SuperKorean

#202CV8Y0

56 080

45 / 50

✡장로승급:지원1000⬆️, 최소지원:100⬆️,이하 강등 ✡가입조건 : 클전승리 50승 이상, 타워 12랩 이상 ✡마지막 전투 불참 강퇴 ✡수집일 참여시 3회 전투 필수 ✡서로 존대하며 기본예의를 지켜주세요.

Admisión de Clan
Miembros 45 / 50
Tipo Abrir
Puntuación del Clan 56 080
Trofeos necesarios 5 300
Líder Messi
Rango de Trofeos 4 442 – 6 008
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 220
Veteranos 18
Colíderes 6
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1
3
Colíder
누혼
#88GYR8GCJ
13 6 008
2019-07-22 00:07:54
10
0
2
1
Colíder
아바
#9LJ29G9
13 5 960
2019-07-22 01:20:07
0
0
3
1
까리끼께
#80LUQLQC
12 5 953
2019-07-21 20:46:14
0
0
4
1
kuhel
#9J2J8YVLR
12 5 915
2019-07-22 01:12:12
0
40
5
5
Veterano
엉돌
#R080Y8CV
13 5 829
2019-07-22 01:08:15
0
0
6
2
Colíder
귓방망이
#8J8UJPVJ
13 5 823
2019-07-22 00:20:01
0
40
7
2
Líder
Messi
#2YJGGRQ2
13 5 803
2019-07-21 14:13:15
0
0
8
1
Veterano
낝쟁이똥자루
#8JCPGL02C
12 5 790
2019-07-22 00:08:33
20
0
9
3
lim to
#98RQPY02
13 5 773
2019-07-22 01:13:16
40
0
10
3
Veterano
현이훈이아빠
#8CLLR98CQ
13 5 769
2019-07-22 01:11:40
0
20
11
4
Colíder
박카스레드불
#28UYJYRUL
13 5 750
2019-07-22 00:20:53
10
0
12
2
Veterano
구르미
#RQVRVQYU
13 5 728
2019-07-22 00:41:53
20
40
13
1
Veterano
까칠만땅
#2UCL2PG0J
13 5 714
2019-07-22 00:28:32
10
0
14
3
Colíder
BKComPany
#888GYL2L
13 5 706
2019-07-22 01:06:07
10
10
15
1
길가메시
#20J0LYUQ
13 5 699
2019-07-22 01:23:07
0
0
16
3
Veterano
ej
#GY922992
13 5 689
2019-07-22 00:34:07
10
40
17
4
Veterano
로얄패밀리
#2QJV0YLR9
13 5 671
2019-07-22 00:34:06
10
0
18
2
Veterano
기다리자
#809QC8JY
13 5 632
2019-07-21 23:53:51
0
20
19
1
Veterano
어뢰레아
#PR9JQPGU
13 5 607
2019-07-21 15:13:56
0
0
20
3
ruv7
#88U0PP9Y
13 5 603
2019-07-21 23:47:23
0
0
21
2
jlio
#YCP9UCC
13 5 590
2019-07-21 22:18:37
0
0
22 규블
#2UQVPGJY
12 5 522
2019-07-22 00:08:31
20
0
23
5
1번투하
#20LVPPJRR
12 5 486
2019-07-21 14:28:43
0
0
24
1
Veterano
Starry Night
#2P8YY2YQU
13 5 478
2019-07-21 22:14:52
0
0
25
1
Veterano
필필
#2RQ80CYG8
12 5 450
2019-07-22 00:42:27
0
0
26
2
Jöön
#G0RQUYL9
13 5 422
2019-07-21 23:49:21
0
0
27
9
적암스나이퍼
#9VQQ2088J
12 5 398
2019-07-21 23:12:55
0
0
28
3
소노
#P8R8VP982
12 5 362
2019-07-21 23:46:10
0
0
29
2
korean
#82CJ9VRJ
12 5 351
2019-07-21 14:48:01
0
0
30
3
마누킴
#80CJ08P8
12 5 349
2019-07-21 23:40:42
0
10
31
2
Veterano
짐이곧로얄이다
#2PPYQCPPQ
13 5 345
2019-07-21 19:48:29
0
0
32
2
Veterano
꽃미남원장님
#8L2UYYQ2G
12 5 342
2019-07-21 16:47:15
0
0
33
1
서초포레스타대장
#2YLGU9JJ2
12 5 335
2019-07-22 00:01:32
40
0
34
4
Veterano
주연
#98C2UU9VU
12 5 332
2019-07-21 23:09:49
0
0
35
2
Colíder
멜번의로얄
#YR8JVGG2
13 5 326
2019-07-22 00:41:50
20
0
36
3
안인호
#2R8C08LQ
12 5 316
2019-07-21 21:59:03
0
0
37
3
☆CHERRY☆
#RR2GQ28V
12 5 309
2019-07-21 13:41:24
0
0
38
3
너구리
#22PY0PPPQ
12 5 307
2019-07-21 13:47:23
0
0
39 클래시로얄 최고
#2PYUC0UQ9
13 5 302
2019-07-21 16:52:22
0
0
40 홍반장
#22CGY8V2G
12 5 238
2019-07-21 22:22:54
0
0
41
1
Veterano
양파
#20L20J98C
12 5 178
2019-07-21 18:16:52
0
0
42
1
Veterano
혀늬 ;^)
#2R8GR88
12 5 148
2019-07-11 01:04:33
0
0
43 Veterano
아빠
#82QLC880U
12 5 044
2019-07-21 23:54:56
0
0
44 재식님
#P8Y22PP0Q
12 5 031
2019-07-21 16:26:00
0
0
45 Veterano
Yubin papa
#QUL8CU2V
12 4 442
2019-07-22 00:42:15
0
0

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web