Nova大唐 l 风神营

#2CJG0RV9

57 976

50 / 50

大唐天子重磅回归!欢迎来到Nova大唐|风神营!本部落异常活跃,极其团结,上升速度巨快,进群请添加微信:272904301 我们的口号:低等级抗压升杯。招收历史4900+,平均卡等最低要求11,不足请搜索分部Nova大唐 l 蛟龙营

Admisión de Clan
Miembros 50 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 57 976
Trofeos necesarios 5 500
Líder 殇之风云
Rango de Trofeos 4 832 – 6 176
Información del Clan
Ubicación China
Donaciones por semana 6 480
Veteranos 7
Colíderes 7
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1
1
Líder
殇之风云
#L9VLJRGU
13 6 176
2019-06-25 15:58:07
498
240
2
1
Colíder
停!卡死了
#89RCLCGLY
13 6 144
2019-06-21 01:40:43
0
0
3
12
CML
#2LGVV2RPP
13 6 068
2019-06-25 13:01:54
158
110
4
1
Whisperd
#8VL9GUGR
13 6 026
2019-06-25 14:18:45
240
200
5
1
彩莲我男神
#GLGVGR9Y
13 5 996
2019-06-25 15:41:28
120
200
6
3
Colíder
唯唯的龙龙
#8V8Q0GG8
13 5 970
2019-06-25 16:27:04
250
160
7
1
Colíder
弥里娜'星辰
#VJUQJ9VY
13 5 952
2019-06-25 18:22:27
130
80
8 Veterano
哥布林初代目
#288U998P
13 5 920
2019-06-25 18:15:58
0
160
9
2
笑面追魂客
#GC928RL9
13 5 859
2019-06-25 09:29:42
168
160
10
1
redic
#GRQ0YCVU
13 5 859
2019-06-25 19:24:42
250
160
11
1
将孤独喂饱将回忆埋好
#8JVLVYCY
13 5 848
2019-06-25 16:26:51
250
200
12
8
cRse7en
#URGGUCLP
13 5 840
2019-06-25 15:17:53
170
160
13
2
☆小怪兽☆
#QQY90YGL
13 5 830
2019-06-25 16:41:38
90
160
14
1
Tseeee
#8U99YUJ2
13 5 827
2019-06-25 19:33:53
208
180
15
1
Dark Uchia
#8L2LL29V
13 5 735
2019-06-24 01:53:30
30
0
16
6
Veterano
雷赤龙
#V2V0YQ29
13 5 718
2019-06-25 15:08:59
120
160
17
1
Veterano
༺ེ༼ིཫ丘༵༒氏༵ཀ༽ྀ༻ྀ
#CRJURJ
13 5 690
2019-06-23 09:41:31
0
0
18
1
Colíder
夜战寡妇岛
#P9L99LPV
13 5 666
2019-06-25 14:02:33
140
200
19
1
yup
#20VRU2RU9
13 5 650
2019-06-25 15:03:49
70
160
20
8
院长
#UQQ2YRCQ
13 5 639
2019-06-25 14:42:50
288
240
21
2
Colíder
航哥
#2VYVJ29R
13 5 617
2019-06-23 03:49:54
0
0
22
10
星耀苍穹
#89U00QQPP
13 5 608
2019-06-25 17:03:52
300
190
23
2
坎德人
#VJLJPYG9
13 5 606
2019-06-25 15:19:49
270
140
24
1
不要非主流
#R29PUY2Y
12 5 570
2019-06-25 19:34:49
70
130
25
1
Veterano
kingslayer
#Y0J80L0G
12 5 567
2019-06-25 16:48:47
0
160
26
1
Fireinthe浩gg
#9V2LR0RJ
13 5 555
2019-06-25 04:41:45
0
80
27
1
Trainer 丶 Mr. L
#20LU2G0P2
12 5 555
2019-06-25 14:32:57
60
150
28
1
Veterano
惊破天
#2Y0CJVJYG
13 5 549
2019-06-25 15:43:21
456
200
29 红着眼
#8PYQ9JQ0P
12 5 542
2019-06-25 15:25:43
240
200
30
2
叫我久宝宝
#88UYGJR98
11 5 518
2019-06-23 07:19:22
0
0
31
1
渔福
#2PJQG8C9G
13 5 499
2019-06-25 15:10:31
556
200
32
1
今晚打老虎
#8YL8U8LL
13 5 477
2019-06-25 14:48:53
30
160
33
2
战神部落
#9CG282R0
12 5 473
2019-06-25 12:46:13
176
80
34
2
Dr. Lecter
#2YCPJY2QP
12 5 456
2019-06-25 19:35:44
0
160
35
1
颖儿宝宝
#9PQ8JLRV
12 5 440
2019-06-25 16:18:51
0
120
36
1
血舞
#2R8U989V2
13 5 428
2019-06-25 09:02:01
70
40
37
2
William Woo
#LRV8YL8G
12 5 411
2019-06-25 16:14:40
70
240
38
1
Colíder
☞企鹅电竞~影波风☜
#ULLPR9PY
13 5 392
2019-06-24 22:26:25
80
40
39
1
最低工资补差2690
#2JYJGQQPC
11 5 387
2019-06-25 17:27:24
88
120
40
1
CAESAR
#2Q9QYLLG8
12 5 353
2019-06-25 18:14:54
0
160
41
1
戰無不克
#288P0PLRU
13 5 340
2019-06-25 12:19:43
168
200
42
1
RemarkableMDX
#QRGQJ9G9
13 5 309
2019-06-25 10:38:35
40
80
43
1
零落吹雪
#RLJQ2CV0
12 5 308
2019-06-25 16:02:38
200
170
44
1
Colíder
老虎怎么了?
#PUV982LJ
13 5 242
2019-06-25 16:13:09
110
240
45
1
菲德洛•雪凛
#8QRPYPGC
12 5 236
2019-06-25 13:05:47
28
50
46 Veterano
AOLA
#228V2CJL
12 5 099
2019-06-23 10:39:51
0
0
47 浮生若梦
#29GRJJ8YG
13 4 960
2019-06-25 11:39:08
28
80
48 Veterano
Quietness
#UQ9RQYPY
13 4 945
2019-06-21 08:48:56
0
0
49 wsslyy
#QLCLGYGU
13 4 926
2019-06-20 11:49:47
0
0
50 Trafalgar.D.Law
#YV0CPGJG
13 4 832
2019-06-25 16:07:30
260
160

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web