YC战队⭐️亦辰网游

#QC9R00J

50 656

50 / 50

我们的部落QQ群:133582810.欢迎大家加入,每一个位部落成员都是十分重要的,你们与部落同在!么么,每周捐卡不得少于50,参加部落战集卡,就要打完终极战。需要代打可以联系******店:亦辰网游。每周清理没有没有捐卡的. 集卡有参加,最终战必须打!

Admisión de Clan
Miembros 50 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 50 656
Trofeos necesarios 4 300
Líder 辰辰
Rango de Trofeos 3 809 – 5 621
Información del Clan
Ubicación China
Donaciones por semana 10 560
Veteranos 16
Colíderes 14
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Colíder
老虎部落
#PVVPQP90
13 5 621
2019-08-23 10:16:20
1159
460
2
3
Colíder
古拉顿
#2LQR0V2YC
13 5 309
2019-08-23 09:59:34
981
480
3
3
Colíder
可乐和芬达
#PJ2L8CQJ
12 5 301
2019-08-23 10:30:04
168
400
4
2
Colíder
ka ru
#8VJ2URG0
13 5 293
2019-08-23 08:50:30
346
280
5
3
Veterano
啪啪啪
#99QLQ0LR8
10 5 241
2019-08-23 09:09:07
56
240
6
3
Colíder
Carater
#V9UQ0R0Q
11 5 232
2019-08-23 09:22:25
122
350
7
4
jiabo
#9VYQ9LVP
12 5 231
2019-08-23 10:55:07
27
40
8
1
Colíder
易夏雨瑤
#92R28UPJL
11 5 228
2019-08-23 08:37:42
428
358
9
5
Veterano
amazinghuang
#98U22GVQL
12 5 204
2019-08-23 09:46:00
60
384
10 Colíder
星星皇帝布落
#9QJLQR9JQ
12 5 121
2019-08-23 09:32:57
714
400
11
1
changagam
#PJLVRJUL0
10 5 111
2019-08-23 05:31:30
83
40
12
1
Veterano
文翰帝国
#YQQC9JYQ
12 5 078
2019-08-23 10:15:26
174
80
13
2
Veterano
GDP
#80URVVCVQ
12 5 032
2019-08-23 10:53:52
326
440
14
1
Colíder
john chen 98
#8CQRCPCL
12 5 023
2019-08-23 04:45:08
590
320
15
1
插班生
#9L0LLU8P
11 5 019
2019-08-23 10:41:12
64
120
16
1
Colíder
$juanqui$
#8GRJR0PQR
12 4 962
2019-08-21 14:45:35
68
80
17
2
Veterano
Oliver
#2R0UY0QRL
11 4 946
2019-08-23 10:20:17
82
40
18
2
Veterano
king
#9R80GGJ8J
10 4 945
2019-08-23 08:38:17
198
160
19
1
Veterano
xzy
#YCURLVJL
11 4 943
2019-08-21 06:03:04
40
80
20
2
大江大河
#9VLGL8VPP
10 4 921
2019-08-23 04:32:16
158
320
21
6
Veterano
一枪穿云
#28Y9YUVLL
11 4 912
2019-08-23 10:09:45
134
200
22
1
König Minos
#Q8Q00LGR
11 4 903
2019-08-19 07:33:34
0
0
23
1
Veterano
梁大神
#P900Q8892
10 4 896
2019-08-19 09:33:21
208
80
24
1
无我
#LUJJLG9R
11 4 886
2019-08-19 10:46:15
8
40
25 宗哥大疙瘩
#2L9RY8U
11 4 864
2019-08-22 07:27:04
230
160
26
2
Veterano
天神
#2G82JR88P
11 4 858
2019-08-23 07:25:26
376
280
27
1
Veterano
腊月帝
#9JLQ0CUY9
10 4 856
2019-08-23 05:19:30
20
406
28
1
天气预报
#8LQY9CQG0
10 4 855
2019-08-23 08:56:51
22
120
29 深渊
#PV2QQYU28
9 4 841
2019-08-23 10:31:08
174
40
30
2
地表最强
#29G8LYR9
12 4 840
2019-08-23 04:54:50
68
120
31
1
衬你高洁
#VVL080VL
10 4 796
2019-08-23 08:47:59
36
200
32
2
小乞丐
#80VGJCVQP
11 4 794
2019-08-23 00:43:26
172
120
33
2
Colíder
ALex
#LPYPJVYG
11 4 773
2019-08-23 07:41:11
307
320
34
2
焦了鹏了万
#P8C9YJCV9
10 4 738
2019-08-23 04:37:18
137
80
35
1
Veterano
MISS-宇哥
#V9VJ202G
11 4 708
2019-08-23 05:59:26
114
280
36
3
nono 先生
#2J8PCL08L
10 4 701
2019-08-23 05:11:28
36
160
37
2
Colíder
yingxr
#20JGY8CGP
12 4 664
2019-08-23 09:38:46
833
440
38 22222
#PP02LY8U8
10 4 648
2019-08-23 10:35:16
20
0
39
2
皇皇鸿
#20G0PQLPC
10 4 643
2019-08-23 10:38:39
0
40
40
1
恛薏
#2C9YVJ2UL
11 4 588
2019-08-16 03:20:34
0
0
41
1
猴子村霸主
#QV8P88G0
12 4 540
2019-08-23 08:44:36
605
320
42
1
威到嗨甘
#PGGPRL89Q
10 4 457
2019-08-23 09:33:26
0
150
43
1
Veterano
狂拽酷炫屌炸天
#LV9PPJLV
9 4 324
2019-08-23 06:13:22
196
280
44
1
Veterano
海哥爱法海
#82PJJ0RYV
9 4 153
2019-08-23 09:21:35
200
280
45
1
Colíder
藤野先生
#209UUJ9JJ
11 4 105
2019-08-23 04:00:17
19
40
46
1
Colíder
Fight&火狐
#2QJLPLG9P
10 4 078
2019-08-19 09:57:18
28
40
47
1
Veterano
魔剑士
#QJ29VGC
13 4 031
2019-08-22 05:04:32
50
80
48
1
Veterano
赵嘟嘟
#Q2PURVC2
12 4 001
2019-08-23 08:50:41
172
160
49
1
Arena 12 Colíder
lee
#JCGUQRUY
12 3 974
2019-08-22 14:07:57
151
350
50
1
Arena 12 Líder
辰辰
#RRL0LQLR
12 3 809
2019-08-22 14:06:19
143
352

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web