cool

#C220Q0J

58 642

49 / 50

🎈가입 신청시 나이,지역 필수기재😤가입후 성인인증 갠톡 buster7151 필수♦️단톡방 참여필수♦️깊카이벤트 2종 실시♣️매주 토너오픈💛매달 정모개최💜클로보다 클원이 소중한 클랜💝성인only💎KCA소속💎

Admisión de Clan
Miembros 49 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 58 642
Trofeos necesarios 5 600
Líder Buster
Rango de Trofeos 4 856 – 6 417
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 16 060
Veteranos 6
Colíderes 16
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 아서●•
#PUQQL0PL
13 6 417
2019-07-18 13:38:22
256
320
2 Colíder
NobodyKnows
#9QLCYJUUV
13 6 266
2019-07-18 16:57:13
990
440
3
1
Colíder
JS crew
#RQLU0U0
13 6 205
2019-07-18 16:58:48
308
360
4
2
Colíder
부르지오
#2PGRJL909
13 6 201
2019-07-18 15:17:31
38
320
5
2
보겸그자체
#PVLUY09P
13 6 184
2019-07-18 18:51:50
138
280
6
1
Colíder
후루꾸
#8CYGQ2C9
13 6 176
2019-07-18 14:37:15
234
280
7
6
Colíder
이동석
#2V9R8VUP
13 5 955
2019-07-18 13:50:42
186
240
8
1
Colíder
rty
#2QCQ09Q8Y
13 5 943
2019-07-18 16:30:45
316
440
9
3
Colíder
hoho
#820YUY0J
13 5 913
2019-07-18 13:46:37
310
400
10
1
Líder
Buster
#8Q9U9L8P
13 5 891
2019-07-18 19:44:35
178
400
11
3
밍구❤️팽구
#288PYCGVJ
13 5 875
2019-07-18 16:31:20
186
320
12
2
Veterano
haru
#PPYCQQCP
13 5 868
2019-07-18 13:42:04
1020
400
13
4
Veterano
우리짱
#2VCQUPLQU
12 5 867
2019-07-18 08:56:06
156
400
14
1
충주연수동
#2CCGQPJJ
13 5 867
2019-07-18 15:01:49
566
400
15
1
슈퍼셀 지망생
#9QJVR20G
13 5 827
2019-07-18 18:08:58
66
280
16
6
Colíder
땡땡
#P88J009J
13 5 815
2019-07-18 17:04:16
738
400
17
2
규온파파
#9YJ998U9
13 5 787
2019-07-18 06:01:59
640
360
18 ㅤㅤㅤㅤPHARAH✨
#200QLGY2Y
13 5 764
2019-07-18 12:59:38
334
400
19
3
Veterano
JuJu♥
#98LL08LQU
13 5 750
2019-07-18 15:42:51
498
400
20
1
루니
#2YRL20YV
13 5 741
2019-07-18 16:09:21
180
120
21
4
Colíder
푸르미
#9G0LUQ00V
13 5 736
2019-07-18 19:32:50
1194
400
22
2
개병대
#2QRLR8Y98
12 5 716
2019-07-18 18:27:02
112
360
23 Colíder
professor
#CQ2PYJR0
13 5 701
2019-07-18 18:03:33
110
400
24 Tour마스터
#2GJQVGJ9C
13 5 647
2019-07-18 19:07:06
222
360
25
1
Colíder
니암
#G9LLCQR8
13 5 638
2019-07-18 19:14:20
480
400
26
1
Colíder
초딩라거
#8YVYC8U0
13 5 631
2019-07-18 18:37:25
384
470
27 잇쉬
#RLCRCV8Y
13 5 589
2019-07-18 16:20:13
238
390
28
1
Veterano
God
#RVLYULJ2
13 5 552
2019-07-18 17:54:23
86
320
29
1
Colíder
H C
#2U2VU8LUL
13 5 551
2019-07-18 06:25:14
318
280
30
2
"Pelix"
#20RG8GJP
13 5 550
2019-07-18 16:13:07
270
360
31 구름
#Q2Q998Y9
13 5 545
2019-07-17 23:14:35
352
320
32
2
아디오스
#2U0QJCR
13 5 529
2019-07-18 16:29:04
498
440
33
6
루피
#RGCJU0UR
13 5 449
2019-07-18 12:58:58
154
240
34
1
뽀루
#9LYUY2JJ
13 5 432
2019-07-18 12:12:09
328
360
35
1
noname
#2Y9V2JJGG
12 5 423
2019-07-18 17:52:53
160
240
36
4
팔불출
#892Y8P9UG
12 5 422
2019-07-18 19:20:40
592
360
37
2
Veterano
셀러문
#VG8PVLCG
13 5 412
2019-07-18 17:08:27
136
280
38
1
이주휘
#8VVL9J8PQ
13 5 394
2019-07-18 12:43:32
250
300
39
1
킹민준[king]
#8RLRUVG0P
12 5 340
2019-07-18 15:39:26
34
440
40 Colíder
아침에주스
#2V90CQ09V
13 5 266
2019-07-18 09:03:44
118
180
41 HS l cool
#P8UQVL8L9
12 5 231
2019-07-18 15:38:58
548
440
42 Colíder
에페
#2L92UG28Q
12 5 190
2019-07-18 19:50:09
120
120
43
1
Colíder
연우
#2UJGQ9Y9G
13 5 171
2019-07-18 12:47:54
332
320
44
1
Veterano
원기옥
#2URG2VRJQ
13 5 160
2019-07-18 03:15:46
168
240
45 슬기
#UPV2Y92
13 5 037
2019-07-18 09:32:49
100
280
46
1
양맨
#2L90VV2U
12 5 016
2019-07-18 08:46:07
10
320
47
1
ᶜᴿᵞˢᵀᴬᴸ✨
#PQUPPVYUV
10 5 005
2019-07-18 19:38:19
120
40
48 rio86
#98JCJQQ0G
12 4 975
2019-07-18 16:55:33
1278
440
49 진심이야♡
#28V28CLQ0
12 4 856
2019-07-08 05:08:23
0
0

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web