korean

#PP90RRP

55 802

48 / 50

트로피 5700이상 장로 6000이상 공대드립니다. 클랜전 수집카드 전쟁승리 대표의 절반 이하거나 한주 지원 100이하면 강퇴사유입니다. 다른제약은 없으니, 자유롭고 분위기 좋은 클랜에서 함께해요~

Admisión de Clan
Miembros 48 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 55 802
Trofeos necesarios 5 300
Líder 최해피
Rango de Trofeos 4 883 – 5 964
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 13 030
Veteranos 21
Colíderes 10
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1
9
Colíder
i will not bow
#2LQU0P8Q
13 5 964
2019-07-18 06:26:01
1066
400
2
1
Colíder
♤♡☆♧
#2GQQRQGG9
12 5 905
2019-07-18 06:20:20
137
400
3
1
Colíder
goda
#8LV82GPY
13 5 859
2019-07-18 06:06:14
124
200
4
7
Colíder
Nayaoppa
#CY0RQL9R
13 5 801
2019-07-18 00:28:50
380
320
5
2
Veterano
삔무아빠
#80QRV9VG
13 5 775
2019-07-18 06:42:00
240
330
6
2
Colíder
phobos (JK)
#JJC8GLGR
13 5 771
2019-07-18 02:26:57
178
300
7
1
Veterano
민들레홀씨
#82Q0PPVG
13 5 754
2019-07-18 03:52:34
468
320
8
7
Colíder
데스나이트
#8YUU9LRCG
12 5 707
2019-07-18 06:24:46
306
400
9 Líder
최해피
#2UYR8JJ2
13 5 684
2019-07-18 03:41:55
650
320
10
5
Colíder
uki
#JL9QYLL9
13 5 644
2019-07-18 05:16:41
391
280
11
3
Veterano
gue
#RU80YYG2
13 5 644
2019-07-18 06:29:11
296
360
12
2
ManOfGeo
#88PVU9YJ
12 5 627
2019-07-18 06:05:44
220
320
13 Veterano
이준
#8JUQG8YY
13 5 612
2019-07-18 05:28:07
412
280
14
2
Veterano
wolf9999
#2LCYRQRRV
13 5 608
2019-07-18 06:47:09
334
240
15
2
완머
#8PJP8QY9R
11 5 517
2019-07-18 06:08:46
164
280
16
2
Veterano
쭌쭈니
#92JUYU0Q
12 5 515
2019-07-18 06:04:28
376
280
17
10
Veterano
박페르시
#G89JQ2GC
12 5 508
2019-07-18 06:23:34
136
280
18
1
Veterano
andryu917
#22808CVP
13 5 507
2019-07-18 05:58:56
628
360
19
4
Veterano
거인들출동이다
#22G89RJRJ
13 5 506
2019-07-18 05:40:48
466
360
20
4
화니
#29880LR8C
12 5 489
2019-07-18 03:32:03
702
240
21 Veterano
P★E★K★K★A
#8VJRQCPVU
12 5 481
2019-07-18 04:51:36
458
360
22
11
짬뽕
#99YQ9R9LL
12 5 468
2019-07-18 04:29:49
92
240
23
1
Veterano
석현기주로얄
#29JQRP2VL
13 5 433
2019-07-17 23:30:16
184
280
24
1
전진
#90PQRVYPC
13 5 433
2019-07-18 06:30:41
946
400
25
2
Colíder
Justin
#CRJQ0LRL
13 5 416
2019-07-18 02:55:58
70
200
26
6
Veterano
Stanley Min
#8Y0J08UU
13 5 407
2019-07-18 00:31:00
258
280
27
2
Veterano
맥댐 팔방댐
#8PV88Q2PY
12 5 395
2019-07-18 05:23:32
124
240
28
4
Veterano
김태원
#8LG8QV0RJ
12 5 384
2019-07-18 05:49:06
374
320
29
3
Colíder
타이틀최
#V2JQPQ08
13 5 361
2019-07-18 06:03:00
206
160
30
2
빠사
#9JC8P0QP
13 5 356
2019-07-18 04:00:00
296
240
31
3
SOUTH04
#PJLRLGQR
12 5 346
2019-07-18 04:45:42
160
200
32
2
Veterano
모모링
#PQ9L9P9L
12 5 331
2019-07-17 23:05:52
250
240
33
2
Veterano
bigkuoju
#2VQYQQ8GG
13 5 326
2019-07-18 05:53:17
440
320
34
2
세상빛
#99YGY2PPC
12 5 323
2019-07-17 23:18:55
48
320
35
2
2루수잘하는애
#29QCLCLYP
12 5 322
2019-07-18 04:09:16
172
280
36
1
Veterano
잠실남
#8QCCVJ22
13 5 283
2019-07-16 22:42:24
28
40
37
4
또대야
#RJUGQJYV
13 5 277
2019-07-18 04:04:40
94
240
38
2
Colíder
아론토이2
#JLGYYUGL
13 5 274
2019-07-18 03:40:49
82
240
39
1
Veterano
Senpai-Sensei
#8G0QC9LR
12 5 245
2019-07-17 13:25:37
58
160
40
1
Veterano
안지환
#VUG29Q88
12 5 242
2019-07-18 00:30:43
74
240
41
1
Veterano
순신대장
#29CGVC8RV
13 5 217
2019-07-18 05:14:24
56
240
42
2
황금돼지
#9YQJYG080
11 5 172
2019-07-18 00:30:57
86
240
43 이재영
#2QULQ8LU
12 5 160
2019-07-17 10:14:16
76
160
44
2
현Mo
#CJ8QVJ8
13 5 132
2019-07-18 03:52:39
56
320
45 karby
#989LJGVL
13 5 006
2019-07-13 13:09:19
0
0
46 Veterano
바다숲
#2CGYGJ8C
12 4 949
2019-07-18 06:13:53
212
360
47 Tm
#2YQJLVRGC
13 4 942
2019-07-17 22:41:47
252
200
48 TLCBG
#98CGGU0L
13 4 883
2019-07-18 05:55:04
48
80

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web