48 wilaya

#2JQPRU0Y

54 895

50 / 50

We Made A Clan 👣To Rule The Land 🌍Only With Men 🎯So If You Leave ♻Don't Come Back Again ⚠Because This Is The 🔝Clan+🔞no kids

Admisión de Clan
Miembros 50 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 54 895
Trofeos necesarios 4 900
Líder houssem
Rango de Trofeos 4 817 – 6 053
Información del Clan
Ubicación Argelia
Donaciones por semana 5 389
Veteranos 10
Colíderes 4
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Colíder
jon snow
#J8R0RYL8
13 6 053
2019-06-25 20:23:07
351
200
2 Veterano
Dïrar 21
#99PGJ0V8L
11 5 807
2019-06-25 17:34:30
242
160
3
2
Colíder
zAk
#P8CLY9UR
13 5 706
2019-06-25 19:29:01
246
200
4
1
Veterano
tibag
#2R92099QU
12 5 695
2019-06-25 15:23:10
0
40
5
1
tchiks
#V8YL9JG8
12 5 603
2019-06-25 20:05:18
126
160
6 Colíder
Gladiator
#2QC2RCPL
13 5 602
2019-06-25 16:09:02
92
80
7
2
Veterano
ANUBIS ⭐⭐
#9PCY2VGGV
12 5 556
2019-06-25 19:38:51
129
80
8
3
amine
#8VYPR0VP
12 5 544
2019-06-25 19:01:08
30
40
9
1
Colíder
لامين
#L9CPUG
13 5 543
2019-06-25 18:07:17
181
160
10
3
Veterano
Mohrez 100
#2GQVLQC9U
13 5 507
2019-06-25 20:21:44
256
230
11
3
Veterano
mr.oskol
#LY98G2GU
13 5 495
2019-06-25 19:08:08
253
160
12
2
Veterano
ghanou
#2GG8Q09CR
13 5 493
2019-06-25 18:20:01
180
120
13 Marbella_26
#8YYVVQ8UU
12 5 435
2019-06-25 18:00:55
239
200
14
7
Veterano
hamza19
#8LJJQQRRQ
12 5 421
2019-06-25 19:11:31
200
160
15
3
ZID_GIU
#898GY9CPU
12 5 415
2019-06-25 07:06:19
110
120
16 demolisher
#809LV9RP0
12 5 410
2019-06-25 20:06:19
368
160
17
2
amine24
#82YJURUPU
12 5 408
2019-06-25 18:52:09
189
120
18
2
DzBoumi
#JUJVLVPV
12 5 402
2019-06-25 18:56:18
194
160
19
2
moha21ss
#9CU88L9Q
12 5 386
2019-06-25 17:56:21
38
80
20
8
hicham007
#PYV09VL9
12 5 375
2019-06-25 20:12:09
275
230
21
14
black sniper
#8YGG8VV8P
11 5 363
2019-06-25 17:00:13
114
160
22
4
Freeslider
#29PY88QP9
12 5 361
2019-06-25 20:13:16
216
0
23
4
haithem
#PLC9U2GV
11 5 359
2019-06-25 15:10:48
0
120
24
2
S~darck joker
#8UYC2Y9YY
11 5 355
2019-06-25 14:23:18
48
80
25
2
śhäđøw
#2VYGCY9VV
12 5 354
2019-06-25 20:25:41
58
80
26
2
momodino
#8U9R20P0
11 5 342
2019-06-25 17:54:01
110
210
27
2
rabah
#22VRPCU8C
12 5 335
2019-06-25 20:19:35
18
80
28
2
Veterano
mimo
#2L8RY2V
12 5 327
2019-06-25 13:52:21
80
120
29 Achille
#CGVGCYR
13 5 310
2019-06-25 06:44:39
61
80
30
3
wail
#28J00LVQQ
11 5 304
2019-06-22 20:24:39
0
0
31
3
xarù
#9UGUVYYQ2
11 5 251
2019-06-25 02:52:18
90
120
32 wa
#P0GRLCCRG
11 5 213
2019-06-25 16:28:17
25
0
33
2
Chahir
#JL92QQQU
12 5 212
2019-06-25 16:30:57
74
0
34
1
î kîng îbrãhîm
#8P808J09G
11 5 202
2019-06-24 16:12:03
0
0
35
1
Veterano
Al-Amine
#882V988J
12 5 197
2019-06-25 10:43:02
86
120
36 dida
#20RQ8JVQG
11 5 144
2019-06-25 19:32:49
0
40
37 HUNTER
#29R9JRPCL
12 5 123
2019-06-25 17:46:34
114
120
38 Asénsìô HY
#9YJLLPULV
11 5 107
2019-06-25 12:25:45
28
120
39 is that abdou??
#2R00CGG2R
12 5 059
2019-06-25 17:38:56
38
80
40 Veterano
lhadi
#2PVUQ209U
11 5 055
2019-06-25 14:02:32
138
80
41 ✌JøKeR✌
#9LGYPR2Y8
10 5 041
2019-06-25 18:22:02
0
120
42 lamine oulds
#8CC8JCJ0Y
10 5 020
2019-06-25 15:07:25
0
120
43
1
YACINE
#9008CC8PL
11 5 010
2019-06-25 12:34:34
18
79
44
1
Líder
houssem
#2R2JUCGVR
12 5 009
2019-06-21 11:45:55
0
0
45
2
loukman
#8YC9UJRGC
11 5 005
2019-06-24 22:47:28
46
80
46 fateh
#VQUY09V9
12 4 931
2019-06-25 16:40:34
50
160
47 Zaki lord
#8C0VC808V
11 4 897
2019-06-25 18:40:04
30
120
48 islam le roi
#9VQG2RYJL
10 4 837
2019-06-25 13:43:03
124
40
49 Omar
#8UGV9QUL
12 4 824
2019-06-25 18:27:59
64
80
50 mugiwara
#2R22YUQ92
12 4 817
2019-06-25 11:57:11
60
120

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web