Angry Royale

#2YPJL0

59 226

50 / 50

단톡방 문의 0yong // 클전/개인트로피/지원 항목을 종합적으로 판단해 승급 및 강등 결정//성인클랜//도전12승,최트5800,클전80승 이상//가입시 나이기재//클전승률 50%미만 강등/강퇴//(since 2016.2)

Admisión de Clan
Miembros 50 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 59 226
Trofeos necesarios 5 300
Líder tado
Rango de Trofeos 5 319 – 6 367
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 18 720
Veteranos 24
Colíderes 8
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1
1
Veterano
☆Dark Prince☆
#29JCLJ8QU
13 6 367
2019-07-18 15:08:58
1070
400
2
2
Veterano
진성
#9RUV22C9
13 6 311
2019-07-18 08:49:35
140
160
3
2
Veterano
고민돼지
#8VRQRV8L
13 6 274
2019-07-18 19:34:27
190
440
4
1
Veterano
jhsK27
#JQ0PG2RY
13 6 037
2019-07-18 16:23:25
250
440
5
1
Veterano
semston
#8U2UU8C
13 6 025
2019-07-18 11:47:38
330
320
6
11
But`
#8YYRCVRRY
13 6 018
2019-07-18 15:01:55
298
360
7 Colíder
강찬
#8Q0PP8CL
13 6 016
2019-07-18 14:56:18
100
440
8
12
Veterano
용대박
#C9YVQUQY
13 5 967
2019-07-18 17:00:17
110
280
9 홈카피
#JPJV8QU0
13 5 962
2019-07-18 15:00:05
420
400
10
7
Líder
tado
#L9C0YQ9
13 5 948
2019-07-18 16:06:35
828
440
11
3
Colíder
완재
#2QLCR92P
13 5 916
2019-07-18 19:08:36
320
280
12 치즈
#JG9JY8UJ
13 5 913
2019-07-18 19:31:29
50
360
13
5
Bellnara
#80000CC0
13 5 883
2019-07-18 13:15:59
568
440
14
5
Colíder
Ar_Lsm
#U0P898R
13 5 877
2019-07-18 16:23:03
530
400
15
4
Veterano
곰순아
#Y202JCP
13 5 848
2019-07-18 13:44:04
650
440
16
1
현질은 이제그만
#GPGQRJGY
13 5 844
2019-07-18 08:59:26
200
280
17
5
Veterano
건들면 죽어
#2JGLJU9Y2
13 5 820
2019-07-18 18:16:19
340
390
18
10
Veterano
ROTTEN
#2QLRUP9Q9
13 5 805
2019-07-18 19:20:56
320
400
19
5
Veterano
성구리
#2QGC9QJL
13 5 791
2019-07-18 18:14:04
270
400
20
7
와니1001
#G2RYLU98
13 5 789
2019-07-18 16:09:01
540
440
21
7
Veterano
설이
#PJGY8UCV
13 5 781
2019-07-18 15:50:36
150
320
22
12
⭐️⭐️⭐️
#9RRPR0UL
13 5 763
2019-07-18 17:08:13
690
440
23 Veterano
깡패
#2RQ9QYJJC
12 5 742
2019-07-18 14:13:42
120
440
24
5
쨩셔요
#8G0GYLYU
13 5 735
2019-07-18 17:15:44
478
440
25
9
Colíder
spectator
#2YR9PVQ9
13 5 735
2019-07-18 19:25:55
520
480
26
5
Colíder
Red!!
#2VL0R9YR
13 5 731
2019-07-18 13:37:16
620
320
27
2
Veterano
광복형아
#98202YCY
13 5 727
2019-07-18 17:18:46
350
360
28
5
Colíder
lRYUl
#PV0JGQ8Q
13 5 725
2019-07-18 15:09:14
1270
440
29
3
Veterano
파란빛소년
#JUPJ8C2V
13 5 717
2019-07-18 14:00:30
640
440
30
9
Veterano
몽땅대지
#9JC2L9VC
13 5 705
2019-07-18 07:51:34
190
400
31
6
Veterano
LIME STONE
#2JQG0VQVR
13 5 671
2019-07-18 15:12:04
938
440
32
5
X-mas
#80JL8YCL
13 5 669
2019-07-18 08:44:29
380
280
33
3
뤽휘
#VV0J09G9
13 5 653
2019-07-18 13:39:27
280
320
34
12
Veterano
아인
#YQYY8PR
13 5 648
2019-07-18 13:36:33
230
320
35
9
Veterano
JOKER
#9VVYQ9P
13 5 646
2019-07-18 15:51:10
580
400
36 Veterano
뽀오완
#80GRJPUJY
13 5 642
2019-07-18 17:09:19
160
360
37
10
Veterano
BobaE
#80CPJUVJP
13 5 637
2019-07-18 19:02:46
750
460
38
1
Veterano
강민종
#8VGYYU2JP
13 5 629
2019-07-18 14:19:20
970
440
39
5
비행하마
#V9Q8UQUY
13 5 626
2019-07-18 15:10:11
430
430
40
5
Veterano
쏸적왕
#R98Q00Q
13 5 608
2019-07-18 07:20:34
190
280
41 Veterano
♋Gangster♋
#902L9G00
13 5 563
2019-07-18 15:04:46
30
280
42
2
TH
#G8UGCGJ9
13 5 542
2019-07-18 17:06:01
130
440
43
1
빅토리아홀릭
#R2P20L9Y
13 5 539
2019-07-18 17:43:10
160
440
44
6
Colíder
코코
#2PL9C8U9
13 5 531
2019-07-18 09:08:18
70
320
45
1
솜앤빈
#20R92URC0
13 5 469
2019-07-18 12:58:57
270
320
46
3
@토큰@
#98LUUGL0V
12 5 444
2019-07-18 15:49:10
310
320
47
2
7월
#JQVQ2CQQ
12 5 404
2019-07-18 18:06:56
100
440
48 Colíder
짱코
#20GPV8LV
13 5 344
2019-07-18 11:47:28
40
320
49 우주
#2PCQGQVUP
12 5 321
2019-07-18 13:12:24
70
280
50 Veterano
Pong Senpai
#UUYLUJ
13 5 319
2019-07-18 18:06:53
80
240

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web