DCN

#Y2CPC2

52 906

45 / 50

신입분들은 가입인사(나이 지역 성별) 해주세요. 주간도네 200이상 장로 1000이상. 수집일 전투 참여 시 클전 필참. 클전 2회 미참시 강퇴요건. 일요일 인원 정리. 클랜외출불가. 클전승리 90이상. 성인클랜.킹타12렙 이상

Admisión de Clan
Miembros 45 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 52 906
Trofeos necesarios 5 000
Líder BeerParty
Rango de Trofeos 4 651 – 5 768
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 15 710
Veteranos 11
Colíderes 10
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Colíder
세븐
#9UR89LVU
13 5 768
2019-10-17 17:02:46
670
450
2 Líder
BeerParty
#VYG2U0Q
13 5 739
2019-10-17 16:22:00
540
320
3 Colíder
silon
#PL02CUQV
13 5 643
2019-10-17 13:11:35
962
440
4 Veterano
츄릅
#9YQ8ULLQY
12 5 563
2019-10-17 15:34:27
384
400
5 선학이
#GQGYQRQ
13 5 557
2019-10-17 14:49:14
228
320
6
1
Colíder
둡둡
#9J8VYGVY
13 5 553
2019-10-17 16:00:31
192
280
7
1
Colíder
랜드✌마크
#2QYCVQQRP
13 5 494
2019-10-17 16:29:51
596
280
8
1
사마짱
#9LVC0JYU
13 5 447
2019-10-17 12:33:09
334
440
9
1
2BaekEvi
#8PV8JLVL
13 5 422
2019-10-17 10:47:43
275
360
10 Veterano
kyle0109
#29LV82UCL
13 5 422
2019-10-17 14:06:06
386
410
11
2
뚝배기분쇄러
#QGJ0YYRJ
13 5 412
2019-10-17 16:08:51
486
440
12
2
Colíder
SupaC
#PJC8L0J2
13 5 390
2019-10-17 16:32:47
682
400
13
2
Veterano
dhawskas
#8CVGQCCJQ
12 5 336
2019-10-17 15:09:14
192
0
14
2
로얄훈련관
#2CJY8PP2
12 5 301
2019-10-17 15:47:27
320
440
15
1
Colíder
주시인
#YL0CGPJL
13 5 298
2019-10-17 13:54:16
646
480
16
1
Veterano
고수
#8CRPP0YP
13 5 255
2019-10-17 15:00:55
114
400
17
2
Colíder
kiryto
#2809PYVUR
13 5 249
2019-10-17 12:23:46
372
400
18
1
도담
#2L9U2CCP
13 5 224
2019-10-17 14:34:52
424
320
19
6
Veterano
75000원날림
#G8JYJGP8
13 5 214
2019-10-17 08:43:30
340
240
20
1
삼선교오무성
#Q8989JGU
12 5 211
2019-10-17 14:42:18
368
320
21
1
화력팝
#2VCY98PUC
12 5 188
2019-10-17 16:40:57
330
480
22
5
ZERO-0
#2V0JYR9V9
12 5 175
2019-10-17 15:59:08
400
280
23
1
Veterano
쪼꼬미
#R2UVCG2R
13 5 174
2019-10-17 14:06:24
210
320
24
2
Veterano
쫄보
#82L0PUPP0
13 5 157
2019-10-17 13:01:18
381
400
25
7
재민좋아
#8P8PRC890
13 5 156
2019-10-17 15:01:06
354
280
26
5
dobby
#8YGQJ8U98
13 5 139
2019-10-17 11:49:31
68
160
27
1
Veterano
강아지
#9C2CLCJU
13 5 136
2019-10-17 13:45:28
195
400
28
5
Veterano
린다
#JRVY0RPR
13 5 125
2019-10-17 16:50:13
608
440
29
7
드레곤플라이트
#8L2VP2PGC
13 5 118
2019-10-17 15:10:18
627
440
30
4
Veterano
처럽는아이
#8JC0CUQVU
13 5 117
2019-10-17 16:01:42
240
80
31
1
한방때리기
#GY0VU92
13 5 093
2019-10-17 15:37:24
116
400
32
3
VIP
#9YRP98RQR
12 5 090
2019-10-17 08:14:13
140
240
33
5
Veterano
아침마다쾌변
#GY20QQJ0
13 5 079
2019-10-17 15:03:20
631
440
34
2
성진
#8RUYPG8V8
13 5 035
2019-10-17 15:00:32
246
460
35
2
세젤귀해림
#2QYL8P2PY
13 5 008
2019-10-17 15:25:25
83
200
36
1
Colíder
거위터럭
#2UVRP0UJ
13 4 981
2019-10-17 16:34:59
348
480
37 :+:Hero:+:
#CQVQGLC0
12 4 963
2019-10-17 12:49:05
194
400
38 응디응디
#8YU0VCRL
13 4 955
2019-10-17 16:51:58
170
220
39 Colíder
무지
#2QR80VYRG
13 4 903
2019-10-17 15:28:02
316
280
40 앵두
#8UUC2P822
13 4 898
2019-10-17 16:17:03
206
440
41 D.kozy
#CU2YPQP9
13 4 864
2019-10-17 17:38:57
160
280
42 갓화나
#RLPG8UJ2
13 4 863
2019-10-17 11:18:06
398
400
43 костя YOU
#80PVLLJQP
12 4 859
2019-10-17 17:02:50
188
310
44 Colíder
청산가리
#RJUCGP2
13 4 740
2019-10-17 17:27:37
386
430
45 멘데스
#2L8YGRQR
13 4 651
2019-10-17 13:52:35
204
310

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web