-Storm’s End-

#UUVGY8

52 585

50 / 50

Welcome to join us!pls take the war seriously!wechat:19889487 欢迎加入我们!请认真对待部落战!只打集卡不打决战的24小时内不解释直接踢。Enjoy❤️🐟🍀 一周不在线踢

Admisión de Clan
Miembros 50 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 52 585
Trofeos necesarios 4 600
Líder 漠西村
Rango de Trofeos 3 881 – 5 684
Información del Clan
Ubicación Asia
Donaciones por semana 1 618
Veteranos 8
Colíderes 3
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Colíder
魅魃
#220VQV2UV
13 5 684
2019-07-22 08:01:03
166
40
2 Veterano
syxdlm
#82UQPQCVU
13 5 610
2019-07-22 05:30:11
0
40
3 Colíder
骑乌龟的小乖
#Y0PGGQQG
13 5 609
2019-07-22 07:32:54
46
40
4 Líder
漠西村
#8QGJJGLQ
13 5 578
2019-07-22 09:11:51
10
60
5 Veterano
华哥
#2G8PVQLJL
13 5 468
2019-07-22 08:16:18
20
40
6 Veterano
油茶蛋糕
#LY8GQ0CL
13 5 455
2019-07-22 04:15:21
40
40
7
2
WAIYL
#YPRYC9YY
12 5 347
2019-07-22 02:35:15
30
40
8
2
Veterano
mossi village
#UYR8J822
12 5 338
2019-07-22 09:12:44
10
60
9
2
国服第一超神
#2LULJQYYV
12 5 329
2019-07-22 04:40:08
16
40
10
1
一纸清风绕玄月Ω两片葇荑拭星辰
#RVGG9RVC
11 5 325
2019-07-22 07:20:53
116
40
11
3
Tsup
#8YVV8CV00
12 5 325
2019-07-22 07:48:54
40
40
12 ELDavinchyシ
#P0R2GPUL9
11 5 309
2019-07-22 09:40:55
42
40
13
1
lawali
#9UU29UCP
12 5 253
2019-07-22 07:05:46
46
40
14
4
金色天际线
#GCG8PPL9
11 5 204
2019-07-22 09:32:40
8
40
15
2
是英雄的黎明
#2VCP90VYY
12 5 186
2019-07-22 05:30:24
0
40
16
6
王进
#2PVJGGY08
10 5 161
2019-07-22 09:18:18
104
40
17
2
Veterano
芒果冰沙
#QCJL8LCC
13 5 155
2019-07-22 07:29:11
18
40
18
2
༄༽flower༼༊
#99Y002C9
12 5 149
2019-07-21 01:25:21
0
0
19 落花醉
#2UUPU028L
11 5 130
2019-07-22 09:19:11
48
80
20
3
cb阳
#PUUQ8PUV
11 5 104
2019-07-22 05:43:46
24
40
21
1
Veterano
Rhythm
#8JCQ8UULR
11 5 096
2019-07-21 08:01:10
0
0
22
1
哈德门靠
#8VQVRC0
12 5 062
2019-07-22 04:35:06
18
40
23
3
月缺花残
#URQCY2CR
10 5 050
2019-07-22 05:04:50
62
40
24
1
你好
#2LCV9QL9Q
11 5 050
2019-07-22 09:30:06
48
40
25
1
屿归
#PGG8YCRYJ
11 5 042
2019-07-22 03:38:29
50
0
26
2
QAQ刘小洁
#CQ2R20UL
11 5 025
2019-07-22 07:35:43
64
50
27 BigBird
#PVY9Q9VPL
10 5 014
2019-07-22 08:50:32
11
40
28
3
哈丕
#998ULYP9
11 5 012
2019-07-22 04:15:54
28
0
29
4
LeKing
#P2VQ02JVJ
11 5 002
2019-07-22 08:33:27
30
40
30
1
打爆你的脸
#L0208CLV
10 4 996
2019-07-20 00:32:33
0
0
31 雨泫
#922J29RG0
10 4 983
2019-07-22 08:40:41
8
40
32 Veterano
Crus
#PY0LLR9Y
12 4 978
2019-07-22 07:04:25
59
80
33
3
丑 对面
#9C888CLCV
10 4 968
2019-07-22 08:09:57
16
40
34 落花狼藉
#2GC8GGU8P
11 4 901
2019-07-22 01:27:25
28
40
35 Godlike
#LRYRP9U9
11 4 877
2019-07-20 07:58:51
0
0
36 GOD
#P2QRU2C88
11 4 858
2019-07-21 23:05:30
0
0
37
4
头发长
#2V9L0J9P8
11 4 843
2019-07-22 03:54:59
26
40
38
2
爱恋ん柠萌
#VPQ2JJC8
11 4 835
2019-07-22 08:46:19
114
40
39
1
Colíder
夏虫
#CPLJJCY
13 4 819
2019-07-21 09:31:20
0
0
40
1
会飞的小猪
#VJQPGY2Q
11 4 811
2019-07-22 09:10:09
48
40
41
4
淘米汁
#L9JLVQRY
10 4 791
2019-07-22 09:35:36
30
80
42 【星光】幽冥
#UGVQ0JRU
11 4 653
2019-07-22 02:42:19
20
0
43 iran2025
#9VQV8QP92
10 4 605
2019-07-22 04:02:43
0
40
44 亡霊
#PYQP9GPQ2
12 4 588
2019-07-22 09:31:41
136
48
45 空白
#P2UPCQRQU
11 4 507
2019-07-15 20:12:15
0
0
46 Veterano
血染青衫
#2CPRPCC2L
13 4 462
2019-07-18 08:15:11
0
0
47 萌萌哒宝宝
#28Y99LJ
10 4 123
2019-07-21 12:33:32
0
0
48 小美
#8LCUQYCYQ
10 4 029
2019-07-21 14:05:01
0
0
49 布莱克同学
#2VJ0Y2V8P
10 4 009
2019-07-22 08:15:49
38
40
50 Arena 12 Derek Wang
#8JYYJVV2
10 3 881
2019-07-21 22:33:22
0
0

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web