Búsqueda avanzada

Mejores Internacional Clanes

# Rango Clan Puntuación Puntuación del Clan Miembros
1 Top ™️
#PCPJGRR0
64133 38 / 50
2
1
Hakuna Matata
#CQVV2PJ
64112
-21
50 / 50
3
2
Spacestation
#8YLJ8UL2
63913
-199
49 / 50
4
2
Boréal ★ MG
#8Q8R9LQ0
63408
-505
50 / 50
5
1
Nova EG Orion
#P2YJ0QC0
63162
-246
48 / 50
6
4
RoyalFlush™
#89UJ8J2J
63129
-33
50 / 50
7 Nova l Hispania
#2CQQVQCU
62982
-147
47 / 50
8 LADDER⭐️GODZ
#PLG0U8LY
62564
-418
50 / 50
9
3
RF™ eSports
#8UP08G2Y
60847
-1717
50 / 50
10
3
SSG Ares
#8VJQPUC2
60109
-738
48 / 50
11 Dè Gang
#Y8JPQ099
60082
-27
46 / 50
12
2
Dragons Eight
#29YPJYY
60043
-39
50 / 50
13
6
网瘾少年少有为
#PPY0R09V
59986
-57
49 / 50
14
1
SSG Aurora
#8U99P0Q8
59922
-64
50 / 50
15
2
Enemy eSports
#9QGRRLPC
59749
-173
49 / 50
16 Gods Of War
#9PYCQGL0
59479
-270
48 / 50
17
1
MEGA EMPIRE
#GYP90PL
59299
-180
50 / 50
18
3
castle black
#PY2JJLRY
59052
-247
50 / 50
19
1
Hear Us Roar
#PP2QC8LC
59039
-13
49 / 50
20
2
Phonecats
#PP289
58903
-136
41 / 50
21
3
GulfNation™ IQ
#9GJ89GQJ
58697
-206
48 / 50
22
3
#DreamTeam
#9CRYUQ2
58561
-136
49 / 50
23
4
9DontKnow8
#8Y22C298
58407
-154
43 / 50
24
2
ChristianClash
#2RLPCR2C
58291
-116
50 / 50
25
16
Team Traitors
#L8QPRY09
58290
-1
50 / 50
26
23
UNDERATED
#222VGJ
58239
-51
47 / 50
27
4
Big D eSports
#9GRCPYPV
58224
-15
48 / 50
28
19
⭐Squad Manco™️⭐
#Y0PRQ9P2
58195
-29
47 / 50
29
13
LeGeND Legion!
#VJQ0GJ0
58152
-43
50 / 50
30 熊起
#J2U0JC
57945
-207
49 / 50
31
19
OneXx
#Y9Q8VVLG
57943
-2
50 / 50
32
4
AnImE
#PQ2G8RJ
57916
-27
49 / 50
33
2
Black Mamba
#9YC80UQ9
57904
-12
48 / 50
34
5
Req & Donators™
#88GVJQ9Y
57887
-17
50 / 50
35
2
!王者风范之旗舰部落!
#P8CVPQ0P
57835
-52
49 / 50
36
4
Gritty Fifty™
#9Y92RJRR
57833
-2
49 / 50
37
1
Magna patriam
#999PJPCL
57770
-63
47 / 50
38
4
Panda Dome!
#8U2JRJJ2
57732
-38
48 / 50
39 l\/lURDER
#8899UU
57729
-3
47 / 50
40
19
123 smash
#2YRVL8VU
57651
-78
47 / 50
41
2
TheAlchemists
#2LP8CUQJ
57580
-71
49 / 50
42
2
Royale academy
#P9PUPPPP
57454
-126
48 / 50
43
20
Youtube Cologne
#29LCL82C
57435
-19
49 / 50
44
7
Req n Donators™
#QUYULG
57432
-3
44 / 50
45
1
Never Scared
#Q9PCL0Q
57404
-28
47 / 50
46
8
0ldLegends
#20P8JGY
57372
-32
44 / 50
47
2
Gods of War 2.
#PJPRP0VR
57337
-35
47 / 50
48
4
Sandstorm Arb
#8PCCV9PQ
57332
-5
49 / 50
49
38
Blusky pyramid™
#PPQ2Q8PC
57330
-2
43 / 50
50
2
#AllThePancakes
#2V8LRLP8
57315
-15
45 / 50
51
7
小鸣同学-萌新二班
#GCGJJ2Y
57243
-72
49 / 50
52
1
SSG Hydra
#9PPRR8JC
57207
-36
49 / 50
53
28
君子盟-丐帮
#PY0P0Q9C
57199
-8
50 / 50
54
2
Agency
#UU08Y0
57196
-3
49 / 50
55
23
SSG Corona
#8JV9LVUL
57190
-6
46 / 50
56
5
BG16
#98JVGR9
57182
-8
50 / 50
57
3
Coltonw83 YT
#YQ89LRVC
57165
-17
50 / 50
58
163
Retroviral Club
#PPC92RCJ
57143
-22
49 / 50
59
5
Absolute
#PRPRYJR9
57132
-11
49 / 50
60
5
lREBELIONl
#9L820YQ9
57080
-52
47 / 50
61
8
! KBN’s War !
#8GGPVULY
57070
-10
47 / 50
62
7
CHINA
#88GG82L
57059
-11
50 / 50
63
6
SSG Apollo
#990V0LJ8
57049
-10
48 / 50
64
16
!nd!an Elites™️
#99PQ8GLP
57040
-9
47 / 50
65
3
#BrosArmy
#YV2L2LV
57037
-3
46 / 50
66 Jedi Masters
#P9C0UG0J
57023
-14
48 / 50
67
17
UnbornLegend™️
#Y99RPJ8G
56982
-41
48 / 50
68
4
3 Crown N' Down
#2R89V00G
56955
-27
48 / 50
69
7
Phonecougars
#PVGY9LU
56943
-12
50 / 50
70
24
Nova Esports
#9G22VP99
56924
-19
46 / 50
71
1
Royal Sports
#YR9C99U2
56910
-14
49 / 50
72
7
WTF Easy Game
#Y98YUL9
56909
-1
50 / 50
73
50
Rysix Gaming™
#PUL0LYUC
56906
-3
38 / 50
74
3
Code Enigma
#UJULVJ
56893
-13
48 / 50
75
7
8% Avengers
#22L88JG
56884
-9
48 / 50
76
1
MIX OF XAOS YT
#92V8QPUY
56884
0
46 / 50
77
14
Frost
#9U9QY8YJ
56848
-36
47 / 50
78
2
#开心快活人
#YUQGP9C
56791
-57
50 / 50
79
2
Top España
#2QC9VVUJ
56777
-14
50 / 50
80
7
Vanguard™ Void
#9VQL8YCU
56755
-22
49 / 50
81
7
Syzygy
#828U9LCG
56727
-28
44 / 50
82
8
CrownsClownsTM
#8PR0C90Q
56700
-27
50 / 50
83
5
Argen Clan
#8RVVGU
56697
-3
45 / 50
84
1
#ClashRoyale#
#GLVR99P
56658
-39
49 / 50
85
4
#G's
#2000CLV
56655
-3
45 / 50
86
9
-CLANCRUSHERS-
#VPG8RJ2
56652
-3
46 / 50
87
11
#Iron Dragons
#LVUYJC
56647
-5
50 / 50
88
9
Nakama CR
#UJC2Y2
56641
-6
50 / 50
89
10
Polarclan
#200LV22L
56625
-16
46 / 50
90
7
#pwnage
#RRCC
56614
-11
48 / 50
91
24
#NovaEsparta
#89229G0U
56581
-33
47 / 50
92
12
Emergence™
#PGYC2GP0
56556
-25
47 / 50
93
1
RoyalFlush II
#CPVV9QJ
56528
-28
50 / 50
94
37
VulClan
#LYLRUGLJ
56527
-1
45 / 50
95
6
Stealth South
#8C8URPP0
56515
-12
46 / 50
96
4
FATALITY
#YR8UJ
56510
-5
48 / 50
97
5
Laurens Thunder
#UQG99
56480
-30
48 / 50
98
5
Tower Trashers
#8YVRRQ09
56477
-3
48 / 50
99
11
AGRONA FOREVER
#Y8GJLVY0
56458
-19
49 / 50
100
18
Legends
#8P9UUP
56412
-46
50 / 50
101
25
K R A T O S
#9LVV9VVV
56397
-15
46 / 50
102
4
Dragons Eight 2
#Y8G9C09
56369
-28
46 / 50
103
8
Barbs to KINGS
#Q9LC0Q
56352
-17
48 / 50
104
8
Compatriots
#V2GVYYV
56349
-3
49 / 50
105 #ClashOn
#2UR28RJ
56338
-11
50 / 50
106
3
Legion of Larry
#2GLVUJYQ
56333
-5
49 / 50
107
12
Lucid D eSports
#PL89C20G
56283
-50
49 / 50
108
17
世外桃源之仙灵岛
#2YGPRUG9
56270
-13
47 / 50
109
2
Elite Knights
#8CLUC98C
56255
-15
44 / 50
110
48
Crucible Rage
#9JURC08L
56229
-26
46 / 50
111
2
CorpArmy®
#8VPVUJ8
56218
-11
47 / 50
112
12
广州一齐撑 国际会
#80U0LY0
56174
-44
47 / 50
113
2
FNATIC
#PLQLU98Q
56156
-18
50 / 50
114
5
Underbelly
#2J8UVG99
56155
-1
45 / 50
115
14
OSO
#PRJLUYLV
56121
-34
46 / 50
116
39
Jelly House
#YRRQ888J
56121
0
50 / 50
117
9
mexico
#2R9L9JR8
56102
-19
50 / 50
118
5
Burping Bears
#90L0RLPQ
56093
-9
45 / 50
119
27
CLANABAN
#PJVCRP0J
56077
-16
43 / 50
120
7
House of Zod
#UJCV0
56069
-8
48 / 50
121
1
Broken Light
#QJLR22
56066
-3
47 / 50
122
10
君子盟-华山
#Y80UUUJG
56061
-5
44 / 50
123
2
!Spartans!
#PYUQQQJ0
56045
-16
46 / 50
124
25
Req and Leave™
#88R98P00
56024
-21
47 / 50
125
8
SSG Cygnus
#8CRQRVJQ
56021
-3
50 / 50
126
12
trade
#PVVJQY0C
56002
-19
50 / 50
127
7
Notorious FR 4
#908QGQPJ
55994
-8
48 / 50
128
12
Amazon
#RP9QYPU
55987
-7
50 / 50
129
12
OneHive
#8RUY
55986
-1
42 / 50
130
48
PeroBueno:v
#9V8GYGQY
55974
-12
43 / 50
131
5
E A R T H
#9VQ8V8YC
55969
-5
47 / 50
132
12
Shock Mansion
#PJG89JVC
55964
-5
47 / 50
133
2
nova I INTER
#8L8CVJ2Y
55962
-2
50 / 50
134
18
adult aces
#98UQYV
55959
-3
45 / 50
135
1
Abandoned kings
#8VG0RQ2C
55949
-10
50 / 50
136
5
Vegan United
#9L2JY8Q2
55947
-2
49 / 50
137 DEMOLITION GUYS
#9QU9Q2LV
55925
-22
44 / 50
138
10
LeGeND Titan!
#9PJYVVL2
55924
-1
48 / 50
139
3
Exile50
#2R82LJ
55923
-1
47 / 50
140
3
⚫Helskrim⚪
#P908GQ0R
55922
-1
48 / 50
141
1
the Fifty First
#R29JYQ
55898
-24
48 / 50
142
23
Chorrillos City
#9RJ8GGRP
55886
-12
39 / 50
143
2
Adroit Royals
#CP822YJ
55874
-12
49 / 50
144
145
Req n Donators™
#URLQJ88
55872
-2
48 / 50
145
12
Reapers of War
#YCJP0V0
55864
-8
50 / 50
146
7
Adult Outlaws
#28YJC02C
55859
-5
49 / 50
147
7
Rewrite
#PY8CGQLP
55850
-9
43 / 50
148
5
Evolve eSports
#L9UPC209
55845
-5
45 / 50
149
21
Arabs Mafia ™
#2PVPGJGJ
55845
0
42 / 50
150
18
小鸣同学—玖班
#9LLJYCU
55838
-7
44 / 50
151
6
RoyalFlush
#Y0JPU9Y
55831
-7
45 / 50
152
5
SSG Phoenix
#8VCUJU2C
55809
-22
49 / 50
153
23
Brick House™️
#PU8R202L
55799
-10
47 / 50
154
4
#DarkCrew
#P0QPGJG
55794
-5
48 / 50
155
45
拿家军
#2VU9U2PQ
55741
-53
43 / 50
156
3
Silenced
#22JYJ2LV
55731
-10
46 / 50
157
43
FUERZA LATINA
#89JY8Y
55717
-14
47 / 50
158
7
100% Adults
#Q29CPC
55697
-20
49 / 50
159
15
3 Minute Wrath
#9VGVCL20
55694
-3
41 / 50
160
3
Agents 2 War
#88PGU8RY
55690
-4
50 / 50
161
1
P.Y.G 2
#2P9PLC2Q
55675
-15
50 / 50
162
44
♡House Goblin♡
#9JU9VJRP
55672
-3
46 / 50
163
1
Deep Thought
#PLYCGJ9V
55670
-2
47 / 50
164 50 kings
#889YVPYR
55660
-10
42 / 50
165
62
听雪和她的大雪球
#YR8UPLGG
55657
-3
48 / 50
166
5
Adultos + de 25
#29QYG2J
55646
-11
50 / 50
167
17
30 over remix
#C8R0LGR
55641
-5
48 / 50
168
83
New
#PLCVQLCJ
55594
-47
48 / 50
169
189
World eSports
#PC802PVU
55565
-29
48 / 50
170
1
The Uprising
#9UC9QU
55565
0
48 / 50
171
17
FAMILIA
#L8YYR0R8
55564
-1
50 / 50
172
6
Divine Wind
#2CJY2008
55561
-3
46 / 50
173
5
50 Kings
#2CGG8V0J
55529
-32
47 / 50
174
1
GAY GAY GAY GAY
#9YCCV9LJ
55527
-2
50 / 50
175
5
Qatif Royale
#9P2VJGRY
55517
-10
50 / 50
176
13
ADULTS ONLY
#20R2YV9
55516
-1
50 / 50
177
25
Royal Adults
#YJ28VJ
55509
-7
47 / 50
178
5
✴GOLD STARS✴
#P9JCLVUP
55507
-2
45 / 50
179
6
New Hermandad™
#PL8VL9RP
55499
-8
42 / 50
180
24
Beavers
#9CUG28CV
55489
-10
42 / 50
181
10
Reddit Immortal
#UJLLRVY
55486
-3
47 / 50
182
5
Variation 2
#P9U02CVJ
55474
-12
49 / 50
183
66
SSG Taurus
#8J9QP82G
55469
-5
46 / 50
184
3
"LATiiN KiiNGS"
#L29YCR8
55468
-1
48 / 50
185
1
Game of Thrones
#8GPCGP
55454
-14
49 / 50
186
8
Liverpool
#GL2PQGR
55453
-1
48 / 50
187
11
Endless Royale
#P9GVUQ
55443
-10
45 / 50
188
9
Kick A** Crew
#CLUPYJ
55435
-8
48 / 50
189
17
Vikingoz Team 2
#CQRPJ8J
55422
-13
49 / 50
190
8
Ben-Zin
#8VJCYUVG
55421
-1
46 / 50
191
52
EŁECŤRÍÝ CÍTÝ
#9RV2L0UQ
55410
-11
50 / 50
192
16
Adler007
#2LPYL8QP
55385
-25
48 / 50
193
10
drtyhoggers
#LLYVQQ0
55379
-6
48 / 50
194
2
CARPE ĐIEM
#8P2UJU2L
55375
-4
42 / 50
195
37
-D-
#9C0V2JJJ
55372
-3
50 / 50
196
18
3NaD™EGY
#99P920LR
55366
-6
42 / 50
197
2
TaKeOver
#L2CVGPUP
55352
-14
46 / 50
198
21
Arena 7
#QULLQ
55341
-11
48 / 50
199
29
Taiwan No.1
#89CVQRP
55338
-3
48 / 50
200
1
A T L A S
#8YLY2RV2
55336
-2
45 / 50

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • Zakees

Reporta errores de traducción en Discord de la página web