Hell Korea

#2L02GU8

57 345

50 / 50

only한국인 즐기면서하는 클랜입니다.지인운영 절대 노노!!공대5명 제한 열심하는 누구나#일욜10시 지원150미만 컷 800장로승급500장로유지##클랜전2회 미참시 제재 스샷찍어체크#킹타12이상#클전75승이상#최트5600이상

Admisión de Clan
Miembros 50 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 57 345
Trofeos necesarios 5 300
Líder yeezy boost
Rango de Trofeos 4 277 – 6 040
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 1 800
Veteranos 13
Colíderes 4
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1
1
Veterano
Srgpower
#2P82VYJC
13 6 040
2019-07-22 06:51:40
118
40
2
1
Líder
yeezy boost
#9QURQ0U0
13 6 022
2019-07-22 07:00:01
50
40
3 히밤바생키
#282008U0
13 5 953
2019-07-22 04:48:00
28
40
4
3
Veterano
발본색원
#29J2UR00R
13 5 887
2019-07-22 07:08:34
60
40
5
1
Veterano
소민사랑
#2UQU0LC0G
13 5 878
2019-07-22 07:48:29
196
80
6
5
Veterano
뿌윙
#8J98VYJCG
12 5 869
2019-07-22 07:35:00
118
40
7
2
입다
#22VCRV8YQ
13 5 855
2019-07-22 07:16:59
28
0
8
4
Veterano
RayOne
#2LC2LLUCQ
13 5 849
2019-07-22 03:03:13
20
40
9 Colíder
박군
#RCVQ0LQ
13 5 837
2019-07-22 07:42:03
86
70
10 형준
#2VP88VG9V
12 5 759
2019-07-22 07:10:59
20
40
11
1
비껴라?
#JQVQU22V
13 5 756
2019-07-22 04:37:32
60
0
12
2
Veterano
이등분하면어느쪽도재생되지않아
#99JU9UQG2
13 5 753
2019-07-22 07:33:27
78
40
13
5
G-Dang
#C0GP909J
13 5 719
2019-07-22 07:37:00
10
40
14
3
폭탄맨
#GYUL9PU9
13 5 683
2019-07-22 06:04:00
0
0
15
1
Veterano
섬자타임
#8P088PLUQ
13 5 683
2019-07-22 05:27:55
0
40
16
3
알라바보
#PU98QVLU
13 5 682
2019-07-22 05:22:25
0
40
17
1
정천
#2J0J8VY2L
13 5 674
2019-07-22 06:29:01
18
40
18
1
FG.순수자부
#8UJ0GRUR
13 5 661
2019-07-22 04:05:13
28
10
19
5
데모니오
#C9C2VUCL
12 5 653
2019-07-22 07:20:47
30
40
20
3
Colíder
쩔어
#88RPYJC
13 5 629
2019-07-22 07:00:51
30
40
21
4
나시고랭♤
#90V98RU9
13 5 627
2019-07-21 12:19:49
0
0
22 Promessa
#PCPUU2V2
12 5 616
2019-07-22 06:40:15
10
40
23
20
culwaterz
#CG20GLGG
12 5 608
2019-07-22 07:22:52
10
40
24
4
Veterano
폐하
#8UPLJ80VR
12 5 601
2019-07-22 07:49:09
68
40
25
10
Colíder
DeathHunter
#9898Y9Q0
13 5 600
2019-07-22 07:47:49
30
40
26
5
학이
#8UULGUY0
12 5 559
2019-07-22 07:05:22
20
40
27
1
ohsungjin
#8892GQ8QL
12 5 539
2019-07-22 06:56:20
50
40
28
2
Colíder
히트다 히트
#2L29YR2V8
13 5 509
2019-07-22 07:28:42
38
40
29
2
쿠키앤크림
#2GGGRYVV
13 5 507
2019-07-22 06:33:13
38
40
30
1
Veterano
yeo0911
#2PU8JCUCR
13 5 503
2019-07-22 05:15:21
20
40
31
1
2017
#2C98GCJ2G
13 5 501
2019-07-22 07:25:10
38
80
32
2
요시노리
#8Q209GVR0
12 5 491
2019-07-22 03:56:28
56
40
33
1
Veterano
슈퍼 tunsten
#2QVV08YVG
13 5 469
2019-07-22 07:24:13
70
80
34
3
미넌
#GR2GJJUC
13 5 465
2019-07-22 07:17:53
28
40
35
2
루디
#89YP0GJ8
13 5 461
2019-07-22 07:38:37
10
40
36
9
Veterano
현규야가즈아
#9P90VVU09
12 5 459
2019-07-22 07:39:13
100
40
37
2
스피드카
#90V02GR9V
12 5 417
2019-07-22 07:43:33
30
80
38
2
한풍코프
#2LJ28J99C
12 5 413
2019-07-22 03:41:20
20
0
39
5
쿠그다
#2J0QY9UJ
13 5 393
2019-07-22 06:25:14
10
40
40
2
나는 클래시로얄 왕
#2900JRYCJ
13 5 379
2019-07-22 06:47:03
20
40
41
1
주현
#22VUCQ8R8
12 5 375
2019-07-21 17:29:19
0
0
42
3
빽도장인
#29JLLLYPR
12 5 364
2019-07-21 13:45:49
0
0
43
2
james
#C8U9JVPC
12 5 307
2019-07-20 16:41:36
0
0
44
1
Veterano
미르띤
#JJPRJ98C
13 5 304
2019-07-22 07:41:19
30
40
45
3
Cuber
#RQ2GLG89
13 5 303
2019-07-22 06:03:53
0
40
46 엉덩이
#29LQLQQP
12 5 136
2019-07-22 04:18:27
0
0
47 큰 그림 그리기 장인
#28GPQG9P2
12 5 135
2019-07-22 06:49:33
40
40
48 수호자
#8YVUU2PC
12 5 116
2019-07-22 07:09:00
0
40
49 후계자
#8R09V8V0
13 5 090
2019-07-22 05:56:01
10
40
50 Veterano
앵두
#9JC8CPLR
13 4 277
2019-07-22 06:28:22
76
40

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web