ابطال الجزائر

#9JRRGQGL

45 620

43 / 50

welcome🤙Algérian clan 💯+40 clan wars

Admisión de Clan
Miembros 43 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 45 620
Trofeos necesarios 4 000
Líder zízøü
Rango de Trofeos 3 969 – 5 169
Información del Clan
Ubicación Argelia
Donaciones por semana 5 408
Veteranos 36
Colíderes 2
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Líder
zízøü
#92Y09LJ82
12 5 169
2019-04-25 13:15:54
570
330
2
1
Veterano
zizou
#2PVYJQ208
12 5 021
2019-04-25 13:30:28
86
60
3 Colíder
adnen
#8QJ92QVQJ
12 5 012
2019-04-25 12:02:01
0
0
4
5
Veterano
fakhro
#UYYG80G
12 4 947
2019-04-25 11:34:55
295
200
5
3
Veterano
killer
#99QCPYPC
12 4 935
2019-04-25 11:08:54
689
280
6
2
Veterano
YSR1997
#2QPRGRVUV
11 4 839
2019-04-25 10:43:22
0
400
7
2
Veterano
DARTH VADER
#8902Q8JPQ
12 4 835
2019-04-25 12:14:52
531
200
8
2
Veterano
zineddine ⚡
#2Q0JGQ0YP
10 4 824
2019-04-25 13:17:13
148
280
9
1
Veterano
mohmad sukkar
#8UP80Q0J
13 4 784
2019-04-25 12:33:32
446
280
10 Veterano
Hamza
#PPJQGP9R
12 4 729
2019-04-25 11:29:22
112
240
11
1
Veterano
Wail judoka
#2VYUULJ8P
10 4 705
2019-04-25 12:15:50
42
280
12
1
Veterano
Yacine Dz
#8UUCQY02
12 4 691
2019-04-24 17:26:34
124
120
13 Veterano
bollorone
#8PLR98JJ
12 4 667
2019-04-25 13:21:38
468
340
14 Veterano
raid
#220YJ8VPQ
12 4 634
2019-04-25 07:35:38
26
0
15 Veterano
sid fethi
#GCGJGJLU
11 4 606
2019-04-20 08:36:29
0
0
16 Veterano
Amirouchi Top
#2PUY9UCJL
12 4 606
2019-04-24 19:47:41
38
80
17 Veterano
Mp5
#2YQUVRQCJ
11 4 528
2019-04-25 08:33:58
110
120
18 Veterano
royel of derk
#2QRP0UCC
11 4 487
2019-04-23 09:59:08
0
40
19
1
Veterano
Vamp
#Y0QJ9GRY
12 4 484
2019-04-25 10:54:48
292
240
20
1
Veterano
rombo
#29GLUU2PL
12 4 462
2019-04-21 16:33:10
0
0
21 Veterano
zizo zine
#989CJGGPY
11 4 448
2019-04-25 13:42:59
38
50
22
1
Veterano
khaled
#2LYCYRC00
13 4 376
2019-04-03 19:52:56
0
0
23
1
Veterano
madou
#2G2L9JJ8
12 4 359
2019-04-25 08:35:11
100
120
24
1
Veterano
#SAVE PALESTINE
#2PV2RJ2G2
12 4 303
2019-04-12 12:44:20
0
0
25
1
Veterano
soSXZ
#9RYR8CU8U
11 4 268
2019-04-25 12:49:38
11
230
26 Veterano
midou
#9R0C2GLJC
10 4 266
2019-04-24 20:46:19
28
0
27
2
Veterano
{Kazzan Hichem}
#JRJJGVY
13 4 261
2019-04-17 20:20:26
0
0
28
2
Veterano
L.KAFIZ
#JURG209
12 4 252
2019-04-23 13:24:18
0
10
29
2
Colíder
oussama boss
#9U8GL8J8U
10 4 239
2019-04-25 13:00:08
0
390
30 Veterano
ÎĐ ÎŘ
#8LGQ80QQ9
11 4 223
2019-04-24 19:11:14
0
0
31
3
Veterano
Êsčø Dãx
#2C9RPVU8Y
11 4 204
2019-04-23 23:19:12
70
40
32 elmer
#2JGCP090R
11 4 176
2019-04-25 13:19:59
40
70
33
3
Veterano
ใๆใๆใๆใ
#92L082JRQ
10 4 152
2019-04-25 13:47:14
396
88
34
5
Veterano
the king
#9Y90VV0VR
11 4 130
2019-04-24 21:05:00
10
40
35
4
Veterano
abdenour zeg
#90P8GVC8R
10 4 119
2019-04-12 20:36:08
0
0
36
4
Veterano
supercell
#98CVGR89
11 4 083
2019-04-23 18:38:06
20
80
37
4
Veterano
jälïlö
#2GYJLU2YL
11 4 079
2019-04-17 09:24:32
0
0
38
4
THE BLACK BEAST
#9JUV09GG9
10 4 049
2019-04-24 11:30:55
10
0
39
4
⚡Brook⚡
#8GJG80C0P
11 4 028
2019-04-23 12:21:23
30
40
40
4
Veterano
moundji
#CYCLG802
10 4 023
2019-04-24 09:30:42
108
40
41
4
diyaa dz
#2GQRGY0LC
11 4 008
2019-04-24 15:53:01
0
0
42 Veterano
hbibcom
#8YCYU9VCU
10 4 003
2019-04-25 10:30:53
0
0
43
5
Arena 12 Veterano
Mc.zízøü p.r.o
#P2JPL08UV
10 3 969
2019-04-23 12:39:29
45
120

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web