BLOODY WIND

#QV292Q

55 417

47 / 50

매주 일요일 18시 이후 장로. 대표 체크. 공대승급조건 1,000매이상 3주. 장로승급 750매 이상 1주 지원시 승급되십니다.

Admisión de Clan
Miembros 47 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 55 417
Trofeos necesarios 5 300
Líder Bldy Boss
Rango de Trofeos 4 005 – 6 186
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 22 910
Veteranos 7
Colíderes 9
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Colíder
yhl00700
#2VY9ULRQ
13 6 186
2019-07-21 00:04:33
530
640
2
1
Veterano
사랑스런딱밤
#8GY9JUJYP
12 5 848
2019-07-21 00:05:31
1446
760
3
1
Colíder
역지사지의사람사는세상이...
#809LCCGGY
13 5 846
2019-07-21 00:10:51
1911
760
4 Colíder
끼리꼬루
#8YGQPCRQ9
13 5 824
2019-07-21 00:58:05
884
680
5
4
Colíder
DEMO EVA
#2JY2G9JR
13 5 795
2019-07-21 00:56:01
1268
680
6 TurBoY
#Y8YLQYQL
13 5 753
2019-07-20 16:26:52
422
440
7 대수
#2QL8YVUJ0
13 5 716
2019-07-20 15:18:55
228
440
8
3
민성유현
#R2C2JJV9
13 5 715
2019-07-20 10:05:54
313
520
9
4
미요르
#C2LQ080G
12 5 678
2019-07-20 22:14:52
642
600
10
2
Colíder
쓸쓸하고 찬란하신 도깨비
#2YC0Y0VC9
13 5 677
2019-07-21 00:15:20
1144
720
11
5
nOgOon
#8V8CG888
13 5 626
2019-07-21 00:28:56
717
560
12
2
AoA 설현~
#8VG9YJYV
13 5 615
2019-07-20 23:56:56
754
720
13
2
엉아한테덤비면다중는다
#99V09L9JQ
13 5 607
2019-07-20 14:30:04
240
480
14 지웅효민
#8VPYYGP8
12 5 587
2019-07-20 14:01:29
300
520
15
3
Líder
Bldy Boss
#V2VGYRV
13 5 583
2019-07-20 16:31:00
350
480
16
5
비숍
#LGL9VJUL
13 5 583
2019-07-20 13:26:11
294
160
17
1
Colíder
이브라히모비치
#22PCCJRPJ
13 5 578
2019-07-21 00:45:16
850
720
18
1
Veterano
범ㅇ
#8QUVURRR
13 5 533
2019-07-21 00:36:02
1392
680
19 Veterano
Drjjang
#Q02J8RY
13 5 522
2019-07-20 12:45:20
627
520
20 Colíder
다구리
#QLPCR20
13 5 464
2019-07-20 23:52:25
272
560
21 Veterano
고짱
#8QL2UU8C
13 5 416
2019-07-20 19:42:01
487
480
22 미니언농사
#QP8GL2Y2
12 5 413
2019-07-21 00:39:38
270
400
23 Shadysky
#2VL8VLLCQ
12 5 391
2019-07-19 12:50:07
266
400
24 Colíder
용산얼짱
#20R2YQRVJ
13 5 385
2019-07-20 11:15:06
144
360
25 유뚜
#2CR9RLCV
13 5 365
2019-07-20 14:48:53
168
400
26
2
간달프
#GGLYU0Q
12 5 344
2019-07-20 20:36:25
422
520
27
2
리안
#8YRURQYU
13 5 280
2019-07-20 16:37:46
218
320
28
2
bookool
#GVPYPLJ2
12 5 278
2019-07-20 05:15:25
440
360
29
2
CIA
#8282YUP0
13 5 265
2019-07-19 00:43:39
0
0
30 wj19
#UGUGGJ9
11 5 233
2019-07-20 09:40:52
86
240
31 time
#8PUCJQYY
12 5 228
2019-07-20 21:18:54
294
240
32
1
Miracles♣
#22YYRLP08
12 5 206
2019-07-20 09:47:10
110
240
33
1
노귀
#2GQCJGGYV
12 5 195
2019-07-20 09:03:55
90
280
34
2
오민우
#9VCLYR9QJ
11 5 177
2019-07-20 19:56:35
214
400
35
7
북극곰
#99QGJR9U
12 5 125
2019-07-20 18:08:18
408
600
36
1
달려라흰둥이
#20VLCYG8C
13 5 097
2019-07-20 22:43:31
424
720
37
1
Veterano
rose
#8RQ90Q8Q
12 5 043
2019-07-21 00:54:22
400
580
38
2
메가 나이트
#28R2RRLQ2
12 5 043
2019-07-20 22:42:45
238
720
39
2
맹꽁이
#29LCJVGQG
11 5 042
2019-07-20 01:32:48
50
240
40
1
Veterano
원러러
#82RLYGLLJ
13 5 002
2019-07-21 00:51:12
466
600
41
1
Colíder
동순이
#9L0VVQ9J2
12 5 002
2019-07-21 00:37:35
1230
720
42
1
YubinG
#GRL8QQ8Q
13 4 990
2019-07-18 05:34:45
88
120
43 갊나무
#92LUCGQVP
12 4 837
2019-07-20 14:12:46
50
280
44 먹방신
#PPV88G2RY
10 4 772
2019-07-20 04:25:51
340
240
45 Veterano
Skylar
#PLL92RR
13 4 700
2019-07-20 23:29:54
473
560
46 SeohuTLE
#P0YP28PR
13 4 159
2019-07-20 13:02:50
222
440
47 도깨비
#PU8PQ09GR
8 4 005
2019-07-21 00:53:59
678
610

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web