CROWN CHEST

#UULGG0

53 856

50 / 50

International clan. Be active and have fun! 我们是曾经排名第45的国际部落Crown Chest.我们都是极度活跃的狂热分子,欢迎加入我们的Q群237292014,一起探讨切磋。PS.部落不是YD,不要频繁出入。

Admisión de Clan
Miembros 50 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 53 856
Trofeos necesarios 5 300
Líder Crown Chest
Rango de Trofeos 4 673 – 5 807
Información del Clan
Ubicación Internacional
Donaciones por semana 26 040
Veteranos 9
Colíderes 19
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Colíder
总有刁民想害朕
#80PQPG9C
13 5 807
2019-06-16 15:41:01
572
200
2
1
Colíder
Ariix
#JG9G0C8
13 5 626
2019-06-16 16:46:00
366
440
3
1
Colíder
结果我第一 又强又厉害
#28JVC29J2
13 5 614
2019-06-16 17:52:56
1000
720
4 Colíder
灰机丶会过丶
#8UCP02QU
13 5 608
2019-06-16 16:44:37
1003
560
5 Colíder
豆豆
#VU2CULVG
13 5 603
2019-06-16 18:13:19
1416
760
6 Colíder
微笑仙
#JJJVP2LP
13 5 601
2019-06-16 16:09:10
502
440
7 Colíder
泡腾片
#UG9RGLJ0
13 5 490
2019-06-15 10:52:07
230
280
8
2
Colíder
执子之手与子对打
#YU00CGCY
13 5 477
2019-06-16 14:21:36
1303
680
9
1
Colíder
北都
#PVJ8VL29
13 5 472
2019-06-16 15:06:08
322
560
10
1
Colíder
寻赎
#2QRLP0QGJ
13 5 424
2019-06-16 15:43:49
826
720
11 Colíder
sky
#9CUVULPR
13 5 397
2019-06-16 14:48:53
1020
640
12
4
Colíder
柠檬没你萌❀
#JPUCRGQ
13 5 353
2019-06-16 18:15:44
874
560
13 Colíder
死侍
#809CGJLY
13 5 346
2019-06-16 14:44:19
1123
760
14
1
MixKing
#82L0CCPRV
12 5 327
2019-06-16 14:49:14
183
800
15
3
Colíder
ren
#88Q8CJVC
13 5 326
2019-06-16 15:08:01
843
800
16
6
Colíder
我的小慧儿
#YULL9PU
13 5 317
2019-06-16 16:04:01
606
520
17
3
Prince Singh
#2QPRYRQJ9
13 5 308
2019-06-16 14:26:19
238
120
18
1
Colíder
呜哈哈哈哈哈
#8VJYVRGL
13 5 288
2019-06-16 16:10:23
292
830
19
4
Prof. Oak
#8L0RJGVU
12 5 282
2019-06-16 18:28:37
657
600
20
2
木茜贝尔
#J0VURQ9R
12 5 274
2019-06-16 18:30:54
140
430
21
1
Colíder
shy lion
#P0Q9980
13 5 250
2019-06-16 18:53:38
945
680
22
5
Colíder
三季稻
#9GGLQJ0PP
13 5 249
2019-06-16 16:03:19
1437
680
23
6
Veterano
小飞象
#CYRPVG
13 5 217
2019-06-16 15:01:49
164
640
24
4
Veterano
Tanish
#2P8U0CCC
11 5 193
2019-06-16 18:36:48
665
680
25
7
Veterano
森刚
#28PQQQVRL
11 5 183
2019-06-16 14:32:24
410
600
26
5
Colíder
mz
#Q9LJRL8
12 5 172
2019-06-16 15:38:59
332
520
27
7
baTON4IK
#8LGLRLLQC
11 5 169
2019-06-16 16:32:58
422
400
28
4
MONSTER KILLER
#ULYLC8LP
12 5 136
2019-06-16 10:45:33
223
400
29
4
空の白
#208VQUQVR
12 5 131
2019-06-16 14:40:46
280
560
30 KING ERMIR 05
#9JQ09PQ00
12 5 111
2019-06-16 13:07:10
0
680
31 Veterano
skyliner
#2UGPJPJGL
12 5 108
2019-06-16 18:37:56
620
570
32
5
Veterano
never lose(・∀・)
#2QL0CRY9L
12 5 102
2019-06-16 11:40:17
525
520
33
7
Ezio
#2PQCC9JY
11 5 085
2019-06-16 17:36:45
433
560
34
4
Veterano
ryunosuke
#9UJVCGVVU
10 5 071
2019-06-16 12:40:51
472
520
35 AGW
#PP0LRP2C
12 5 059
2019-06-16 14:41:25
294
320
36
3
棕色调
#8CRRC8GPC
12 5 051
2019-06-16 18:05:20
0
510
37
10
Veterano
清蒸小松鼠
#PPUJG9UR0
11 5 022
2019-06-16 16:26:52
435
520
38
2
MatiGamerXD
#2L9G20LC2
12 5 021
2019-06-16 18:03:22
940
630
39
4
Gorogly
#P2R0YC2Y0
10 4 978
2019-06-16 16:47:01
228
680
40
1
daaniron
#9R2VVR9GG
11 4 967
2019-06-16 17:52:01
8
200
41
1
:)
#2L0CPQ2Q
12 4 957
2019-06-16 13:47:29
393
400
42
1
Manjit Singh
#9VGGGRYP
12 4 915
2019-06-16 17:45:44
513
600
43
1
Asir
#9J9UULCY8
10 4 895
2019-06-16 13:49:35
216
510
44 D_O_M_I_N_A_N_T
#2YYJRGP8R
12 4 844
2019-06-16 10:35:50
459
160
45
2
楚楚宝宝
#9RV8L0GQ
12 4 843
2019-06-16 14:27:42
520
600
46
1
Veterano
PatrollerZ
#8GC0QYCL
12 4 805
2019-06-16 14:15:36
751
640
47
1
Veterano
cielencin
#YP92R2CU
11 4 788
2019-06-12 17:20:16
294
240
48 巴布韦
#V2CL2PR
12 4 752
2019-06-05 11:44:50
0
0
49
1
番茄
#9RLYVJPCP
10 4 706
2019-06-16 15:02:10
307
400
50
1
Líder
Crown Chest
#PCCY8JG
13 4 673
2019-06-13 12:23:01
17
80

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web