family

#PV8UV0G

52 130

50 / 50

周捐卡900+给长老,副手看情况给,部落战希望能尽量参加。参加集卡战的请尽量把战斗*的场次打了。周捐卡过低并且部落战也不积极参加的会定期清理,希望大家尤其学生党合理游戏适当娱乐,祝大家工作学习愉快!部落qq群778112868可以加一下

Admisión de Clan
Miembros 50 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 52 130
Trofeos necesarios 4 600
Líder 逝水
Rango de Trofeos 4 415 – 5 583
Información del Clan
Ubicación China
Donaciones por semana 8 364
Veteranos 8
Colíderes 17
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1
1
Líder
逝水
#JRL2GJ0
13 5 583
2019-08-21 09:05:48
566
280
2
1
Colíder
吴少年
#GGVQ02GR
13 5 525
2019-08-21 04:37:43
144
80
3
2
Colíder
Cyun
#9R2VP9GJ
13 5 525
2019-08-21 07:40:56
548
240
4 Colíder
bluefish
#GURJP0V9
13 5 432
2019-08-21 09:00:35
248
200
5 Colíder
jjfly
#922VCJRPP
12 5 428
2019-08-21 05:09:38
174
160
6 Veterano
歹匕丶示申
#288RGUPRJ
12 5 355
2019-08-15 22:15:18
0
0
7 Veterano
丹为一个你
#LYLJYPY8
12 5 285
2019-08-21 07:33:09
100
200
8
1
东仔丶66
#2C8VC2JQ
12 5 274
2019-08-21 05:05:17
184
200
9
1
Colíder
盛装骑士
#9VU0JVVVY
11 5 245
2019-08-21 07:14:02
210
200
10
2
西伯利亚狼
#2JYQ2C88V
12 5 234
2019-08-20 13:48:39
68
80
11
3
Colíder
负责拉仇恨
#P8GGYRP9R
11 5 189
2019-08-21 09:23:18
76
280
12
1
Colíder
假礼貌请螺旋去世
#290QY0G0V
12 5 182
2019-08-21 06:38:38
369
240
13 向阳屯
#JJ2QLP0Y
11 5 166
2019-08-21 03:47:53
0
120
14
2
南洋卧鸿
#29RG0VCJ2
11 5 140
2019-08-20 23:08:07
10
120
15 Colíder
JACK
#90JJLJVQ0
11 5 126
2019-08-21 08:57:23
418
280
16
2
van
#9LY9GRP2C
11 5 111
2019-08-21 03:27:41
341
240
17 疯狂的国王
#VLQ2GRP8
10 5 111
2019-08-21 09:46:33
30
160
18
1
Odin
#PV90809GG
11 5 088
2019-08-21 09:41:42
192
240
19
7
Veterano
YYC
#P9G8GLR22
11 5 084
2019-08-21 07:14:35
278
280
20 会走路的小可爱
#2G9L2JPV
11 5 083
2019-08-20 15:42:18
66
120
21 Veterano
柯大雕
#290GLCRQV
11 5 072
2019-08-21 03:34:28
102
160
22 Colíder
紫树雨
#2QLP2CULP
12 5 064
2019-08-21 08:45:52
174
240
23
5
Veterano
推就完了
#9VG0PQPYC
11 5 064
2019-08-21 09:10:27
251
240
24 Colíder
254565446775446
#202JCUPCC
12 5 046
2019-08-21 03:35:51
84
120
25 Veterano
measure
#UJGJ0V2
12 5 042
2019-08-20 10:55:28
88
120
26
1
Veterano
Sun
#9VL2VLCVJ
11 5 032
2019-08-21 05:15:44
298
221
27
4
马丁
#990Y89VU
12 5 031
2019-08-20 23:54:15
26
40
28
1
Mi SuGi JuN
#8UJJ8RLL
12 5 028
2019-08-20 15:16:13
0
0
29
3
今天有小雪
#PJ9QPRGQC
11 5 014
2019-08-21 08:28:33
66
200
30 super. 1
#P9GJ9PLPV
11 5 012
2019-08-21 09:11:45
122
240
31 Yi
#9PL8G0R8
10 5 008
2019-08-21 08:17:53
20
160
32 speechless
#2R8YP992Q
11 5 003
2019-08-21 03:55:31
208
213
33 Colíder
刘天矛
#88P2JY82
11 5 002
2019-08-20 02:21:14
76
0
34 剑 ,十三
#PG8UPGYPG
10 4 970
2019-08-21 09:55:52
136
270
35 TSW独秀
#9YLQ9RJVL
11 4 942
2019-08-21 07:43:42
8
120
36 逗比
#8U28CVPQ
11 4 934
2019-08-18 01:09:13
0
0
37
4
kobe
#PRJVGC0L2
10 4 880
2019-08-21 09:16:32
98
160
38
1
星樱
#9LVY9QG9G
11 4 861
2019-08-18 04:10:45
0
0
39 david
#9GP0LVLUU
11 4 856
2019-08-21 05:24:37
0
0
40
2
Colíder
小乖
#QVLQ8LCL
13 4 852
2019-08-21 09:56:39
576
280
41
1
Colíder
Brilliance南雅最六
#9J809V99
12 4 838
2019-08-21 03:43:57
38
40
42
2
牛b哄哄12
#PVGQLU9PP
10 4 816
2019-08-21 07:16:45
198
280
43 Colíder
Mr Liu
#QU2QYUJ9
11 4 778
2019-08-21 09:10:53
162
40
44 Colíder
Se7en丨Rhythm
#C9CVU89P
13 4 762
2019-08-21 09:15:35
535
260
45
1
supercell
#PL98GVGC8
10 4 750
2019-08-21 09:34:36
426
240
46
1
手握杀猪刀 刀刀催人老
#2UC0CRQVL
10 4 698
2019-08-21 08:04:42
103
200
47 Colíder
寻羽
#2G8L2YVCJ
11 4 654
2019-08-21 06:37:59
138
200
48 熊熊ai小鱼
#YPY9LJCY0
10 4 623
2019-08-21 09:46:20
8
240
49 Veterano
背包的
#20QGYLPUR
12 4 615
2019-08-21 04:01:14
85
120
50 Colíder
清秩
#89QGGY0UR
11 4 415
2019-08-21 08:58:11
250
200

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web