تهرانیان

#2UG0YJLU

51 418

46 / 50

سلام ب کلن خودتون خوش امدید قانون اول ادب احترام قانون دوم بی احترامی برابر کیک اگ دونات نمیکنی از همون اول نیا

Admisión de Clan
Miembros 46 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 51 418
Trofeos necesarios 5 300
Líder hellboy
Rango de Trofeos 2 630 – 6 054
Información del Clan
Ubicación Irán
Donaciones por semana 7 652
Veteranos 22
Colíderes 12
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Líder
hellboy
#8PRGUCVY8
13 6 054
2019-10-16 18:24:26
402
240
2 Veterano
sh.x
#2PRJYYJJ
13 5 622
2019-10-16 18:15:58
474
230
3 Veterano
amام ی رir
#22CVG09Y
13 5 589
2019-10-16 14:40:43
266
200
4
3
Colíder
bit™Hellboy
#PUYPRJVUY
11 5 464
2019-10-16 17:49:41
656
320
5
1
Veterano
Atefe
#2RUJRY829
13 5 418
2019-10-16 19:38:27
301
0
6
5
Veterano
hamid
#YV2G8Q2J
13 5 407
2019-10-16 19:09:15
194
200
7
1
Colíder
☆HAPPY NOOB☆
#8Y02UYRQQ
13 5 369
2019-10-16 16:29:36
482
280
8 A d n a n
#2QCRJLQCP
12 5 351
2019-10-16 18:27:48
48
40
9
1
Veterano
RED APACHI 24
#YY9RY0JR
13 5 348
2019-10-16 15:38:21
206
250
10
5
Colíder
v a h i d
#CUQLCV8C
13 5 337
2019-10-16 19:01:29
281
0
11
1
Veterano
آبی دل
#RGLJ9VC0
13 5 269
2019-10-16 19:58:06
214
160
12
3
Veterano
Ali
#2URVV802
12 5 177
2019-10-16 19:02:00
98
160
13
1
Veterano
kiarash.kurd
#V0QG82Q
12 5 143
2019-10-16 18:40:38
110
280
14
1
Colíder
ABOLFAZl
#C00VR2L
13 5 099
2019-10-14 20:31:35
0
40
15
2
roozbeh
#2LCJRVQY
12 5 081
2019-10-16 11:11:26
90
240
16
2
Veterano
MARKOS
#9VY2QJUUJ
12 5 050
2019-10-16 19:31:32
324
220
17
1
Veterano
roya
#902R8U902
12 5 036
2019-10-16 18:55:37
50
120
18
2
Colíder
milan
#8YVJ02CGJ
13 5 002
2019-10-16 19:50:26
238
80
19 Colíder
rayan
#99PJV2PYG
13 4 998
2019-10-16 10:53:13
60
200
20
4
Veterano
Mohamad.Yasin
#JLVQ2Y9G
11 4 992
2019-10-16 16:53:53
134
200
21
6
Colíder
MoHamMaD.♤F♤
#V0GUVRCY
12 4 992
2019-10-16 15:44:55
108
80
22 Veterano
ahmad
#UQPLUL8
11 4 977
2019-10-16 19:24:50
78
200
23
2
Veterano
AMIR78HOSEIN
#9RC9P99GJ
11 4 963
2019-10-16 09:21:15
164
160
24
1
dokhi_lajbaz
#ULJUG902
12 4 903
2019-10-16 18:41:18
78
120
25
6
Veterano
rasoul
#98YUV0UG2
12 4 902
2019-10-16 19:36:10
247
280
26
2
Veterano
masoud
#Q2Y2Q2G
12 4 898
2019-10-16 18:48:54
163
240
27 Colíder
mohammad reza
#CYC9UCRR
11 4 898
2019-10-16 14:16:12
132
240
28
3
Veterano
[email protected]@
#VR22JLV8
12 4 853
2019-10-16 07:14:55
152
120
29
3
darbedar
#2PRRPLVGY
12 4 849
2019-10-16 19:00:01
142
320
30
2
Veterano
[email protected]@2
#9LU9YQ2G2
10 4 844
2019-10-16 18:13:06
392
200
31
2
Veterano
nasi
#PGQ89YQQQ
10 4 842
2019-10-16 17:24:26
100
160
32
3
Veterano
joker
#PG0LC2U9Y
10 4 802
2019-10-16 14:43:17
16
120
33
3
AHMAD66
#YCJJJ0Y2
12 4 800
2019-10-16 05:11:12
86
120
34
2
miri_king
#PYPVVVP2U
10 4 776
2019-10-16 17:47:35
86
360
35
1
Colíder
MehraD
#8RLR8RC9
12 4 766
2019-10-16 14:15:56
30
80
36
1
alireza
#9CY90P28P
11 4 658
2019-10-16 11:51:25
68
120
37 hector
#88CQYPJ
10 4 607
2019-10-16 20:00:33
1
240
38 یاسین
#UJGQP8UJ
10 4 569
2019-10-16 14:10:27
8
40
39
3
Veterano
F35
#RR29P2CY
12 4 446
2019-10-16 19:45:53
322
312
40
1
Colíder
*ALONE*
#2VJ29CCCG
12 4 424
2019-10-16 19:20:16
502
360
41
1
Colíder
GOOD DEVILL
#Y8QGG9L9
11 4 223
2019-10-16 18:37:12
93
240
42
1
Colíder
ERFANNFS
#900RCLV
11 4 001
2018-11-27 17:30:31
0
0
43
1
maruf rahimi
#LC2PQG0Q
12 4 001
2019-09-14 19:42:31
0
0
44
1
Legend
#2LLJGLJLG
12 4 001
2019-09-23 15:17:27
0
0
45
1
Veterano
AMIR HOSSIEN
#28RUQ0LG
11 4 000
2018-06-19 17:15:29
0
0
46
1
Arena 9 Veterano
ARTOOR
#8PGCQYRQ
8 2 630
2019-09-30 06:32:39
0
0

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web