Búsqueda avanzada

Mejores Hong Kong Clanes

# Rango Clan Puntuación Puntuación del Clan Miembros
1 After Effect
#8QJCP0
62024 48 / 50
2 CR小隊
#PY9PR822
61955
-69
49 / 50
3 HongKong Elite
#90RVVC82
60846
-1109
45 / 50
4 HK-DIU
#PCCQU
60521
-325
49 / 50
5 Clash it EASY
#2JJ9JCU2
59976
-545
50 / 50
6
2
Hong Kong
#88PLU
59729
-247
49 / 50
7 政政
#8CU08UQ
59370
-359
50 / 50
8
2
會友鏢局
#LU02Q0V
59270
-100
48 / 50
9
4
DnA
#2V28Y9L
59262
-8
48 / 50
10
1
9DontKnow8
#8Y22C298
59246
-16
43 / 50
11
1
赤鱲角馬會
#P02PG2Y
59227
-19
48 / 50
12
2
A Moment
#9PL0CPYC
58991
-236
49 / 50
13
1
WHYsoSERIOUS五號
#220PY0RR
58971
-20
50 / 50
14
3
AfterEffect 陷陣營
#GV2QQ9R
58752
-219
48 / 50
15
6
會友鏢局分號
#2LPR8GGV
58635
-117
50 / 50
16 無盡
#2CLYV8R8
58556
-79
48 / 50
17
5
HKisDy!ng
#800C8P02
58485
-71
48 / 50
18
1
《 秋名 · 貳 》
#2P2UULUC
58418
-67
49 / 50
19
2
MaxHehala
#2LUG0
58401
-17
50 / 50
20
5
逆鱗
#R9YGY9
58399
-2
50 / 50
21
1
#HK兄弟幫
#JP9GCUG
58365
-34
50 / 50
22
7
CR小分隊
#P9GJ2R8P
58271
-94
47 / 50
23 迷失的羔羊@@hk
#9PRL28
58255
-16
46 / 50
24
3
[email protected] l Nova
#8JQQP8UL
58178
-77
50 / 50
25
1
香港同鄉會 HKG
#8R8V8VR
58166
-12
50 / 50
26
2
Fabulous
#8QLPR
58163
-3
49 / 50
27
6
《 秋名 》
#20GG2PYY
58163
0
49 / 50
28
4
Avon Gaming
#P8P9LVJR
58132
-31
49 / 50
29
2
二手飯堂
#2R9CPG0C
58099
-33
50 / 50
30
12
WHYsoSERIOUS?
#Q9PLQ
58014
-85
45 / 50
31
2
一蕉謝晒皮
#RJV8GUJ
57962
-52
50 / 50
32
2
HKAFC-Ace
#9GP29JP8
57931
-31
46 / 50
33
11
FiJoYcE FoRcEs
#CCYJU
57887
-44
40 / 50
34 一劍西來 無處安放
#9CQQG0V
57833
-54
46 / 50
35
1
custaoldboy
#8RGYU
57707
-126
50 / 50
36
12
Sacred Field
#9YLJ8JYY
57653
-54
47 / 50
37
2
FiJoYcE MiNionS
#VG22JGG
57640
-13
50 / 50
38
3
Royal Tramp
#2LQUU0R9
57625
-15
50 / 50
39
2
HK Protesters
#98UUGL
57604
-21
49 / 50
40
5
海字
#9LRGQR
57604
0
50 / 50
41
1
HKGspots
#PQLU9UY
57567
-37
49 / 50
42
4
3000聯盟
#Y0GRY0P
57481
-86
50 / 50
43
1
香港
#2PRQYUJJ
57453
-28
50 / 50
44
1
HK GoAheadEagle
#90G82V
57246
-207
50 / 50
45 PRAYtoWIN
#JCL2Y2P
57201
-45
47 / 50
46
1
HK Golden
#80RCLR
57103
-98
50 / 50
47
6
[email protected] lll Nova
#8C0QRQ2U
56945
-158
50 / 50
48 是但啦諗唔到
#29C892YP
56837
-108
43 / 50
49
3
AppleAge
#YYYPV
56827
-10
48 / 50
50
1
Eiggma's
#2QV0QP
56748
-79
48 / 50
51
1
WHYsoSERIOUS三號
#U0CCPQ
56693
-55
49 / 50
52 Guardforce 衛安
#RUCG8
56637
-56
47 / 50
53
2
AfterEffect 石板街
#2U9CPUYJ
56599
-38
49 / 50
54 堅.香港人
#LPYQQLU
56557
-42
49 / 50
55 HKCR圍威喂
#2PYPJJ90
56549
-8
49 / 50
56
3
BanG BaNG BaNg
#2CV8LLV
56534
-15
50 / 50
57
3
布力般流汗
#L0P2VUJ
56500
-34
50 / 50
58
1
HongKongFAMILY
#U2J2R0
56439
-61
50 / 50
59
1
香港
#YRU8GU2
56375
-64
50 / 50
60
3
香港 - 傳奇
#P222GYQ
56351
-24
50 / 50
61
3
HK互助委員會
#PL02J0Q2
56273
-78
47 / 50
62
15
毒L騎士團
#82CGU2P
56264
-9
46 / 50
63
9
肇庆万威•囍聚会所
#YYGGP8L
56256
-8
50 / 50
64
3
amazing tai koo
#YL822J
56255
-1
50 / 50
65
1
HK瘋
#V9922JL
56231
-24
43 / 50
66
3
香港 新聯盟 HK UNION
#YJ2VPC9
56202
-29
50 / 50
67
11
HKisDying #2
#YGCCP9Y
56170
-32
49 / 50
68
3
香港地
#889QCQ
56165
-5
50 / 50
69
1
HK-LIN
#2PLP8CPL
56149
-16
50 / 50
70
5
會友鏢局叁號
#2QRUL9RC
56129
-20
50 / 50
71
4
Be Hong Konger
#222GYPG
56114
-15
50 / 50
72
12
hea is must
#8RCCG2
56059
-55
49 / 50
73
11
休閒生活
#9GQJCLY8
56056
-3
49 / 50
74
6
HK Seven 香港 7
#P2JLU8
56009
-47
47 / 50
75
1
WHYsoSERiOUS二號
#Q2QGU2
55967
-42
50 / 50
76
3
一蚊都唔課比你
#GU8GJ
55957
-10
49 / 50
77
9
OneNess ` 黑貓
#9RUQ8UV2
55935
-22
50 / 50
78 香港有你
#8LL2JLRY
55929
-6
49 / 50
79
4
ATV
#QL92UL
55904
-25
50 / 50
80
8
我要打廿個
#U2C0U8
55815
-89
50 / 50
81
2
迷途的羔羊@@hk
#2LCU22YU
55789
-26
50 / 50
82
12
hkGG
#2PLGYQL
55779
-10
50 / 50
83
7
100%香港製造
#8RQGVRC
55751
-28
48 / 50
84
5
FVESL KIX™️
#PLRJPPP8
55737
-14
43 / 50
85
2
團長要換人了
#2QUPG2P
55722
-15
50 / 50
86
1
Hong Kong @3
#8L9UJ0
55697
-25
49 / 50
87
5
HK PLAYERS
#LCJ8LP
55673
-24
49 / 50
88
7
女王盟
#LYY08Q8
55656
-17
50 / 50
89
3
HK SURE WIN
#GRJRLR
55636
-20
47 / 50
90
3
fabulous-2nd
#PPQY9PJ
55633
-3
50 / 50
91
11
The Great Wall
#QU20GU
55631
-2
48 / 50
92
3
HK九龍NT
#LGPRY2U
55616
-15
50 / 50
93
10
HKG 進擊的膠手
#202PRLRQ
55613
-3
49 / 50
94
10
捐兵總動員
#L2P0C2V
55524
-89
42 / 50
95
3
香港傘兵
#202LUPP
55502
-22
50 / 50
96 +852hiauntie
#GY2RG08
55501
-1
50 / 50
97 紅蓮の弓矢
#P2QUU
55498
-3
48 / 50
98
8
《頂峰~~傳奇》
#P9Q00PPL
55487
-11
50 / 50
99
17
謎。城
#98GLCCGC
55466
-21
46 / 50
100
9
DnA Saint
#CJ0220Q
55461
-5
48 / 50
101
1
東頭灣道22號
#28PU28C8
55418
-43
50 / 50
102
3
FUN TRANSFER
#882C09
55403
-15
50 / 50
103
17
HK WarHeads
#YLJ8J0
55392
-11
50 / 50
104
1
SHIELD
#99YJCJP8
55388
-4
50 / 50
105
5
速 · 冠
#8Q0PRL8R
55320
-68
50 / 50
106
6
HK皇室部落
#2092JUJV
55302
-18
49 / 50
107 HKG-Hong Kong
#890VP
55282
-20
49 / 50
108
3
賜哥正仆街
#8YLYG2L
55269
-13
50 / 50
109
8
SHF
#2PPGPQYV
55259
-10
50 / 50
110
11
香港同鄉會 HKG - 2nd
#8CV2CR9V
55248
-11
50 / 50
111
3
UnDiScoVeR☆HK★彡
#9YJJYYC
55243
-5
50 / 50
112
6
DnA legend
#2JGL0QQG
55205
-38
47 / 50
113
3
巨人朋友
#22UG2UQR
55200
-5
48 / 50
114
5
法克王朝
#PLJ2J0U9
55192
-8
50 / 50
115
2
巨人哥布林小屋狂暴公主
#2QR8JGRV
55180
-12
47 / 50
116
2
HK雷神
#QUCU2VR
55156
-24
49 / 50
117
5
CSK.ms
#CC8VYJ
55153
-3
46 / 50
118
60
SKT T87
#P99LCY
55134
-19
49 / 50
119
20
開心樂園
#9RYPQJ0C
55107
-27
47 / 50
120
6
Golden Brosis
#9CQ88G
55100
-7
49 / 50
121
10
巨人我要
#JPG9RGC
55089
-11
50 / 50
122
5
香港復仇者聯盟
#CGQP0
55042
-47
50 / 50
123
22
肇庆姣丝趸督总陀
#2808URY
55034
-8
49 / 50
124
6
新香港部落123
#C9C8PCP
55029
-5
49 / 50
125
16
香港 HK Destiny
#82JJJU0V
55022
-7
45 / 50
126
11
DreamBig
#8RGJYU
55005
-17
46 / 50
127
41
The HK Empire
#8LVY2YQ8
55002
-3
49 / 50
128
2
Jable
#YGL2GCP
54988
-14
48 / 50
129
3
方丈份人好小器
#9C8UR2R
54976
-12
50 / 50
130
6
FiJoYcE GoBlinS
#9VQ0JR98
54967
-9
49 / 50
131
4
忘了贏
#V2GVLC8
54951
-16
47 / 50
132
4
牛萬之家動物園
#99YLP2P
54948
-3
50 / 50
133
40
三劍
#9P29CP8
54933
-15
50 / 50
134
3
香港人俱樂部
#VQYC80G
54890
-43
47 / 50
135
16
Clash it HARD
#9UV8CYLG
54884
-6
48 / 50
136
7
太陽帝國
#2J2LL98R
54870
-14
49 / 50
137
2
香港 快活谷
#9LURGU
54862
-8
50 / 50
138
15
今晚打巨人
#9C8G9RL
54862
0
49 / 50
139
14
HK Neighborhood
#PP0Q82RJ
54846
-16
49 / 50
140
2
MJ GROUP
#8R0CPV2
54837
-9
50 / 50
141
1
Tonyfamily
#2GRV9C
54802
-35
50 / 50
142
14
i am a boy hk
#PVRJC2
54772
-30
50 / 50
143
1
山王會
#8PG0YP
54722
-50
49 / 50
144
1
9upper
#9YR0C2
54712
-10
50 / 50
145
1
Tefry Express
#8U2LPY
54665
-47
50 / 50
146
13
Hong Kong AceS
#2YRGUJVP
54656
-9
50 / 50
147
13
扛炮菁英
#2Y28LQY
54648
-8
47 / 50
148
3
HK - 作戰聯盟
#PLGYU
54634
-14
48 / 50
149
10
HKAline
#8YYGG
54621
-13
45 / 50
150
10
太陽王國
#8V2JQVLC
54611
-10
50 / 50
151
3
混沌傳說
#R80QQCY
54588
-23
49 / 50
152
5
職安真漢子
#8GC280
54576
-12
45 / 50
153
1
野豬愛皮卡~~超之家⚡ピカピ⚡
#L00QC9Y
54570
-6
49 / 50
154
3
HK2G
#P00L9UQP
54558
-12
47 / 50
155
6
天誅
#8QJJ0CC
54556
-2
50 / 50
156
6
twonil2-0
#QRLQY9G
54502
-54
48 / 50
157
18
#HK兄弟幫2
#99JQCGUV
54501
-1
49 / 50
158
22
串燒兄弟幫
#8RC2RQU
54489
-12
50 / 50
159
4
契★弟★会
#GPC2JG2
54488
-1
50 / 50
160
2
Clash GSHK
#P0J90YV
54452
-36
50 / 50
161
3
羅剎煉獄
#9P282CJ
54448
-4
48 / 50
162
10
香港
#PCVP
54441
-7
49 / 50
163
3
*1225
#LY2PJV8
54417
-24
47 / 50
164
3
香港架勢堂
#20YUY2J
54396
-21
50 / 50
165
8
AOC warrior
#8G02U2VU
54394
-2
50 / 50
166
24
群萃眾鬼
#CC0VYRC
54387
-7
50 / 50
167
4
hk
#CV09CQJ
54362
-25
50 / 50
168
4
GolemStyle
#PPCPV8Q
54361
-1
50 / 50
169
7
The Coleaders
#99URPV0V
54342
-19
50 / 50
170 堅.香港人#2
#RGJ8Y0P
54306
-36
50 / 50
171
6
真香港達人
#2QY0802Y
54303
-3
50 / 50
172
1
Revolution
#YRRG9Q0
54302
-1
50 / 50
173
6
HKAFC-2nd
#8PJVVLC8
54257
-45
40 / 50
174
12
聖育強中學
#2GU8R8
54228
-29
48 / 50
175
10
HK meow
#2UCJ2QYR
54220
-8
44 / 50
176
2
D7689軍圑 @ 香港 HK
#V0QGJU
54180
-40
50 / 50
177
4
Clash it EASY#2
#8PP0L2JY
54142
-38
50 / 50
178
9
[email protected] II Nova
#9L89R88U
54106
-36
47 / 50
179
3
繁體字茶會
#8GLJ0
54104
-2
50 / 50
180
9
石天部落
#R0C0JRC
54091
-13
49 / 50
181
56
赤鱲角馬會-2nd
#89PC02GP
54090
-1
45 / 50
182
12
Fridays
#PVU2YG
54088
-2
50 / 50
183
4
KTSmagic
#28VVJL8P
54070
-18
49 / 50
184
25
Clan Friday
#2QC08L2C
54070
0
47 / 50
185 大洪部落
#2YQ09V9
54065
-5
50 / 50
186
17
sure we clan
#9YV9RG9C
54064
-1
50 / 50
187
15
香港 ! HK 害人鏢 TOP
#8JUG9YC9
54060
-4
44 / 50
188
3
鐵血聯盟
#2LLCRJ2R
54047
-13
49 / 50
189
4
中文字D
#UUPJPG
54032
-15
49 / 50
190
11
Alcoholiz
#8RLPYV
53997
-35
49 / 50
191
7
英雄協會
#2999RR
53994
-3
49 / 50
192 hongKongFreedom
#GVYLP
53979
-15
47 / 50
193
30
poker.hk
#P2JG8Y
53964
-15
46 / 50
194
11
HK-Per9fect!
#8LYJG28G
53963
-1
50 / 50
195
1
! 香港義勇軍 !
#9VUVLGCL
53959
-4
47 / 50
196
9
ERO
#20JGPQ2C
53957
-2
48 / 50
197
17
HKG :o)
#2PQ9282C
53940
-17
48 / 50
198
2
隨意門
#80CYPLV9
53932
-8
45 / 50
199
16
皇族兵工廠
#8JG2QYL
53924
-8
48 / 50
200
5
基盟
#8PRLCUU
53920
-4
50 / 50

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web