RVIP

#22QGCUV2

56 532

47 / 50

성인클랜/매너채팅/클전 준비전 참여시 마지막 전투 필참/클전 킹타11이상 자유 참여/지원 200이상/친선시 이모티콘 금지/자음사용금지/즐겜하세요~~

Admisión de Clan
Miembros 47 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 56 532
Trofeos necesarios 5 300
Líder 연ᅠ
Rango de Trofeos 4 753 – 6 307
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 26 332
Veteranos 8
Colíderes 7
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1
1
Colíder
최피디
#Y9CULRLR
13 6 307
2019-07-21 08:03:15
650
600
2
1
Colíder
bkd
#GJ2U9LP9
13 6 277
2019-07-21 07:03:57
1699
720
3
1
Veterano
DDos
#YJ9YY0J9
13 6 120
2019-07-21 07:30:36
478
720
4
1
Colíder
구름날
#89YRJG2PU
13 6 092
2019-07-21 07:58:51
860
680
5 Colíder
⭐World Star⭐
#R0JQR2PL
13 6 051
2019-07-21 06:43:19
906
680
6 Veterano
강철
#2QR2VUP08
13 5 980
2019-07-21 08:45:47
824
720
7 Colíder
BK
#802VULQ2V
13 5 877
2019-07-21 05:09:37
250
480
8 Colíder
ClassIsForever
#2YGLLVCQ
13 5 834
2019-07-21 08:30:32
1080
760
9
1
짬뽀옹
#80L8YRP0V
12 5 738
2019-07-21 05:22:14
413
520
10
1
Veterano
꾹이
#PYQLJG2QR
13 5 730
2019-07-21 07:43:06
645
480
11
1
승현띠
#2R9QQJLGP
13 5 707
2019-07-21 06:55:11
922
640
12
1
Mega Naiteu
#80LQVJYJJ
13 5 646
2019-07-16 07:16:19
84
80
13
3
Veterano
무명
#2JVPLJGJU
13 5 629
2019-07-21 07:21:12
1028
720
14
1
Veterano
복수
#9C8Y02LGV
12 5 628
2019-07-21 08:16:41
1696
840
15 Veterano
CLOV3R
#9VGPYYYQJ
12 5 610
2019-07-21 03:43:01
368
600
16
1
지유파파
#9VLGYP9C8
11 5 590
2019-07-21 06:17:07
320
760
17
3
마왕진
#8CV88288U
12 5 588
2019-07-21 02:40:53
668
560
18 장성우
#L8CJQG92
13 5 580
2019-07-21 05:56:49
505
670
19
1
잼밍
#YUYCCUJ0
12 5 462
2019-07-21 04:39:03
436
560
20
1
Dinosaur
#22QQQV8YU
12 5 454
2019-07-21 07:10:21
258
520
21 Líder
연ᅠ
#989Q8GQ0L
13 5 441
2019-07-21 07:46:59
1140
800
22
2
Death
#9LQJRUVRR
11 5 369
2019-07-21 08:38:19
438
680
23
1
Brave
#YL2QPY00
12 5 351
2019-07-21 06:08:38
316
600
24
1
칼있쓰마킴
#2888UR9YQ
12 5 336
2019-07-21 06:45:04
662
560
25
4
DEZCO
#8JRRRL098
11 5 308
2019-07-21 08:44:19
370
640
26
1
you~lose^^♥
#Y9Y0LQ2
12 5 306
2019-07-20 16:01:25
20
40
27
1
203
#JG2RJPRQ
12 5 305
2019-07-21 07:07:43
302
480
28
1
마린이
#CVRPJP2G
13 5 302
2019-07-19 23:26:50
1016
590
29
1
물고래
#2PYVCGYJ
12 5 293
2019-07-21 07:53:06
1002
720
30 호롤롤로
#80CCJY80C
12 5 252
2019-07-21 07:48:02
264
560
31
5
khj405
#JYGP9YRR
12 5 187
2019-07-21 06:38:57
160
80
32 빈투바
#2J0LGR8LQ
12 5 165
2019-07-21 06:23:37
232
360
33 Dean Ambrose
#8Q0CUCJ8
12 5 161
2019-07-21 08:23:50
0
40
34
3
네모네모멈뭄미
#8LR8QCUUY
12 5 158
2019-07-21 06:09:16
230
480
35
2
Guild˚™
#2PRLRJUV8
12 5 153
2019-07-21 00:44:07
198
400
36
2
BKD
#P228UJC9G
10 5 150
2019-07-21 00:47:48
252
480
37
2
Veterano
시로
#Q9CGLJUU
13 5 144
2019-07-21 05:50:46
594
640
38
1
경식
#9CCCYVULY
10 5 119
2019-07-21 08:35:29
344
520
39
2
독도
#JLRQGJR
12 5 112
2019-07-21 07:55:30
509
600
40 superking
#92QQLY0V2
11 5 067
2019-07-21 00:23:07
190
120
41
3
현민E
#9RJCYQ2Y2
11 5 059
2019-07-21 04:42:12
153
80
42
1
커버낫
#9CYLC2CPL
12 5 033
2019-07-21 08:43:02
396
592
43
1
점마모꼬
#2928PUVU
13 4 972
2019-07-20 23:44:37
218
600
44
1
곰돌e
#PPJ288YLC
12 4 970
2019-07-21 04:44:09
206
760
45
1
메가미니언
#8828VV29Y
12 4 961
2019-07-21 06:48:28
531
600
46
1
Colíder
bang
#8RPPYL00
13 4 939
2019-07-21 00:58:49
869
640
47
1
Veterano
바람구름
#80CV9J9LC
13 4 753
2019-07-21 06:22:14
654
720

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web