #1
149
11
쟤미
#292CC98YV
13 6264
-3
공감
150
40
호그라이더
#QCCLG2L8
13 6262
-2
Luminous
151
39
강동원참치김밥
#V228UJ29
13 6261
-1
잎새
152
59
XK멘탈™✨
#800YLPGYU
13 6261
0
ETERNITY
153
10
족발
#LCGGV0GP
13 6260
-1
BrandNew
154
17
emiya muljomdao
#R2GR0UJ8
13 6260
0
부계정도 개쎄다
155
53
이불
#RPVLRGLJ
13 6259
-1
Highest⭐
156
98
minotaur
#2GQRULCU
13 6257
-2
1000 gold
157
41
간지러워요
#G082JR8U
13 6256
-1
호불린통 장인
158
22
Jacyhan
#8GL08J0PR
13 6255
-1
3040 무한지원
159
19
「울티오」R
#92JC8Q0U
13 6254
-1
Re:Start
160
76
처음처럼
#2V8C8UUC0
13 6251
-3
Hall of Fame
161
16
NikE031030
#RRYQQLV
13 6250
-1
High five
162
41
개굴
#2GR9JPGCV
13 6249
-1
300
163
128
해돌1004
#28G20LUV9
13 6249
0
Rocket Pong #1
164
101
Hero°
#2CC2YCQQ2
13 6249
0
Sin clan
165
18
군주
#22R9GPLUR
13 6248
-1
ETERNITY
166
192
폐유버리고오겠습니다
#9QYRCYG8J
13 6248
0
지원으로 전설한번 밟아보세
167
41
ZEPIROS
#20GPY2RCC
13 6247
-1
Pivots Family
168
25
Kuy⚡️
#Y2QPPJG2
13 6245
-2
Highest⭐
169
55
PYH
#2PQ0RV0GY
13 6243
-2
동농물장
170
309
KOREA
#C2PRP99L
13 6242
-1
Rocket Pong #1
171
16
광부⛏⛏⛏⛏⛏⛏⛏⛏⛏⛏⛏⛏⛏
#8YC2L9U
13 6242
0
까를로스
172
43
어...?
#2LGGY29G
13 6241
-1
ㅤㅤ
173
71
무리뉴
#28QU09VUU
13 6241
0
잎새
174
204
winner
#8UPY92GVY
13 6240
-1
바르샤 팬클럽
175
64
재마
#VLYRQLV
13 6240
0
도네이트킹
176
204
✨M E G U M I N✨
#2QV8U08YY
13 6239
-1
경기 대표
177
23
tedy
#V9RCV8GR
13 6236
-3
1st
178
46
hibana
#Q99CGQQY
13 6235
-1
아라타
179
685
L ✨
#282P8GC09
13 6234
-1
제피로스(zephyros)
180
45
one
#2LL9YYJQL
13 6233
-1
아라타
181
85
구리
#2C90U0YPC
13 6232
-1
GAME OF THRONES
182
27
Sunrise℣
#PUUYGUYV
13 6232
0
ETERNITY
183
13
Fly Emirate
#2JLJ00YJ
13 6232
0
DY❤
184
287

#PR2PVPY9
13 6231
-1
KOREA
185
79
최소무덤장인 ㅇㅈ
#20YPL9L8Y
13 6229
-2
하수구 vs 광틀램
186
157
묵금
#28GRYGJGQ
13 6229
0
3CROWN
187
108
Sinchu
#9UPG92JC
13 6229
0
Re:Start
188
19
유니콘007
#9CC2QY9V
13 6228
-1
Pivots Family
189
14
MAXIMUM of RD
#8QJGRC88
13 6226
-2
미주
190
185
tangent
#CYRGUP9L
13 6224
-2
Sin clan
191
10
카인
#YLLRLR2G
13 6224
0
울산 친친♥
192
1177
✨FOSSIL™✨
#89J8GV2VY
13 6221
-3
몽롱한곰
193
142
동원
#8R2L28PR
13 6221
0
Crucible Wrath
194
1121
HAUL
#9J2G8LQ0L
13 6221
0
test ogn
195
10
Plus Stone
#9UR8G22L
13 6220
-1
RGRONG.net #2
196
73
안녕하세요
#2890VR8GJ
13 6220
0
Pivots Family
197
11
MG
#8RRGJUY
13 6220
0
잎새
198
27
Mortar is love♡
#2Y9V0UUY
13 6220
0
Best Rushers
199
93
어그로중독자
#22PQ20UV
13 6219
-1
New Balance
200
417
삼인성호
#8JJY0Q8P
13 6218
-1
KOREA

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web