BB KOREA

#YVYQQUR

56 749

49 / 50

👑since 2016.7.12👑KCA💙성인클랜💙철새사절,외출금지💙인성질 금지 매너겜💙지원200유지💙클전 참여 필수💙2기 운영중💙오픈채팅 BB KOREA

Admisión de Clan
Miembros 49 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 56 749
Trofeos necesarios 5 600
Líder Jaw Breaker
Rango de Trofeos 4 645 – 6 028
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 23 723
Veteranos 15
Colíderes 12
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Colíder
쿵큰타
#29URU22RG
13 6 028
2019-07-20 15:44:03
412
600
2
17
Veterano
홍재
#9JLUJPQPL
12 5 897
2019-07-20 14:01:21
927
560
3
4
클래쉬로열
#288V920PV
12 5 832
2019-07-20 15:56:04
286
520
4
10
Veterano
고마워요!
#88L99LYJ
13 5 808
2019-07-20 12:50:12
907
640
5
6
Colíder
Kris_Bryant23
#PCLQ2LYL
13 5 792
2019-07-20 10:47:16
1115
520
6
3
Colíder
안경낀스머프
#9PL8LLYY
13 5 774
2019-07-20 17:08:06
544
430
7
1
Veterano
하기
#29RVR0VR8
13 5 755
2019-07-20 14:40:23
609
560
8
2
냠냠주먹밥
#2GURYY928
12 5 755
2019-07-20 15:25:29
500
360
9
8
Líder
Jaw Breaker
#JLGCG2YG
13 5 748
2019-07-20 17:16:46
696
550
10
2
Veterano
곰돌이
#9LLQJP2L
13 5 716
2019-07-20 12:59:07
516
80
11
8
최강바람이
#9J8Q9CRRG
13 5 716
2019-07-20 13:03:44
628
590
12
10
Veterano
피카추
#2YGJCUGGU
12 5 707
2019-07-20 16:21:39
170
520
13
2
야채
#YUCYU022
12 5 700
2019-07-20 17:34:51
782
500
14
2
Colíder
나이스맨
#8U9LV88C
13 5 698
2019-07-20 09:22:57
246
400
15
5
Veterano
웅자
#YY88G9QJ
13 5 691
2019-07-20 06:12:21
820
520
16
10
대니윤
#Q2YQGLY9
13 5 679
2019-07-20 15:08:53
728
560
17
5
Veterano
Just Keep Going
#QJV2UV08
13 5 677
2019-07-20 15:11:15
532
440
18 빼애액
#2LPVUQLLJ
12 5 651
2019-07-20 01:56:28
228
310
19
6
크르릉
#2UQGLJ0R
12 5 649
2019-07-20 14:01:06
427
480
20
7
Veterano
1000점당구
#V0GV28C2
13 5 649
2019-07-20 16:39:43
864
680
21
1
Veterano
kimbokbab
#9YL8CJPQ2
12 5 642
2019-07-20 16:11:35
486
591
22
13
김민서
#2R0820UC2
13 5 625
2019-07-20 11:52:38
1054
440
23
2
Veterano
collin
#20UYGRVVP
13 5 620
2019-07-20 15:43:16
674
560
24 sirosiro
#JV8CL9VC
12 5 612
2019-07-20 15:00:38
350
680
25
6
Colíder
버닝모드
#PQYJQPPP
13 5 579
2019-07-20 12:13:55
298
600
26
3
글랜스
#9PGQLCLC
12 5 571
2019-07-20 16:52:44
159
640
27
1
Livesand
#8R9UQG2Q8
12 5 565
2019-07-20 11:20:24
175
490
28
5
Colíder
OG.장롱
#8J88CL8V
13 5 525
2019-07-20 16:36:25
680
680
29
1
Colíder
mc봉
#2CCGG8LJ
13 5 520
2019-07-20 10:21:41
172
520
30
3
거니거니
#RLL9VG9C
13 5 520
2019-07-20 17:35:41
615
560
31
1
Colíder
글세당
#GQ0L2G29
13 5 516
2019-07-20 16:31:04
668
600
32
2
Colíder
Scott
#228PQ0JG2
12 5 484
2019-07-20 17:57:19
322
280
33
7
Colíder
넘리나얼
#CP8UCCQ
13 5 473
2019-07-20 15:44:50
426
470
34
29
Veterano
Flame
#99L0VG8P
12 5 444
2019-07-20 18:03:21
28
360
35
7
메가나이트 장인
#2LVUULRYG
12 5 435
2019-07-20 11:27:52
202
360
36 흰수염
#PYRG2VVV
13 5 422
2019-07-20 17:28:59
434
600
37 Veterano
지존
#8U8YGUQCJ
12 5 396
2019-07-20 17:14:18
944
620
38 looky
#LRVUGQV9
13 5 385
2019-07-20 17:25:58
224
680
39
14
봄비단비
#8JGCRVRV2
12 5 374
2019-07-20 04:09:58
1054
600
40
1
엡놀머씽
#8R2RLJQU
13 5 369
2019-07-20 16:36:43
425
310
41
3
Veterano
날름
#PGJCVLCR
12 5 328
2019-07-20 09:59:50
192
240
42
1
모라가지마라
#UCCVLRV0
12 5 309
2019-07-20 17:15:56
182
280
43
2
갓진형
#9YR009CUJ
11 5 264
2019-07-20 09:46:12
90
400
44
2
Veterano
뎀공이
#PP2LCLPJ
13 5 218
2019-07-20 06:27:24
216
360
45
4
qwer
#2QQUY8C9Y
12 5 208
2019-07-20 14:31:28
1038
560
46
1
황재백
#2Y8Y9G20R
12 5 150
2019-07-20 00:37:40
48
120
47
1
Colíder
전설의낚시꾼
#8PLGV0VVR
13 5 110
2019-07-20 05:19:30
106
360
48
1
Colíder
MIN
#GJRGV8LY
13 5 000
2019-07-20 17:41:53
276
470
49
1
Veterano
빙그레
#2L098VY8P
13 4 645
2019-07-20 15:20:01
202
440

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web