High five

#PV2U8229

58 365

46 / 50

5.25/High five 클랜에 오신걸 환영합니다~ 클랜전 참여시 수집일3회와 전쟁일필참!!/ 매달 다양한 이벤트! 클랜 문의는 톡ID:byoki0621로 해주세요! 🇰🇷Clan Ranking (5,6,13,8)

Admisión de Clan
Miembros 46 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 58 365
Trofeos necesarios 5 300
Líder ✨TFA_Byoki™✨
Rango de Trofeos 4 987 – 6 627
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 25 076
Veteranos 6
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Ra☀️Soul✌
#CQY2VVP0
13 6 627
2019-10-20 15:01:22
0
40
2 Ra☀️PCW⚡
#980PL28
13 6 529
2019-10-20 15:14:08
0
0
3
1
Veterano
구세준
#29C2G2L8J
13 6 378
2019-10-20 15:08:51
754
520
4
1
JUSTHIS
#GLR28G89
13 6 344
2019-10-19 07:44:39
154
120
5
2
JJHyuck⚡
#CC909V99
13 6 207
2019-10-20 16:00:21
252
600
6
2
ㅁㅇㄹ
#2QYVRGQPU
13 6 108
2019-10-20 11:57:19
718
480
7
1
Veterano
스케팀
#2YGURQYJU
13 6 092
2019-10-20 16:31:24
472
660
8
3
[ ξ ] Zeta
#JYJUQ8UV
13 5 943
2019-10-20 15:23:34
1152
680
9 세렝
#22Y2LYUY9
13 5 920
2019-10-20 14:27:03
245
600
10
2
Veterano
✨SPYDER✨
#2QR2J88Q
13 5 823
2019-10-20 14:02:22
1317
800
11 아무리생강캐도난마늘
#20J0YUC9G
13 5 820
2019-10-20 16:29:23
0
0
12
2
tw
#P2RP2CJ2
13 5 819
2019-10-20 16:48:12
170
240
13
2
Hi°
#8988Q8GPC
13 5 818
2019-10-20 17:16:55
412
480
14 Ra☀️Fībõ✨
#2YQ9QR8VJ
13 5 817
2019-10-20 13:03:12
0
40
15
1
Veterano
공포의4번타자
#8R08Y8JGV
13 5 764
2019-10-20 16:08:36
1054
760
16
5
YouTube 지니오TV
#2YJG00P0G
13 5 730
2019-10-20 15:07:54
144
400
17
2
익명
#R2RGPP2C
12 5 687
2019-10-20 02:28:38
443
520
18
1
WHITE_CHALK™
#9RY8GCUU
13 5 659
2019-10-20 04:07:54
150
240
19
1
굴러간당
#8QCC0R22
12 5 657
2019-10-20 12:05:02
670
560
20
1
elbowman
#PPU90Y292
12 5 642
2019-10-20 13:07:36
284
760
21
1
God Bless You ✌
#2PRG2PQ2
13 5 632
2019-10-20 15:54:25
1268
480
22
2
Veterano
도킹
#98LG2UJPY
13 5 607
2019-10-20 15:19:54
1386
790
23
8
Veterano
삐졌우
#2JR0YGQR8
13 5 606
2019-10-20 14:48:22
262
600
24
4
EYES ON ME
#CJULUL9
13 5 583
2019-10-20 17:42:24
50
130
25
2
FAST PACE
#90CPRYGRG
12 5 575
2019-10-20 11:32:43
312
590
26
9
nickname royale
#82UC8JQPV
12 5 567
2019-10-20 10:13:33
494
476
27
4
Hide TV
#8ULYQGLL
12 5 567
2019-10-20 17:24:18
40
80
28
5
이준희
#909JL89RC
12 5 549
2019-10-20 12:23:43
502
400
29
4
짬뽕 신속 배달 호그 라이더
#288PQG28C
12 5 532
2019-10-20 13:58:54
188
120
30
6
Líder
✨TFA_Byoki™✨
#2J2L8GQQU
13 5 532
2019-10-20 13:16:01
616
720
31
1
y͙e͙l͙l͙o͙w͙
#8RQYL0JRQ
13 5 518
2019-10-20 07:54:20
446
560
32
3
작은차돌
#2G8PRYJL2
13 5 512
2019-10-20 09:56:48
226
400
33
4
오징징
#2LYJGQPGV
12 5 500
2019-10-20 15:44:35
378
550
34
2
쿨훈
#2VY9RGGLP
12 5 484
2019-10-20 01:38:01
198
640
35
1
010
#LJ0L9CJ2
12 5 479
2019-10-20 17:43:29
468
520
36
10
한국남자
#YQG29820
13 5 461
2019-10-20 17:15:15
674
480
37
1
♣️Level up♦️
#289CU8C2R
13 5 376
2019-10-18 01:35:49
0
40
38
1
독서
#809Q8J9J0
12 5 367
2019-10-20 13:43:55
132
360
39
1
Forever
#20JR02R20
13 5 310
2019-10-20 08:01:42
246
80
40
5
capsaicin
#2J2CVRLQ9
13 5 300
2019-10-20 14:24:35
440
490
41
1
Arster
#2CPQYGVGJ
13 5 257
2019-10-20 14:21:02
209
120
42
1
누리
#2V9PG8U99
12 5 231
2019-10-20 15:24:46
452
600
43
2
Kanco
#28P80VRR
12 5 169
2019-10-20 15:43:11
498
640
44 H.M학살자
#2220P02PP
13 5 147
2019-10-20 14:52:06
82
240
45
2
te없이맑은개
#2UU9C8Q8
13 5 062
2019-10-20 05:07:50
104
240
46
2
✨ice wizard✨
#8YCCGLPQL
12 4 987
2019-10-20 13:34:17
30
40

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web