Dz Siblings

#9GJ9LVL9

47 578

49 / 50

bienvenue à tous. règle N°1 le respect. règle N°2 150 dons/semaine sinon out ou rétrogradé. soient actifs merci

Admisión de Clan
Miembros 49 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 47 578
Trofeos necesarios 4 000
Líder younes
Rango de Trofeos 3 391 – 5 424
Información del Clan
Ubicación Argelia
Donaciones por semana 10 040
Veteranos 15
Colíderes 14
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Colíder
kouki
#GLJU8UGU
13 5 424
2019-04-25 10:13:48
888
390
2 Colíder
Amine
#298RLJ82P
13 5 328
2019-04-25 10:23:22
537
360
3 Colíder
ragnar
#20CPUJQG
13 5 264
2019-04-25 08:10:48
884
360
4 Veterano
Fiko G4mer
#88ULP20C
12 5 011
2019-04-24 16:11:58
127
120
5 Colíder
✌Soheib✌
#2YC8GLPU
13 5 002
2019-04-25 07:54:50
299
320
6
1
Colíder
maximus
#289QL09JP
12 4 957
2019-04-25 02:19:26
236
280
7
1
Colíder
bowvb
#9L8PL28GP
11 4 944
2019-04-25 10:31:12
219
360
8 Veterano
plufpluf
#29YR08R28
12 4 914
2019-04-25 07:10:52
336
280
9
2
Veterano
walid sico
#9922VQ9V
12 4 802
2019-04-25 08:01:41
133
240
10
1
Colíder
kouki
#2Q8GG09YU
12 4 799
2019-04-25 07:19:08
128
120
11
2
Colíder
wolfy
#YQPLJJ2Q
12 4 765
2019-04-25 10:23:36
266
280
12
2
Líder
younes
#20VYVGJ8U
11 4 760
2019-04-25 09:29:52
264
240
13
2
Veterano
khaled
#2QVGJY08P
11 4 746
2019-04-25 06:41:12
294
280
14
2
isco
#8Y8YVYU9U
11 4 713
2019-04-23 18:02:05
48
80
15
1
Veterano
king
#22JRUU8Y0
11 4 677
2019-04-25 02:14:03
110
160
16
2
Veterano
yayouth
#8J8UVPC20
12 4 665
2019-04-25 00:30:50
342
310
17
5
Veterano
zodox
#P98CP9YY8
10 4 628
2019-04-25 10:25:43
475
320
18
1
Veterano
Mst
#8GQLJQPLV
11 4 626
2019-04-25 01:28:01
305
230
19
1
Veterano
merouane2000
#2QPGCCRL
12 4 625
2019-04-25 06:10:30
330
400
20
1
Colíder
Ghiles
#88QV2JPQ
12 4 622
2019-04-24 16:25:47
232
200
21
1
N.Boyka
#22YP8PJ8J
11 4 600
2019-04-24 16:00:38
88
160
22
1
Veterano
Larsa
#2PJQLG920
11 4 591
2019-04-25 10:06:54
145
240
23 Veterano
xena
#998J02L0R
11 4 539
2019-04-25 08:36:44
240
160
24 Colíder
anis
#9GP98RQGJ
10 4 479
2019-04-25 09:30:27
362
360
25 sam
#9RCL0YJU
11 4 436
2019-04-25 07:34:17
96
240
26 ganzo_3.0
#9LG9L0U09
10 4 420
2019-04-25 10:25:51
188
110
27
1
Veterano
pantera
#2UV9R90QU
12 4 398
2019-04-25 08:29:52
222
320
28
1
Colíder
oussama
#22L9J8PLQ
12 4 393
2019-04-25 07:59:27
314
240
29 aymen
#2QYQUJVYC
10 4 378
2019-04-24 21:50:06
108
120
30 yacine
#9RJY02YPG
11 4 337
2019-04-23 13:28:49
18
80
31 fahim
#2P292QYP2
11 4 331
2019-04-24 09:03:36
70
160
32
2
ken
#2RPPUYJ8C
11 4 317
2019-04-24 21:52:46
101
0
33
1
fethi le roi
#2G980QQ98
10 4 315
2019-04-25 04:59:28
142
240
34
5
⭐⭐⭐FATEH⭐⭐⭐
#PR2GPV8YG
9 4 308
2019-04-25 10:09:21
28
80
35
2
ghãnøü
#VR8LC0P8
10 4 307
2019-04-24 18:10:26
48
120
36
1
malik
#8V20QUJV8
12 4 262
2019-04-24 18:56:39
0
80
37
1
Colíder
rzi
#U2YQQ2YL
13 4 194
2019-04-12 19:30:01
0
0
38
1
Colíder
kimi
#2JVQC8RVY
12 4 186
2019-04-25 07:41:07
20
80
39
1
Kàrà
#8V9UC820
12 4 181
2019-04-24 16:01:57
66
120
40
1
Veterano
ragnar
#P009QLGJR
10 4 151
2019-04-25 07:41:26
136
400
41
1
Missi Qlf♓
#89U8V2YG2
11 4 127
2019-04-24 23:01:43
0
80
42 Clash Of Dream
#RP2JYUL9
12 4 120
2019-04-20 07:36:21
0
0
43 Colíder
smail
#9022Q8V9U
12 4 086
2019-04-25 09:55:17
519
360
44
1
néé nøŪ
#2UQGV8R9L
11 4 052
2019-04-22 12:47:20
10
40
45
1
Veterano
goldendesert
#9LQ0PCVPU
11 4 027
2019-04-25 10:18:35
244
360
46
1
MACHINE GUN♧11
#29Q0CPVG0
10 4 007
2019-04-24 20:11:00
0
0
47
1
Arena 12 Veterano
mehdi
#8Y2L2QJYY
10 3 833
2019-04-25 08:52:37
148
80
48
1
Arena 12 kbang
#20VG2RJVR
8 3 823
2019-04-25 09:17:19
40
80
49
1
Arena 11 laquica
#YP9QVYL2
11 3 391
2019-04-25 00:20:41
124
240

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web