BPratt

#8J0P89JV

12

5 043

5 219

Prattz

Líder

Nivel 7 7183/200 Nivel 6 7799/100 Nivel 10 6572/1000 Nivel 12 3495/5000 Nivel 12 3632/5000 Nivel 12 2687/5000 Nivel 12 3125/5000 Nivel 1 4739/2 Nivel 10 5733/1000 Nivel 11 5340/2000 Nivel 12 2907/5000 Nivel 10 6841/1000 Nivel 12 3013/5000 Nivel 8 8282/400 Nivel 10 3850/1000 Nivel 12 2132/5000 Nivel 12 2566/5000 Nivel 12 3018/5000 Nivel 10 6911/1000 Nivel 12 2844/5000 Nivel 12 1430/5000 Nivel 12 2496/5000 Nivel 12 2955/5000 Nivel 12 437/5000 Nivel 11 222/800 Nivel 10 687/400 Nivel 7 1258/50 Nivel 10 763/400 Nivel 11 231/800 Nivel 3 421/2 Nivel 11 327/800 Nivel 11 516/800 Nivel 11 465/800 Nivel 11 665/800 Nivel 11 463/800 Nivel 11 216/800 Nivel 11 637/800 Nivel 11 165/800 Nivel 10 813/400 Nivel 3 789/2 Nivel 8 176/100 Nivel 11 479/800 Nivel 11 251/800 Nivel 9 926/200 Nivel 11 459/800 Nivel 11 70/800 Nivel 10 853/400 Nivel 9 842/200 Nivel 9 966/200 Nivel 11 270/800 Nivel 9 58/20 Nivel 6 56/2 Nivel 8 58/10 Nivel 11 23/100 Nivel 9 9/20 Nivel 11 53/100 Nivel 10 36/50 Nivel 10 43/50 Nivel 7 97/4 Nivel 11 6/100 Nivel 10 13/50 Nivel 10 75/50 Nivel 10 45/50 Nivel 10 59/50 Nivel 11 4/100 Nivel 10 27/50 Nivel 10 31/50 Nivel 10 29/50 Nivel 6 69/2 Nivel 10 29/50 Nivel 11 1/100 Nivel 10 39/50 Nivel 7 95/4 Nivel 9 65/20 Nivel 10 19/50 Nivel 10 46/50 Nivel 10 24/50 Nivel 10 3/4 Nivel 11 0/10 Nivel 10 1/4 Nivel 10 5/4 Nivel 10 1/4 Nivel 11 1/10 Nivel 9 1/2 Nivel 10 3/4 Nivel 10 2/4 Nivel 11 2/10 Nivel 9 1/2 Nivel 9 1/2 Nivel 10 0/4 Nivel 10 0/4 Nivel 10 2/4 Nivel 10 3/4 Nivel 10 0/4

Estándar de torneo (81/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Coste de mejora 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Coste de mejora 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Coste de mejora 1→9: 7625
400/400
Coste de mejora 8→9: 4000
50/50
100/100
Coste de mejora 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Coste de mejora 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Coste de mejora 3→9: 7600
100/100
Coste de mejora 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Coste de mejora 6→9: 6400
10/10
Coste de mejora 8→9: 4000
4/4
10/10
Coste de mejora 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Coste de mejora 6→9: 6400
4/4
10/10
Coste de mejora 7→9: 6000

Legendarias (17/17)

9 10 11 12 13
3/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 31
0/10
0/20
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 30
1/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 33
4/4
1/10
0/20
Coste de mejora 10→12: 70000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 29
1/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 33
1/10
0/20
Coste de mejora 11→12: 50000Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 9→10: 5000Coste de mejora 9→13: 175000Cartas requeridas: 35
3/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 31
2/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 32
2/10
0/20
Coste de mejora 11→12: 50000Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 28
1/2
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 9→10: 5000Coste de mejora 9→13: 175000Cartas requeridas: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 9→10: 5000Coste de mejora 9→13: 175000Cartas requeridas: 35
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 34
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 34
2/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 32
3/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 31
0/4
0/10
0/20
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 34

Camino al máximo (0/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2983/5000
Coste de mejora 7→12: 84000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 2017Tiempo requerido:  ~17 días
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3599/5000
Coste de mejora 6→12: 85000Coste de mejora 6→13: 185000Cartas requeridas: 1401Tiempo requerido:  ~12 días
1000/1000
2000/2000
3572/5000
Coste de mejora 10→12: 70000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 1428Tiempo requerido:  ~12 días
3495/5000
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 1505Tiempo requerido:  ~13 días
3632/5000
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 1368Tiempo requerido:  ~12 días
2687/5000
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 2313Tiempo requerido:  ~20 días
3125/5000
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 1875Tiempo requerido:  ~16 días
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
539/5000
Coste de mejora 1→12: 85625Coste de mejora 1→13: 185625Cartas requeridas: 4461Tiempo requerido:  ~38 días
1000/1000
2000/2000
2733/5000
Coste de mejora 10→12: 70000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 2267Tiempo requerido:  ~19 días
2000/2000
3340/5000
Coste de mejora 11→12: 50000Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1660Tiempo requerido:  ~14 días
2907/5000
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 2093Tiempo requerido:  ~18 días
1000/1000
2000/2000
3841/5000
Coste de mejora 10→12: 70000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 1159Tiempo requerido:  ~10 días
3013/5000
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 1987Tiempo requerido:  ~17 días
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4082/5000
Coste de mejora 8→12: 82000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 918Tiempo requerido:  ~8 días
1000/1000
2000/2000
850/5000
Coste de mejora 10→12: 70000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 4150Tiempo requerido:  ~35 días
2132/5000
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 2868Tiempo requerido:  ~24 días
2566/5000
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 2434Tiempo requerido:  ~21 días
3018/5000
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 1982Tiempo requerido:  ~17 días
1000/1000
2000/2000
3911/5000
Coste de mejora 10→12: 70000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 1089Tiempo requerido:  ~10 días
2844/5000
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 2156Tiempo requerido:  ~18 días
1430/5000
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 3570Tiempo requerido:  ~30 días
2496/5000
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 2504Tiempo requerido:  ~21 días
2955/5000
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 2045Tiempo requerido:  ~18 días
437/5000
Coste de mejora 12→13: 100000Cartas requeridas: 4563Tiempo requerido:  ~39 días
222/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1578Tiempo requerido:  ~132 días
400/400
287/800
0/1000
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 1513Tiempo requerido:  ~127 días
100/100
200/200
400/400
558/800
0/1000
Coste de mejora 7→11: 34000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 1242Tiempo requerido:  ~104 días
400/400
363/800
0/1000
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 1437Tiempo requerido:  ~120 días
231/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1569Tiempo requerido:  ~131 días
100/100
200/200
121/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 3→10: 15600Coste de mejora 3→13: 185600Cartas requeridas: 2079Tiempo requerido:  ~174 días
327/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1473Tiempo requerido:  ~123 días
516/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1284Tiempo requerido:  ~107 días
465/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1335Tiempo requerido:  ~112 días
665/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1135Tiempo requerido:  ~95 días
463/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1337Tiempo requerido:  ~112 días
216/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1584Tiempo requerido:  ~132 días
637/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1163Tiempo requerido:  ~97 días
165/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1635Tiempo requerido:  ~137 días
400/400
413/800
0/1000
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 1387Tiempo requerido:  ~116 días
100/100
200/200
400/400
89/800
0/1000
Coste de mejora 3→11: 35600Coste de mejora 3→13: 185600Cartas requeridas: 1711Tiempo requerido:  ~143 días
100/100
76/200
0/400
0/800
0/1000
Coste de mejora 8→9: 4000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 2324Tiempo requerido:  ~194 días
479/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1321Tiempo requerido:  ~111 días
251/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1549Tiempo requerido:  ~130 días
200/200
400/400
326/800
0/1000
Coste de mejora 9→11: 28000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 1474Tiempo requerido:  ~123 días
459/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1341Tiempo requerido:  ~112 días
70/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1730Tiempo requerido:  ~145 días
400/400
453/800
0/1000
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 1347Tiempo requerido:  ~113 días
200/200
400/400
242/800
0/1000
Coste de mejora 9→11: 28000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 1558Tiempo requerido:  ~130 días
200/200
400/400
366/800
0/1000
Coste de mejora 9→11: 28000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 1434Tiempo requerido:  ~120 días
270/800
0/1000
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 1530Tiempo requerido:  ~128 días
20/20
38/50
0/100
0/200
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 312Tiempo requerido:  ~78 semanas
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Coste de mejora 6→10: 14400Coste de mejora 6→13: 184400Cartas requeridas: 324Tiempo requerido:  ~81 semanas
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Coste de mejora 8→10: 12000Coste de mejora 8→13: 182000Cartas requeridas: 322Tiempo requerido:  ~81 semanas
23/100
0/200
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 277Tiempo requerido:  ~70 semanas
9/20
0/50
0/100
0/200
Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 361Tiempo requerido:  ~91 semanas
53/100
0/200
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 247Tiempo requerido:  ~62 semanas
36/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 314Tiempo requerido:  ~79 semanas
43/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 307Tiempo requerido:  ~77 semanas
10/10
20/20
50/50
17/100
0/200
Coste de mejora 7→11: 34000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 283Tiempo requerido:  ~71 semanas
6/100
0/200
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 294Tiempo requerido:  ~74 semanas
13/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 337Tiempo requerido:  ~85 semanas
50/50
25/100
0/200
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 275Tiempo requerido:  ~69 semanas
45/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 305Tiempo requerido:  ~77 semanas
50/50
9/100
0/200
Coste de mejora 10→11: 20000Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 291Tiempo requerido:  ~73 semanas
4/100
0/200
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 296Tiempo requerido:  ~74 semanas
27/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 323Tiempo requerido:  ~81 semanas
31/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 319Tiempo requerido:  ~80 semanas
29/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 321Tiempo requerido:  ~81 semanas
10/10
20/20
39/50
0/100
0/200
Coste de mejora 6→10: 14400Coste de mejora 6→13: 184400Cartas requeridas: 311Tiempo requerido:  ~78 semanas
29/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 321Tiempo requerido:  ~81 semanas
1/100
0/200
Coste de mejora 11→13: 150000Cartas requeridas: 299Tiempo requerido:  ~75 semanas
39/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 311Tiempo requerido:  ~78 semanas
10/10
20/20
50/50
15/100
0/200
Coste de mejora 7→11: 34000Coste de mejora 7→13: 184000Cartas requeridas: 285Tiempo requerido:  ~72 semanas
20/20
45/50
0/100
0/200
Coste de mejora 9→10: 8000Coste de mejora 9→13: 178000Cartas requeridas: 305Tiempo requerido:  ~77 semanas
19/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 331Tiempo requerido:  ~83 semanas
46/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 304Tiempo requerido:  ~76 semanas
24/50
0/100
0/200
Coste de mejora 10→13: 170000Cartas requeridas: 326Tiempo requerido:  ~82 semanas

Balance entre el nivel de las cartas y la Torre del Reyβ (Nivel 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
7 12
6 12
10 12
12
12
12
12
1 12
10 12
11 12
12
10 12
12
8 12
10 12
12
12
12
10 12
12
12
12
12
12
11 12
10 11 12
7 11 12
10 11 12
11 12
3 10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
3 11 12
8 9 12
11 12
11 12
9 11 12
11 12
11 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
11 12
9 10 12
6 10 12
8 10 12
11 12
9 12
11 12
10 12
10 12
7 11 12
11 12
10 12
10 11 12
10 12
10 11 12
11 12
10 12
10 12
10 12
6 10 12
10 12
11 12
10 12
7 11 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 11 12
10 12
11 12
9 12
10 12
10 12
11 12
9 12
9 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web