Food Court

#UUV0G2

56 919

50 / 50

주당 카드지원 200장(일요일아침기준), 클랜전 카드수집불참시 강퇴(3회이상), 카카오톡 오픈채팅방 로얄푸드코트(FC1110) 카드교환 지정된 사람이외에 가져가면 강력조치하겠음. 카드수집하고 클전불참시 강등강퇴 클전50승이상 지원

Admisión de Clan
Miembros 50 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 56 919
Trofeos necesarios 5 300
Líder GilL
Rango de Trofeos 4 401 – 6 201
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 20 850
Veteranos 12
Colíderes 15
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Colíder
FC_언니의근육
#98PLR8UV2
13 6 201
2019-07-21 02:22:10
886
680
2 Veterano
오빠의근육
#P0GGQQPRR
12 6 059
2019-07-21 01:43:25
342
610
3
1
Colíder
FC_MyM
#8LR9CYY0Y
13 6 030
2019-07-20 14:23:23
847
520
4
1
Colíder
FC BREAKER
#2CLLQJJGV
13 6 027
2019-07-21 02:52:57
1438
600
5
2
Colíder
Ryan
#22CRULQJ8
13 6 010
2019-07-21 01:47:04
626
570
6 Veterano
sniper
#2CU2QLUP
13 5 863
2019-07-21 02:50:01
96
200
7
4
Colíder
allgl2
#8JG9QJCL
13 5 823
2019-07-21 02:48:19
1333
640
8
1
Colíder
동규&아영 파파
#88LJJ9P0L
13 5 802
2019-07-21 02:35:01
532
520
9
1
Colíder
Chaos382
#9VYYRJR8
13 5 782
2019-07-21 00:41:41
744
680
10 Veterano
star light
#22YR8U9QG
13 5 713
2019-07-21 00:39:29
225
480
11
2
Colíder
임채홍
#88P9GGP89
13 5 624
2019-07-21 02:47:58
904
560
12
1
Colíder
시요니
#89CYQYL
13 5 623
2019-07-20 23:14:00
196
680
13
1
My Way
#2VRU9LYRJ
11 5 622
2019-07-20 22:10:18
144
320
14
2
Colíder
모두울
#P089UQ2V
13 5 610
2019-07-20 14:52:55
156
440
15 아홉승준
#8Y8RLLYU2
12 5 610
2019-07-21 02:34:00
364
360
16 Colíder
FC_Dr.Drake
#9GCPLU99
13 5 584
2019-07-21 02:27:13
458
600
17 김원용
#2QL0298YR
12 5 573
2019-07-20 17:32:00
368
200
18
1
Veterano
FC_Evan
#92P0VQJ8Q
12 5 556
2019-07-20 02:25:53
38
240
19
1
psy
#2LCYJGJ0P
12 5 553
2019-07-21 02:46:08
234
760
20
1
훈남준
#YRQP0V0J
13 5 544
2019-07-21 00:42:44
772
680
21
3
Colíder
미래환이
#QG2PQJVJ
13 5 515
2019-07-21 01:21:18
452
600
22
4
김성은tv
#Q0LRLC8Q
12 5 513
2019-07-20 23:35:44
100
280
23
1
Veterano
돌진x알럽헬지
#2P99JGQR
13 5 474
2019-07-20 14:27:27
416
560
24
1
FC_LEE
#2J0Q08P9
12 5 472
2019-07-21 02:34:32
278
430
25
2
Veterano
FC...☆욜그레이☆
#8C00YPC9
13 5 469
2019-07-20 22:53:12
609
480
26
2
자라밤
#2JJPPRVQU
12 5 422
2019-07-21 01:49:20
247
400
27 육영수
#2URVGC02C
12 5 416
2019-07-21 00:16:01
550
520
28
4
Veterano
아놀드자넨가
#8Q9VV2LQL
12 5 399
2019-07-20 23:11:50
358
640
29
2
Colíder
재계공명
#22PL2VCGP
13 5 382
2019-07-21 01:20:42
908
600
30
3
Colíder
로얄 인철
#LV2UYUV
12 5 364
2019-07-21 00:11:28
70
80
31
1
페이스북
#PQ0RP9Q08
12 5 360
2019-07-20 23:22:51
186
360
32
2
Veterano
쭈구리
#JGJLLCP0
13 5 356
2019-07-17 10:27:03
0
0
33
4
근육만두
#8VRYVCVY9
12 5 351
2019-07-21 01:15:08
492
640
34
1
천재노창중
#8JJGYCL2
12 5 334
2019-07-20 12:45:34
410
280
35
3
Colíder
오태식이 돌아왔구나
#2PRLRCCU8
13 5 324
2019-07-21 02:49:12
1032
600
36 Veterano
정재석
#C2GCP9GJ
12 5 320
2019-07-20 17:31:57
120
0
37
3
《Bangchul》
#2G0GQ8U28
12 5 285
2019-07-20 14:25:50
60
280
38
1
my brother
#CVG2GGGU
12 5 273
2019-07-21 02:19:45
294
240
39
2
sangwoozers2
#PPCCRGY8
12 5 256
2019-07-20 06:02:17
40
160
40
2
성주Csj
#29R09L208
12 5 202
2019-07-21 02:21:39
216
120
41
1
Líder
GilL
#P9QQV0LP
13 5 165
2019-07-21 02:48:44
1306
670
42
1
후시딘
#22GPR02VG
12 5 112
2019-07-14 10:26:25
0
0
43 전설의 힘 클로 마스터
#2P08VU8LP
11 5 095
2019-07-21 01:46:46
622
570
44
2
Prince
#2Q89GGYL0
11 5 092
2019-07-21 02:48:43
244
400
45
1
안소니
#YJYYVPG
12 5 015
2019-07-21 01:58:14
338
400
46
1
korea
#2LYQJ8QPQ
12 4 999
2019-07-20 04:18:57
30
160
47 Veterano
Sherlock
#RCRR0PYQ
12 4 971
2019-07-21 00:55:12
392
520
48 태정태세비욘세
#998C99CCV
10 4 800
2019-07-21 01:33:11
131
160
49
1
Veterano
FC-꼬깔콘
#2Y8GPCCRC
12 4 460
2019-07-21 02:06:36
246
360
50
1
Veterano
FC_쌔끈™ ★★★
#2YU9QRV2
13 4 401
2019-07-20 09:19:36
0
0

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web