τασος

#9YGJ09QL

12

4 789

5 376

Sin clan

Nivel 7 7946/200 Nivel 6 7020/100 Nivel 11 4598/2000 Nivel 8 6159/400 Nivel 11 1027/2000 Nivel 8 6138/400 Nivel 11 3991/2000 Nivel 10 1452/1000 Nivel 9 5588/800 Nivel 9 4820/800 Nivel 11 4372/2000 Nivel 9 6170/800 Nivel 11 4932/2000 Nivel 6 6179/100 Nivel 11 4734/2000 Nivel 10 6013/1000 Nivel 11 4238/2000 Nivel 8 3358/400 Nivel 11 3876/2000 Nivel 11 7000/2000 Nivel 1 2939/2 Nivel 9 600/200 Nivel 11 325/800 Nivel 9 983/200 Nivel 11 183/800 Nivel 9 576/200 Nivel 6 98/20 Nivel 9 205/200 Nivel 10 392/400 Nivel 7 1157/50 Nivel 8 301/100 Nivel 10 316/400 Nivel 8 685/100 Nivel 9 622/200 Nivel 10 345/400 Nivel 10 491/400 Nivel 5 736/10 Nivel 3 13/2 Nivel 9 495/200 Nivel 8 876/100 Nivel 9 645/200 Nivel 5 417/10 Nivel 9 629/200 Nivel 8 620/100 Nivel 9 1073/200 Nivel 12 105/200 Nivel 10 44/50 Nivel 9 93/20 Nivel 10 49/50 Nivel 6 7/2 Nivel 10 79/50 Nivel 10 13/50 Nivel 6 74/2 Nivel 8 10/10 Nivel 9 40/20 Nivel 8 117/10 Nivel 7 53/4 Nivel 8 59/10 Nivel 7 58/4 Nivel 8 67/10 Nivel 9 29/20 Nivel 9 41/20 Nivel 6 74/2 Nivel 6 4/2 Nivel 9 14/20 Nivel 8 54/10 Nivel 11 31/100 Nivel 9 49/20 Nivel 6 91/2 Nivel 8 38/10 Nivel 9 54/20 Nivel 10 0/4 Nivel 12 3/20 Nivel 10 2/4 Nivel 9 1/2 Nivel 10 3/4 Nivel 9 3/2 Nivel 9 2/2 Nivel 10 2/4 Nivel 11 0/10 Nivel 10 1/4   Nivel 10 1/4 Nivel 9 1/2 Nivel 10 1/4 Nivel 10 3/4 Nivel 10 5/4 Nivel 9 1/2

Cartas que faltan (1/94)

Legendarias (1/17)

Estándar de torneo (64/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Coste de mejora 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Coste de mejora 6→9: 7000
400/400
Coste de mejora 8→9: 4000
400/400
Coste de mejora 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Coste de mejora 6→9: 7000
400/400
Coste de mejora 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Coste de mejora 1→9: 7625
20/20
50/50
28/100
Coste de mejora 6→8: 3000Coste de mejora 6→9: 7000Cartas requeridas: 72Tiempo requerido:  ~6 días
50/50
100/100
Coste de mejora 7→9: 6000
100/100
Coste de mejora 8→9: 4000
100/100
Coste de mejora 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Coste de mejora 5→9: 7400
2/2
4/4
7/10
0/20
0/50
0/100
Coste de mejora 3→5: 200Coste de mejora 3→9: 7600Cartas requeridas: 173Tiempo requerido:  ~15 días
100/100
Coste de mejora 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Coste de mejora 5→9: 7400
100/100
Coste de mejora 8→9: 4000
2/2
4/4
1/10
Coste de mejora 6→8: 2400Coste de mejora 6→9: 6400Cartas requeridas: 9Tiempo requerido:  ~3 semanas
2/2
4/4
10/10
Coste de mejora 6→9: 6400
10/10
Coste de mejora 8→9: 4000
10/10
Coste de mejora 8→9: 4000
4/4
10/10
Coste de mejora 7→9: 6000
10/10
Coste de mejora 8→9: 4000
4/4
10/10
Coste de mejora 7→9: 6000
10/10
Coste de mejora 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Coste de mejora 6→9: 6400
2/2
2/4
0/10
Coste de mejora 6→7: 400Coste de mejora 6→9: 6400Cartas requeridas: 12Tiempo requerido:  ~3 semanas
10/10
Coste de mejora 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Coste de mejora 6→9: 6400
10/10
Coste de mejora 8→9: 4000

Legendarias (16/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 34
3/20
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 17
2/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 9→10: 5000Coste de mejora 9→13: 175000Cartas requeridas: 35
3/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Coste de mejora 9→11: 25000Coste de mejora 9→13: 175000Cartas requeridas: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 9→10: 5000Coste de mejora 9→13: 175000Cartas requeridas: 34
2/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 32
0/10
0/20
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 30
1/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 33
1/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 9→10: 5000Coste de mejora 9→13: 175000Cartas requeridas: 35
1/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 33
3/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 31
4/4
1/10
0/20
Coste de mejora 10→12: 70000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 9→10: 5000Coste de mejora 9→13: 175000Cartas requeridas: 35

Camino al máximo (6/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3746/5000
Coste de mejora 7→12: 84000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 1254Tiempo requerido:  ~11 días
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2820/5000
Coste de mejora 6→12: 85000Coste de mejora 6→13: 185000Cartas requeridas: 2180Tiempo requerido:  ~19 días
2000/2000
2598/5000
Coste de mejora 11→12: 50000Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 2402Tiempo requerido:  ~21 días
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1959/5000
Coste de mejora 8→12: 82000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 3041Tiempo requerido:  ~26 días
1027/2000
0/5000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 5973Tiempo requerido:  ~50 días
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1938/5000
Coste de mejora 8→12: 82000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 3062Tiempo requerido:  ~26 días
2000/2000
1991/5000
Coste de mejora 11→12: 50000Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 3009Tiempo requerido:  ~26 días
1000/1000
452/2000
0/5000
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 6548Tiempo requerido:  ~55 días
800/800
1000/1000
2000/2000
1788/5000
Coste de mejora 9→12: 78000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 3212Tiempo requerido:  ~27 días
800/800
1000/1000
2000/2000
1020/5000
Coste de mejora 9→12: 78000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 3980Tiempo requerido:  ~34 días
2000/2000
2372/5000
Coste de mejora 11→12: 50000Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 2628Tiempo requerido:  ~22 días
800/800
1000/1000
2000/2000
2370/5000
Coste de mejora 9→12: 78000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 2630Tiempo requerido:  ~22 días
2000/2000
2932/5000
Coste de mejora 11→12: 50000Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 2068Tiempo requerido:  ~18 días
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1979/5000
Coste de mejora 6→12: 85000Coste de mejora 6→13: 185000Cartas requeridas: 3021Tiempo requerido:  ~26 días
2000/2000
2734/5000
Coste de mejora 11→12: 50000Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 2266Tiempo requerido:  ~19 días
1000/1000
2000/2000
3013/5000
Coste de mejora 10→12: 70000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 1987Tiempo requerido:  ~17 días
2000/2000
2238/5000
Coste de mejora 11→12: 50000Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 2762Tiempo requerido:  ~24 días
400/400
800/800
1000/1000
1158/2000
0/5000
Coste de mejora 8→11: 32000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 5842Tiempo requerido:  ~49 días
2000/2000
1876/5000
Coste de mejora 11→12: 50000Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 3124Tiempo requerido:  ~27 días
2000/2000
5000/5000
Coste de mejora 11→12: 50000Coste de mejora 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
739/2000
0/5000
Coste de mejora 1→11: 35625Coste de mejora 1→13: 185625Cartas requeridas: 6261Tiempo requerido:  ~53 días
200/200
400/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 9→11: 28000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 1800Tiempo requerido:  ~150 días
325/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1475Tiempo requerido:  ~123 días
200/200
400/400
383/800
0/1000
Coste de mejora 9→11: 28000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 1417Tiempo requerido:  ~119 días
183/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1617Tiempo requerido:  ~135 días
200/200
376/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 1824Tiempo requerido:  ~152 días
200/200
5/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 2195Tiempo requerido:  ~183 días
392/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 1808Tiempo requerido:  ~151 días
100/100
200/200
400/400
457/800
0/1000
Coste de mejora 7→11: 34000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 1343Tiempo requerido:  ~112 días
100/100
200/200
1/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 8→10: 12000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 2199Tiempo requerido:  ~184 días
316/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 1884Tiempo requerido:  ~157 días
100/100
200/200
385/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 8→10: 12000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 1815Tiempo requerido:  ~152 días
200/200
400/400
22/800
0/1000
Coste de mejora 9→11: 28000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 1778Tiempo requerido:  ~149 días
345/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 1855Tiempo requerido:  ~155 días
400/400
91/800
0/1000
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 1709Tiempo requerido:  ~143 días
100/100
200/200
400/400
36/800
0/1000
Coste de mejora 5→11: 35400Coste de mejora 5→13: 185400Cartas requeridas: 1764Tiempo requerido:  ~147 días
200/200
295/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 1905Tiempo requerido:  ~159 días
100/100
200/200
400/400
176/800
0/1000
Coste de mejora 8→11: 32000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 1624Tiempo requerido:  ~136 días
200/200
400/400
45/800
0/1000
Coste de mejora 9→11: 28000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 1755Tiempo requerido:  ~147 días
100/100
200/200
117/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 5→10: 15400Coste de mejora 5→13: 185400Cartas requeridas: 2083Tiempo requerido:  ~174 días
200/200
400/400
29/800
0/1000
Coste de mejora 9→11: 28000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 1771Tiempo requerido:  ~148 días
100/100
200/200
320/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 8→10: 12000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 1880Tiempo requerido:  ~157 días
200/200
400/400
473/800
0/1000
Coste de mejora 9→11: 28000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 1327Tiempo requerido:  ~111 días
105/200
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 95Tiempo requerido:  ~24 semanas
44/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 306Tiempo requerido:  ~77 semanas
20/20
50/50
23/100
0/200
Coste de mejora 9→11: 28000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 277Tiempo requerido:  ~70 semanas
49/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 301Tiempo requerido:  ~76 semanas
50/50
29/100
0/200
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 271Tiempo requerido:  ~68 semanas
13/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 337Tiempo requerido:  ~85 semanas
10/10
20/20
44/50
0/100
0/200
Coste de mejora 6→10: 14400Coste de mejora 6→13: 184400Cartas requeridas: 306Tiempo requerido:  ~77 semanas
10/10
0/20
0/50
0/100
0/200
Coste de mejora 8→9: 4000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 370Tiempo requerido:  ~93 semanas
20/20
20/50
0/100
0/200
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 330Tiempo requerido:  ~83 semanas
10/10
20/20
50/50
37/100
0/200
Coste de mejora 8→11: 32000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 263Tiempo requerido:  ~66 semanas
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Coste de mejora 7→10: 14000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 327Tiempo requerido:  ~82 semanas
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Coste de mejora 8→10: 12000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 321Tiempo requerido:  ~81 semanas
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Coste de mejora 7→10: 14000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 322Tiempo requerido:  ~81 semanas
10/10
20/20
37/50
0/100
0/200
Coste de mejora 8→10: 12000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 313Tiempo requerido:  ~79 semanas
20/20
9/50
0/100
0/200
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 341Tiempo requerido:  ~86 semanas
20/20
21/50
0/100
0/200
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 329Tiempo requerido:  ~83 semanas
10/10
20/20
44/50
0/100
0/200
Coste de mejora 6→10: 14400Coste de mejora 6→13: 184400Cartas requeridas: 306Tiempo requerido:  ~77 semanas
14/20
0/50
0/100
0/200
Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 356Tiempo requerido:  ~89 semanas
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Coste de mejora 8→10: 12000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 326Tiempo requerido:  ~82 semanas
31/100
0/200
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 269Tiempo requerido:  ~68 semanas
20/20
29/50
0/100
0/200
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 321Tiempo requerido:  ~81 semanas
10/10
20/20
50/50
11/100
0/200
Coste de mejora 6→11: 34400Coste de mejora 6→13: 184400Cartas requeridas: 289Tiempo requerido:  ~73 semanas
10/10
20/20
8/50
0/100
0/200
Coste de mejora 8→10: 12000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 342Tiempo requerido:  ~86 semanas
20/20
34/50
0/100
0/200
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 316Tiempo requerido:  ~79 semanas

Balance entre el nivel de las cartas y la Torre del Reyβ (Nivel 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7 12
6 12
11 12
8 12
11 12
8 12
11 12
10 11 12
9 12
12 13
9 12
11 12
9 12
11 12
6 12
12 13
11 12
10 12
11 12
12 13
8 11 12
11 12
11 12 13
1 11 12
9 11 12
11 12
9 11 12
11 12
9 10 12
6 8 12
9 10 12
10 12
7 11 12
8 10 12
10 12
8 10 12
9 11 12
10 12
10 11 12
5 10 12
3 5 12
9 10 12
8 11 12
12 13
9 11 12
5 10 12
12 13
9 11 12
8 10 12
9 11 12
12
10 12
9 11 12
10 12
6 8 12
12 13
10 11 12
10 12
6 10 12
8 9 12
9 10 12
8 11 12
7 10 12
8 10 12
7 10 12
8 10 12
9 10 12
9 10 12
6 10 12
6 7 12
9 12
8 10 12
11 12
9 10 12
6 11 12
8 10 12
9 10 12
10 12
12
10 12
9 12
10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
9 12
10 12
10 12
10 11 12
9 12

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web