1st clan

#GC2QYY

57 726

50 / 50

환영합니다~~ ●주당 200개 이상 지원 및 클랜전 필참 ●미지원, 클랜카드 수집 후 미참여, 2회 연속 클랜카드 미수집 시 강등/강퇴 ●승급 일요일 밤 ●Korean Only!!

Admisión de Clan
Miembros 50 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 57 726
Trofeos necesarios 5 600
Líder jjajja
Rango de Trofeos 4 000 – 6 394
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 6 940
Veteranos 26
Colíderes 22
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1
1
Colíder
그리즐리
#808UQRYL2
13 6 394
2019-07-23 11:17:09
376
200
2
1
Colíder
골로가자
#VV808YLR
13 6 219
2019-07-23 09:09:03
310
160
3
1
Colíder
새우깡
#80RRRJYG8
13 6 019
2019-07-23 10:48:35
196
160
4
1
Colíder
쿠숑
#9JU2J90Q
13 5 967
2019-07-23 11:07:35
56
40
5
2
Veterano
MILK-JUNE
#29VQG229G
13 5 895
2019-07-23 11:37:40
314
160
6
5
Colíder
고산공작
#8QPRRGRJV
13 5 883
2019-07-23 11:56:04
198
200
7
2
Colíder
엄마쟤흙먹어
#28L2R2PQU
13 5 872
2019-07-23 11:52:31
461
160
8
5
Líder
jjajja
#20RL282P
13 5 867
2019-07-23 07:39:48
88
80
9
2
Veterano
골로가렴
#UYR9ULGR
12 5 838
2019-07-23 07:03:08
133
80
10
4
Veterano
yale
#Q0YUJYQQ
13 5 790
2019-07-23 11:42:51
204
160
11
3
Colíder
mc스라브
#JQJQLPVV
13 5 778
2019-07-23 11:14:43
258
200
12
2
Colíder
짱똘
#YU9RULPU
13 5 762
2019-07-23 11:38:28
158
160
13
5
Colíder
jay
#P8PPGLRU
13 5 732
2019-07-23 10:54:03
171
160
14
4
Colíder
효주아빠
#Q89UQLV
13 5 719
2019-07-23 11:09:08
128
200
15
3
Veterano
sunkim
#9UPPCQQRJ
11 5 714
2019-07-23 08:57:48
261
160
16
7
Colíder
hongury
#800J9VY8
13 5 656
2019-07-23 10:36:55
136
120
17
14
Veterano
캬하
#8YCCJ90RP
12 5 642
2019-07-23 11:14:40
220
160
18
1
Colíder
슈빌워핸드
#8L2C0R88Y
12 5 638
2019-07-23 11:55:37
50
200
19
5
Veterano
ascxzd
#YY8CPLLC
12 5 609
2019-07-23 00:06:33
58
80
20
7
Veterano
한영
#9U089QQVY
13 5 605
2019-07-23 07:48:01
70
80
21
5
Colíder
미후왕
#82CCJGLYL
13 5 605
2019-07-23 11:57:50
220
160
22 Veterano
조인성이여
#20QLQ9RJL
12 5 603
2019-07-23 11:41:57
140
160
23
2
Colíder
짱짱맨
#8JG09G8RJ
12 5 597
2019-07-23 02:09:46
50
120
24
8
Colíder
Alpha 센타우리
#PL8RGGQG
13 5 592
2019-07-23 10:54:19
138
120
25
4
Colíder
담배끊을사람
#8GR89QR2P
13 5 565
2019-07-23 11:52:52
182
160
26
7
Veterano
P.E.K.K.A
#2QJC9YLC
13 5 563
2019-07-23 09:24:16
68
160
27
8
Veterano
피글렛먹은푸우
#P0GVLY9Q
12 5 559
2019-07-23 11:11:57
40
120
28 Veterano
joaco
#8GL2LPG9
12 5 554
2019-07-23 07:47:31
90
120
29
14
Colíder
QONE
#RGYLRJCV
13 5 553
2019-07-23 09:48:42
30
120
30
5
Veterano
jC
#2GP0U82PR
13 5 551
2019-07-23 11:26:23
186
160
31
11
Veterano
투명한블루
#98CR9C98C
11 5 523
2019-07-23 09:01:58
10
80
32
2
Colíder
준테리
#PYGPVG29
12 5 484
2019-07-23 10:40:54
110
200
33
1
Veterano
지돌프
#8Y8QLPPQ
12 5 469
2019-07-23 11:36:27
50
120
34 Veterano
...........
#28J9P2Y80
12 5 454
2019-07-23 07:45:55
70
200
35
2
Colíder
jk
#9JQC299P
13 5 451
2019-07-23 11:42:50
258
160
36
4
Colíder
HouseBeer
#RGG29Y8
13 5 396
2019-07-23 11:49:10
90
160
37
2
Veterano
goodnightmrbond
#8RJQYQYV2
12 5 393
2019-07-23 10:53:11
170
120
38
4
Veterano
ㅏwoankznckuexl
#8CY2LLCLL
13 5 377
2019-07-23 11:46:30
168
160
39
2
Veterano
유찬
#9PYQ8YRV
12 5 365
2019-07-23 06:02:38
108
160
40
4
Veterano
클래시 로얄 최고
#GU2QQLP0
12 5 355
2019-07-23 11:19:58
108
160
41 럭키원스 ♡♡♡
#80UYJC8CQ
12 5 351
2019-07-23 09:41:53
100
120
42
4
Veterano
윤영준
#P280G9Q28
12 5 350
2019-07-23 11:55:41
176
160
43
2
Veterano
Daniel
#UGPCRQ2J
12 5 338
2019-07-23 08:49:41
48
160
44
3
Veterano
커피물조절장인
#2Q00VV2CC
11 5 323
2019-07-23 11:55:37
40
100
45
2
Veterano
!!!!!!!!!
#9LQGJ9VU9
11 5 315
2019-07-23 10:56:13
34
160
46
2
Veterano
DARK NIGHT
#8QL9GVCPJ
12 5 310
2019-07-23 08:36:05
96
0
47
1
Colíder
골로가리
#RVGLJL90
12 5 300
2019-07-23 10:00:51
0
0
48 Veterano
정지우
#8L0LCYPJ0
12 5 135
2019-07-23 11:40:08
30
40
49 Veterano
GGryan
#YGJUY99J
12 5 016
2019-07-23 11:33:26
198
200
50 Colíder
와니엉
#8Y80CV9P
13 4 000
2019-07-23 10:31:50
86
160

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web