Level: Korea

#99028Q0

58 034

45 / 50

🌎전 세계 유저들에게 한국 레벨의 공포를 🇰🇷☝가입조건 : 최트 6000, 성의있는 가입글 (나이포함)✌필수규칙 : 주100지원,매너,공지방참여,수집일참여시3회&전쟁일완료,외출🚫✋승급:주1000지원,상위10명

Admisión de Clan
Miembros 45 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 58 034
Trofeos necesarios 5 600
Líder Lv.오늘은
Rango de Trofeos 4 979 – 6 399
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 17 620
Veteranos 9
Colíderes 6
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Veterano
Sy
#2YPQUYU0J
13 6 399
2019-07-19 06:30:10
450
440
2 Colíder
Lv.어썸로이
#2J2G89YUP
13 6 293
2019-07-19 10:49:19
770
520
3 Colíder
Lv.반야✌
#2PVUY9Y2Q
13 6 206
2019-07-19 03:44:15
90
120
4
3
Colíder
Lv.토머스
#8Q8YC90J
13 6 073
2019-07-19 12:43:25
260
440
5
1
Veterano
하이^^
#Q0PGC09
13 6 055
2019-07-19 12:57:43
820
440
6 Veterano
미니딩크
#UP8VYYR
13 6 017
2019-07-19 10:45:04
200
440
7
2
Colíder
Lv.간지쩌는ⓘ
#8VP0V9CL
13 6 007
2019-07-19 12:38:27
730
440
8 Veterano
조콜
#8YPV9VJ2V
13 5 941
2019-07-19 10:57:31
760
520
9
1
Veterano
:R0YA1 Flush:
#82R280GC
13 5 935
2019-07-19 11:52:14
1130
520
10
1
✨つとスノ✨™
#88U20YPU8
13 5 919
2019-07-19 12:55:02
310
600
11
2
Lv.KINGSUB
#2289PRV
13 5 900
2019-07-19 11:26:51
460
360
12 Líder
Lv.오늘은
#20YV0RYP2
13 5 885
2019-07-19 12:50:11
620
540
13
1
민숑숑
#2PL0JQLL2
13 5 883
2019-07-19 12:38:24
130
560
14
3
Veterano
Lv.헬마
#2V8JJCPV
13 5 872
2019-07-19 12:47:38
920
520
15
7
Veterano
Lv.카이저
#8Q892Q2CY
13 5 816
2019-07-19 12:27:10
680
520
16
4
육식둘리
#2P0RJUCL
13 5 814
2019-07-19 11:55:31
100
560
17
1
지후
#2LQ2G8JY
13 5 802
2019-07-19 12:55:28
160
480
18
3
ㅇ0ㅇ
#YGLGUJJ2
13 5 801
2019-07-19 12:16:03
450
440
19
2
go
#ULQ08P0Q
13 5 781
2019-07-19 12:58:10
190
240
20
2
라무네
#20P0UPYC2
13 5 766
2019-07-19 10:25:50
120
520
21
2
Lv.빤딱코
#PL29YY89
13 5 745
2019-07-19 12:47:09
590
320
22
1
Veterano
Lv.빙룡
#LQ289G20
12 5 701
2019-07-19 09:43:07
200
240
23
2
dayeon papa
#22U899YUY
13 5 665
2019-07-19 12:34:59
420
520
24
2
Lv.꿈나무
#8L020JLR0
13 5 653
2019-07-19 11:57:24
340
400
25
3
Lv.봉봉팸
#PQU2YJJ8
13 5 649
2019-07-19 12:39:00
500
560
26
1
얼짱찬근
#2802QCCLJ
12 5 644
2019-07-19 12:40:59
210
360
27
4
Lv.샤크티
#8LJQ2C9P
13 5 643
2019-07-19 10:15:06
510
520
28
4
Nextel not
#8QGYQCCY
13 5 637
2019-07-19 12:26:25
140
240
29 Colíder
Lv.가임마
#9PPP0JP9
13 5 590
2019-07-19 10:54:24
410
440
30 LightBean
#Q82PPYPQ
13 5 582
2019-07-19 07:02:29
80
200
31 자이언트
#9UY80YYR
12 5 577
2019-07-19 12:07:33
170
520
32 Colíder
Don Quixote
#PQ8P28Q
13 5 529
2019-07-19 08:35:29
670
480
33 pjh4931
#2Y900RVJ
13 5 525
2019-07-18 13:53:33
170
280
34 FeWater
#JYCJYJ8
13 5 522
2019-07-19 12:40:30
720
520
35 Lv.육사시미
#CUY8Y9PR
13 5 521
2019-07-19 12:15:05
70
280
36 상똥이
#QJ0CR28Y
13 5 508
2019-07-19 09:32:49
310
360
37
1
호식
#8P0YJC2LV
12 5 468
2019-07-19 09:54:54
700
360
38
1
사황
#YJGQ0RU
13 5 466
2019-07-19 12:53:38
170
240
39 Veterano
Lv.아기
#9YV0LJ2Y
13 5 443
2019-07-19 12:47:28
750
480
40
1
천둥
#2YJPVQJJ
13 5 405
2019-07-14 22:27:23
0
0
41
1
무한도전
#JGRU9JCC
12 5 401
2019-07-19 12:42:26
140
240
42 maple syrup
#8UYYRPJQY
12 5 356
2019-07-19 08:58:32
620
400
43 lucas
#C9PVVLCY
13 5 050
2019-07-19 11:57:11
40
0
44 강아지궁둥이
#U80QV89U
13 5 028
2019-07-17 13:47:03
10
40
45 경무니
#80VCJV2GV
13 4 979
2019-07-19 10:15:59
330
400

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web