#Royal Crashers

#PCGY2JU

57 224

47 / 50

since 16.03.10 [🇰🇷] (가입:킹타12이상, 클전승60회이상) (강퇴:클전2희연속미사유불참시) 알아서 할꺼하고 즐기는 클랜입니다. 가입시 나이,지역,인사 부탁드려요!

Admisión de Clan
Miembros 47 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 57 224
Trofeos necesarios 6 000
Líder 싹싹싸악
Rango de Trofeos 4 001 – 6 213
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 4 100
Veteranos 6
Colíderes 2
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Veterano
우주최강두짱
#82JQ2PCJJ
13 6 213
2019-07-23 04:57:27
46
160
2 허송
#2PGQVC0YV
13 6 168
2019-07-22 22:39:38
88
80
3 Alpha Light
#L0CUVYQ
13 6 066
2019-07-23 05:19:39
68
120
4 만궁
#28QQ0YUY
13 6 060
2019-07-23 03:19:02
50
40
5
1
ydse
#VVLQLGP
13 5 950
2019-07-23 04:57:29
146
160
6
1
한번만이겨주
#29QV8L2YP
13 5 934
2019-07-23 05:09:31
88
80
7
2
Veterano
으래갱
#QR89UPVQ
13 5 927
2019-07-23 03:57:49
136
120
8 ♡둡다현♡
#290Y9Q9UP
13 5 896
2019-07-23 02:24:05
78
160
9 강물치
#QPGP0JUY
13 5 853
2019-07-23 00:35:13
180
120
10 Colíder
산군
#8LL9LGCR
13 5 830
2019-07-23 03:46:12
208
120
11
1
알 수 없음
#GCRYPRL8
13 5 809
2019-07-23 01:35:02
78
120
12
1
Veterano
로엔그람
#8Q8UY2QJ
13 5 798
2019-07-23 03:48:40
130
160
13
4
JongP
#JJGVU2LC
13 5 793
2019-07-22 23:42:29
130
80
14
1
KING
#QP82JCP2
13 5 775
2019-07-23 04:52:27
106
120
15 루피
#9YYLVG0J
13 5 763
2019-07-23 02:33:09
126
120
16 우령
#2GQJLQPJ
12 5 735
2019-07-23 04:45:51
166
80
17
3
Ryuke
#2GQJ0QRY
12 5 720
2019-07-23 03:05:22
10
40
18 Veterano
오사장
#RC92QCUU
13 5 667
2019-07-23 03:37:32
176
120
19
1
일청
#29082PJP2
12 5 642
2019-07-23 04:29:58
96
80
20
1
Veterano
Mr.Son
#99P90QV0Q
13 5 607
2019-07-23 03:23:52
294
80
21
2
Rey Yoo
#2CVU2JYP
13 5 588
2019-07-23 00:04:46
88
120
22 Qqa
#20VUU9U9U
12 5 585
2019-07-23 02:20:09
44
80
23
4
Colíder
chazz
#22L0CP2V
12 5 540
2019-07-23 03:58:01
70
100
24 오렌지저글링
#L0VYPQ9L
13 5 529
2019-07-22 23:40:13
10
80
25
4
Líder
싹싹싸악
#28LRP802Q
13 5 522
2019-07-23 04:49:08
190
160
26
3
비제이신
#JUCYUPLU
13 5 515
2019-07-23 01:14:50
126
80
27
1
도전하는자
#8CYLGJPR
13 5 479
2019-07-22 23:09:32
20
40
28
3
1ManGang
#PGY2JVQV
13 5 464
2019-07-23 04:34:58
108
160
29
4
kyle lee
#YRRQQQ
11 5 459
2019-07-23 01:47:19
94
40
30
2
조사부러
#9PR2L2JG
12 5 439
2019-07-23 00:34:06
100
40
31
1
피카츄
#8LPYC9UUV
12 5 415
2019-07-23 03:37:38
0
0
32
4
RiBB
#2L8U9CCC0
11 5 358
2019-07-23 01:57:49
18
80
33
1
violenhidden
#Q9J9RVQ8
13 5 352
2019-07-23 01:50:51
116
120
34 GAZUAAAA
#9LJC9UR9C
12 5 343
2019-07-23 01:35:17
28
120
35
2
뚠뚠
#9JGLYCCJ
12 5 340
2019-07-23 05:16:44
210
160
36
1
윤군
#2GP8PYP9
13 5 327
2019-07-22 08:06:55
10
40
37
2
kjh
#28UP8CC9J
12 5 318
2019-07-23 04:41:34
30
80
38 칠님
#JUCRV2V0
12 5 307
2019-07-20 16:35:40
0
0
39 군계이학
#Y8CP2980
12 5 272
2019-07-22 17:54:06
50
40
40
5
존잘법사
#88YVCGQ0
12 5 256
2019-07-23 04:48:11
148
160
41
1
Veterano
푸요르
#22PPP2YLV
12 5 234
2019-07-23 00:33:45
126
120
42
1
심심해크크크
#28Q8YUVUY
12 5 201
2019-07-14 03:37:22
0
0
43
1
하루벌이
#L0YRL20G
13 5 195
2019-07-22 13:52:37
0
0
44
1
image factory
#8R08PUJQ
12 5 133
2019-07-23 05:08:35
56
80
45
1
국회의원
#92PVPGP8P
11 5 095
2019-07-22 21:01:49
40
0
46
1
폭탄20
#200YQGQ8J
12 4 329
2019-07-23 01:20:34
18
40
47
1
Fizz™
#2RY9PQRQ
13 4 001
2019-06-20 16:48:25
0
0

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web