ليث_الرفاعي

#G9CJCV9L

11

4 896

5 175

Nivel 7 4735/200 Nivel 7 4672/200 Nivel 7 3852/200 Nivel 10 3352/1000 Nivel 11 1086/2000 Nivel 11 1387/2000 Nivel 10 2989/1000 Nivel 4 632/20 Nivel 8 4350/400 Nivel 11 2013/2000 Nivel 7 4915/200 Nivel 11 2433/2000 Nivel 10 2772/1000 Nivel 8 4693/400 Nivel 6 2647/100 Nivel 8 3883/400 Nivel 5 5077/50 Nivel 7 4357/200 Nivel 7 4720/200 Nivel 10 2664/1000 Nivel 8 558/400 Nivel 6 4031/100 Nivel 11 1236/2000 Nivel 1 446/2 Nivel 3 491/2 Nivel 6 562/20 Nivel 7 566/50 Nivel 11 64/800 Nivel 6 559/20 Nivel 4 37/4 Nivel 10 91/400 Nivel 10 229/400 Nivel 11 370/800 Nivel 11 35/800 Nivel 11 423/800 Nivel 7 691/50 Nivel 7 542/50 Nivel 3 473/2 Nivel 7 581/50 Nivel 3 202/2 Nivel 6 67/20 Nivel 11 288/800 Nivel 7 486/50 Nivel 9 346/200 Nivel 10 51/400 Nivel 7 141/50 Nivel 9 376/200 Nivel 9 346/200 Nivel 6 636/20 Nivel 7 633/50 Nivel 8 42/10 Nivel 6 16/2 Nivel 8 42/10 Nivel 10 28/50 Nivel 6 12/2 Nivel 9 7/20 Nivel 9 32/20 Nivel 6 77/2 Nivel 7 58/4 Nivel 10 5/50 Nivel 6 18/2 Nivel 9 28/20 Nivel 10 6/50 Nivel 9 51/20 Nivel 7 52/4 Nivel 11 42/100 Nivel 11 25/100 Nivel 8 40/10 Nivel 6 41/2 Nivel 7 7/4 Nivel 10 26/50 Nivel 7 29/4 Nivel 10 14/50 Nivel 7 33/4 Nivel 7 8/4 Nivel 10 6/50 Nivel 11 11/100 Nivel 10 0/4 Nivel 10 0/4 Nivel 10 3/4 Nivel 10 0/4 Nivel 9 1/2 Nivel 9 1/2 Nivel 9 1/2 Nivel 10 1/4 Nivel 10 0/4 Nivel 10 2/4 Nivel 9 1/2 Nivel 10 0/4 Nivel 9 1/2 Nivel 10 3/4 Nivel 10 3/4 Nivel 10 4/4  

Cartas que faltan (1/94)

Legendarias (1/17)

Estándar de torneo (49/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Coste de mejora 7→9: 6000
200/200
400/400
Coste de mejora 7→9: 6000
200/200
400/400
Coste de mejora 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
200/200
262/400
Coste de mejora 4→8: 3550Coste de mejora 4→9: 7550Cartas requeridas: 138Tiempo requerido:  ~2 días
400/400
Coste de mejora 8→9: 4000
200/200
400/400
Coste de mejora 7→9: 6000
400/400
Coste de mejora 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Coste de mejora 6→9: 7000
400/400
Coste de mejora 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Coste de mejora 5→9: 7400
200/200
400/400
Coste de mejora 7→9: 6000
200/200
400/400
Coste de mejora 7→9: 6000
400/400
Coste de mejora 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Coste de mejora 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
60/400
Coste de mejora 1→8: 3625Coste de mejora 1→9: 7625Cartas requeridas: 340Tiempo requerido:  ~3 días
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Coste de mejora 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Coste de mejora 6→9: 7000
50/50
100/100
Coste de mejora 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Coste de mejora 6→9: 7000
4/4
10/10
20/20
3/50
0/100
Coste de mejora 4→7: 1550Coste de mejora 4→9: 7550Cartas requeridas: 147Tiempo requerido:  ~13 días
50/50
100/100
Coste de mejora 7→9: 6000
50/50
100/100
Coste de mejora 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Coste de mejora 3→9: 7600
50/50
100/100
Coste de mejora 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Coste de mejora 3→9: 7600
20/20
47/50
0/100
Coste de mejora 6→7: 1000Coste de mejora 6→9: 7000Cartas requeridas: 103Tiempo requerido:  ~9 días
50/50
100/100
Coste de mejora 7→9: 6000
50/50
91/100
Coste de mejora 7→8: 2000Coste de mejora 7→9: 6000Cartas requeridas: 9Tiempo requerido:  ~1 días
20/20
50/50
100/100
Coste de mejora 6→9: 7000
50/50
100/100
Coste de mejora 7→9: 6000
10/10
Coste de mejora 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Coste de mejora 6→8: 2400Coste de mejora 6→9: 6400
10/10
Coste de mejora 8→9: 4000
2/2
4/4
6/10
Coste de mejora 6→8: 2400Coste de mejora 6→9: 6400Cartas requeridas: 4Tiempo requerido:  ~1 semanas
2/2
4/4
10/10
Coste de mejora 6→9: 6400
4/4
10/10
Coste de mejora 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Coste de mejora 6→9: 6400
4/4
10/10
Coste de mejora 7→9: 6000
10/10
Coste de mejora 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Coste de mejora 6→9: 6400
4/4
3/10
Coste de mejora 7→8: 2000Coste de mejora 7→9: 6000Cartas requeridas: 7Tiempo requerido:  ~2 semanas
4/4
10/10
Coste de mejora 7→9: 6000
4/4
10/10
Coste de mejora 7→9: 6000
4/4
4/10
Coste de mejora 7→8: 2000Coste de mejora 7→9: 6000Cartas requeridas: 6Tiempo requerido:  ~2 semanas

Legendarias (16/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 34
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 34
3/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 31
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 9→10: 5000Coste de mejora 9→13: 175000Cartas requeridas: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 9→10: 5000Coste de mejora 9→13: 175000Cartas requeridas: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 9→10: 5000Coste de mejora 9→13: 175000Cartas requeridas: 35
1/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 33
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 34
2/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 9→10: 5000Coste de mejora 9→13: 175000Cartas requeridas: 35
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 9→10: 5000Coste de mejora 9→13: 175000Cartas requeridas: 35
3/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 31
3/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 31
4/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 30

Camino al máximo (0/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
535/5000
Coste de mejora 7→12: 84000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 4465Tiempo requerido:  ~38 días
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
472/5000
Coste de mejora 7→12: 84000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 4528Tiempo requerido:  ~38 días
400/400
800/800
1000/1000
1652/2000
0/5000
Coste de mejora 7→11: 34000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 5348Tiempo requerido:  ~45 días
1000/1000
2000/2000
352/5000
Coste de mejora 10→12: 70000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 4648Tiempo requerido:  ~39 días
1086/2000
0/5000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 5914Tiempo requerido:  ~50 días
1387/2000
0/5000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 5613Tiempo requerido:  ~47 días
1000/1000
1989/2000
0/5000
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 5011Tiempo requerido:  ~42 días
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
150/5000
Coste de mejora 8→12: 82000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 4850Tiempo requerido:  ~41 días
2000/2000
13/5000
Coste de mejora 11→12: 50000Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 4987Tiempo requerido:  ~42 días
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
715/5000
Coste de mejora 7→12: 84000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 4285Tiempo requerido:  ~36 días
2000/2000
433/5000
Coste de mejora 11→12: 50000Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 4567Tiempo requerido:  ~39 días
1000/1000
1772/2000
0/5000
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 5228Tiempo requerido:  ~44 días
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
493/5000
Coste de mejora 8→12: 82000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 4507Tiempo requerido:  ~38 días
400/400
800/800
1000/1000
447/2000
0/5000
Coste de mejora 6→11: 35000Coste de mejora 6→13: 185000Cartas requeridas: 6553Tiempo requerido:  ~55 días
400/400
800/800
1000/1000
1683/2000
0/5000
Coste de mejora 8→11: 32000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 5317Tiempo requerido:  ~45 días
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
877/5000
Coste de mejora 5→12: 85400Coste de mejora 5→13: 185400Cartas requeridas: 4123Tiempo requerido:  ~35 días
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
157/5000
Coste de mejora 7→12: 84000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 4843Tiempo requerido:  ~41 días
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
520/5000
Coste de mejora 7→12: 84000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 4480Tiempo requerido:  ~38 días
1000/1000
1664/2000
0/5000
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 5336Tiempo requerido:  ~45 días
400/400
158/800
0/1000
0/2000
0/5000
Coste de mejora 8→9: 4000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 8642Tiempo requerido:  ~73 días
400/400
800/800
1000/1000
1831/2000
0/5000
Coste de mejora 6→11: 35000Coste de mejora 6→13: 185000Cartas requeridas: 5169Tiempo requerido:  ~44 días
1236/2000
0/5000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 5764Tiempo requerido:  ~49 días
100/100
200/200
191/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 3→10: 15600Coste de mejora 3→13: 185600Cartas requeridas: 2009Tiempo requerido:  ~168 días
100/100
200/200
262/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 6→10: 15000Coste de mejora 6→13: 185000Cartas requeridas: 1938Tiempo requerido:  ~162 días
100/100
200/200
266/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 7→10: 14000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 1934Tiempo requerido:  ~162 días
64/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1736Tiempo requerido:  ~145 días
100/100
200/200
259/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 6→10: 15000Coste de mejora 6→13: 185000Cartas requeridas: 1941Tiempo requerido:  ~162 días
91/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 2109Tiempo requerido:  ~176 días
229/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 1971Tiempo requerido:  ~165 días
370/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1430Tiempo requerido:  ~120 días
35/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1765Tiempo requerido:  ~148 días
423/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1377Tiempo requerido:  ~115 días
100/100
200/200
391/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 7→10: 14000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 1809Tiempo requerido:  ~151 días
100/100
200/200
242/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 7→10: 14000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 1958Tiempo requerido:  ~164 días
100/100
200/200
173/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 3→10: 15600Coste de mejora 3→13: 185600Cartas requeridas: 2027Tiempo requerido:  ~169 días
100/100
200/200
281/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 7→10: 14000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 1919Tiempo requerido:  ~160 días
100/100
102/200
0/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 3→9: 7600Coste de mejora 3→13: 185600Cartas requeridas: 2298Tiempo requerido:  ~192 días
288/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1512Tiempo requerido:  ~126 días
100/100
200/200
186/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 7→10: 14000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 2014Tiempo requerido:  ~168 días
200/200
146/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 2054Tiempo requerido:  ~172 días
51/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 2149Tiempo requerido:  ~180 días
200/200
176/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 2024Tiempo requerido:  ~169 días
200/200
146/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 2054Tiempo requerido:  ~172 días
100/100
200/200
336/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 6→10: 15000Coste de mejora 6→13: 185000Cartas requeridas: 1864Tiempo requerido:  ~156 días
100/100
200/200
333/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 7→10: 14000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 1867Tiempo requerido:  ~156 días
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Coste de mejora 8→10: 12000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 338Tiempo requerido:  ~85 semanas
10/10
6/20
0/50
0/100
0/200
Coste de mejora 6→9: 6400Coste de mejora 6→13: 184400Cartas requeridas: 364Tiempo requerido:  ~91 semanas
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Coste de mejora 8→10: 12000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 338Tiempo requerido:  ~85 semanas
28/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 322Tiempo requerido:  ~81 semanas
7/20
0/50
0/100
0/200
Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 363Tiempo requerido:  ~91 semanas
20/20
12/50
0/100
0/200
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 338Tiempo requerido:  ~85 semanas
10/10
20/20
47/50
0/100
0/200
Coste de mejora 6→10: 14400Coste de mejora 6→13: 184400Cartas requeridas: 303Tiempo requerido:  ~76 semanas
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Coste de mejora 7→10: 14000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 322Tiempo requerido:  ~81 semanas
5/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 345Tiempo requerido:  ~87 semanas
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Coste de mejora 6→9: 6400Coste de mejora 6→13: 184400Cartas requeridas: 362Tiempo requerido:  ~91 semanas
20/20
8/50
0/100
0/200
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 342Tiempo requerido:  ~86 semanas
6/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 344Tiempo requerido:  ~86 semanas
20/20
31/50
0/100
0/200
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 319Tiempo requerido:  ~80 semanas
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Coste de mejora 7→10: 14000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 328Tiempo requerido:  ~82 semanas
42/100
0/200
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 258Tiempo requerido:  ~65 semanas
25/100
0/200
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 275Tiempo requerido:  ~69 semanas
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Coste de mejora 8→10: 12000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 340Tiempo requerido:  ~85 semanas
10/10
20/20
11/50
0/100
0/200
Coste de mejora 6→10: 14400Coste de mejora 6→13: 184400Cartas requeridas: 339Tiempo requerido:  ~85 semanas
26/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 324Tiempo requerido:  ~81 semanas
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Coste de mejora 7→9: 6000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 351Tiempo requerido:  ~88 semanas
14/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 336Tiempo requerido:  ~84 semanas
10/10
20/20
3/50
0/100
0/200
Coste de mejora 7→10: 14000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 347Tiempo requerido:  ~87 semanas
6/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 344Tiempo requerido:  ~86 semanas
11/100
0/200
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 289Tiempo requerido:  ~73 semanas

Balance entre el nivel de las cartas y la Torre del Reyβ (Nivel 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7 11 12
7 11 12
7 11
10 11 12
11
11
10 11
4 8 11
8 11 12
11 12
7 11 12
11 12
10 11
8 11 12
6 11
8 11
5 11 12
7 11
7 11 12
10 11
8 9 11
6 11
11
1 8 11
3 10 11
6 10 11
7 10 11
11
6 10 11
4 7 11
10 11
10 11
11
11
11
7 10 11
7 10 11
3 10 11
7 10 11
3 9 11
6 7 11
11
7 10 11
9 10 11
10 11
7 8 11
9 10 11
9 10 11
6 10 11
7 10 11
8 10 11
6 9 11
8 10 11
10 11
6 8 11
9 11
9 10 11
6 10 11
7 10 11
10 11
6 9 11
9 10 11
10 11
9 10 11
7 10 11
11
11
8 10 11
6 10 11
7 8 11
10 11
7 9 11
10 11
7 9 11
7 8 11
10 11
11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
9 11
9 11
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web